لوگو شاهین پرواز
  • image_460_390.jpg image_460_390.jpg

برخورد پرندگان به غول آهنی آلمانی ها

هواپیما بوئینگ شرکت هواپیمایی لوفتانزا هنگام نشست در فرودگاه امام خمینی با پرنده ایی برخورد کرد

برخورد هواپیما بوئینگ به پرنده در فرودگاه امام خمینی

تعدادی از پرندگان(مرغابی) که گویی در حال مهاجرت بودن با بخورد به هواپیما لوفتانزا این هواپیما را دچار صدمه های جزئی کزده است

مسئولان فرودگاه امام خمینی گفته اند که این هواپیما در حال تعمیر می باشد و از همه مسافران این هواپیما پذیرایی شده و با ایرلاین دیگری این مسافران به مقصد خود می رسند

و گویا گفته اند که فرودگاه امام خمینی به دلیل اب و هوا و شرایط مکانی عاری از پرندگان می باشد اما برخورد پرندگان به هواپیما یک عامل جهانی می باشد از این رو سعی میشود تا از این عامل محدود جلوگیری کرد

www.shahinparvaz,com

شاهین پرواز

1396/1/21