لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1750000 تومان
2290000 تومان
1480000 تومان
1200000 تومان
1750000 تومان
2290000 تومان
1480000 تومان
1200000 تومان
1950000 تومان
2700000 تومان
1650000 تومان
1200000 تومان
1950000 تومان
2700000 تومان
1650000 تومان
1200000 تومان
2120000 تومان
3040000 تومان
1710000 تومان
1200000 تومان
2120000 تومان
3040000 تومان
1750000 تومان
1200000 تومان
2220000 تومان
3240000 تومان
1750000 تومان
1200000 تومان
2190000 تومان
3170000 تومان
1780000 تومان
1200000 تومان
2460000 تومان
3720000 تومان
1880000 تومان
1200000 تومان
2460000 تومان
3720000 تومان
1880000 تومان
1200000 تومان
2530000 تومان
3850000 تومان
1950000 تومان
1200000 تومان
2590000 تومان
3980000 تومان
1960000 تومان
1200000 تومان
2760000 تومان
4310000 تومان
2040000 تومان
1200000 تومان
2800000 تومان
4400000 تومان
2050000 تومان
1200000 تومان
2800000 تومان
2725000 تومان
1695000 تومان
1200000 تومان
2840000 تومان
4480000 تومان
2130000 تومان
1200000 تومان
3090000 تومان
4980000 تومان
2250000 تومان
1200000 تومان
3140000 تومان
5070000 تومان
2250000 تومان
1200000 تومان
3180000 تومان
5150000 تومان
2300000 تومان
1200000 تومان
3640000 تومان
6080000 تومان
2550000 تومان
1200000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1480000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2120000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2220000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2725000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3140000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3180000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول نوروز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

7 شب و 8روز

تاریخ اعتبار

07 الی 09 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

پرواز قابل استرداد

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1750000

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Zagros airlines


مدارک مورد نیاز:

اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار.


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد.

: Air Line

Zagros airlines
 • تور کوش آداسی نوروز 1396

  ,6 شب و 7 روز

  5 الی 11 فروردین

  قیمت : ,1690000تومان

  Iran Aseman Airlines
 • تور ترکیبی کوش آداسی +ازمیر ویژه نوروز 96

  ,7 روزه

  27 اسفند95 الی 7 فروردین 96

  قیمت : ,2.495.000تومان

  Ata air