09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Grand Liza درجه هتل B.B

1750000 تومان

2290000 تومان

1480000 تومان

1200000 تومان

KAYA ISTANBUL درجه هتل B.B

1750000 تومان

2290000 تومان

1480000 تومان

1200000 تومان

MATIAT ISTANBUL درجه هتل B.B

1950000 تومان

2700000 تومان

1650000 تومان

1200000 تومان

ALFA ISTANBUL درجه هتل B.B

1950000 تومان

2700000 تومان

1650000 تومان

1200000 تومان

GRAND EMIN درجه هتل B.B

2120000 تومان

3040000 تومان

1710000 تومان

1200000 تومان

MARBLE HOTEL درجه هتل B.B

2120000 تومان

3040000 تومان

1750000 تومان

1200000 تومان

GRAND HILARIUM HOTEL درجه هتل B.B

2220000 تومان

3240000 تومان

1750000 تومان

1200000 تومان

ICON ISTANBUL درجه هتل B.B

2190000 تومان

3170000 تومان

1780000 تومان

1200000 تومان

TITANIC BUSINESS درجه هتل B.B

2460000 تومان

3720000 تومان

1880000 تومان

1200000 تومان

TAXIM LOUNGE HOTEL درجه هتل B.B

2460000 تومان

3720000 تومان

1880000 تومان

1200000 تومان

DEDEMAN HOTEL درجه هتل B.B

2530000 تومان

3850000 تومان

1950000 تومان

1200000 تومان

KERVANSARAY HOTEL درجه هتل B.B

2590000 تومان

3980000 تومان

1960000 تومان

1200000 تومان

METROPOLITAN TAKSIM درجه هتل B.B

2760000 تومان

4310000 تومان

2040000 تومان

1200000 تومان

GRAND CEVAHIR HOTEL درجه هتل B.B

2800000 تومان

4400000 تومان

2050000 تومان

1200000 تومان

GRAND OZTANIK درجه هتل B.B

2800000 تومان

2725000 تومان

1695000 تومان

1200000 تومان

Mercure Istanbul Taksim hotel درجه هتل B.B

2840000 تومان

4480000 تومان

2130000 تومان

1200000 تومان

Ramada Plaza Istanbul City Center درجه هتل B.B

3090000 تومان

4980000 تومان

2250000 تومان

1200000 تومان

Titanic City Hotel درجه هتل B.B

3140000 تومان

5070000 تومان

2250000 تومان

1200000 تومان

Doubletree Hilton Piyalepasa hotel درجه هتل B.B

3180000 تومان

5150000 تومان

2300000 تومان

1200000 تومان

Swissotel The Bosphorus درجه هتل B.B

3640000 تومان

6080000 تومان

2550000 تومان

1200000 تومان

Grand Liza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290000 تومان

کودک با تخت

1480000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
KAYA ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290000 تومان

کودک با تخت

1480000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
MATIAT ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2700000 تومان

کودک با تخت

1650000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
ALFA ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2700000 تومان

کودک با تخت

1650000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND EMIN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3040000 تومان

کودک با تخت

1710000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
MARBLE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3040000 تومان

کودک با تخت

1750000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND HILARIUM HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3240000 تومان

کودک با تخت

1750000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
ICON ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3170000 تومان

کودک با تخت

1780000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC BUSINESS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3720000 تومان

کودک با تخت

1880000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
TAXIM LOUNGE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3720000 تومان

کودک با تخت

1880000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
DEDEMAN HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3850000 تومان

کودک با تخت

1950000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3980000 تومان

کودک با تخت

1960000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
METROPOLITAN TAKSIM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4310000 تومان

کودک با تخت

2040000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND CEVAHIR HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2725000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mercure Istanbul Taksim hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4480000 تومان

کودک با تخت

2130000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza Istanbul City Center
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4980000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic City Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5070000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Doubletree Hilton Piyalepasa hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5150000 تومان

کودک با تخت

2300000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6080000 تومان

کودک با تخت

2550000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول نوروز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

7 شب و 8روز

تاریخ اعتبار

07 الی 09 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1750000

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Zagros airlines


مدارک مورد نیاز:

اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار.

@value

: Air Line

Zagros airlines
 • تور کوش آداسی نوروز 1396

  ,6 شب و 7 روز

  5 الی 11 فروردین

  قیمت : ,1690000تومان

  Iran Aseman Airlines
 • تور ترکیبی کوش آداسی +ازمیر ویژه نوروز 96

  ,7 روزه

  27 اسفند95 الی 7 فروردین 96

  قیمت : ,2.495.000تومان

  Ata air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved