لوگو شاهین پرواز
  • 636273246778004328.jpg 636273246778004328.jpg

برخورد پرندگان به غول آهنی آلمانی ها

هواپیما بوئینگ شرکت هواپیمایی لوفتانزا هنگام نشست در فرودگاه امام خمینی با پرنده ایی برخورد کرد

1396/1/21

تعدادی از پرندگان(مرغابی) که گویی در حال مهاجرت بودن با بخورد به هواپیما لوفتانزا این هواپیما را دچار صدمه های جزئی کزده است

مسئولان فرودگاه امام خمینی گفته اند که این هواپیما در حال تعمیر می باشد و از همه مسافران این هواپیما پذیرایی شده و با ایرلاین دیگری این مسافران به مقصد خود می رسند

و گویا گفته اند که فرودگاه امام خمینی به دلیل اب و هوا و شرایط مکانی عاری از پرندگان می باشد اما برخورد پرندگان به هواپیما یک عامل جهانی می باشد از این رو سعی میشود تا از این عامل محدود جلوگیری کرد

برخورد هواپیما بوئینگ به پرنده در فرودگاه امام خمینی

www.shahinparvaz,com

شاهین پرواز سما