لوگو شاهین پرواز
  • siabo.jpg siabo.jpg

اعزام و پذیرش بیش از 20 میلیون مسافر هوایی در نیمه نخست سال

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران از جابه جایی بیش از 20 میلیون و 580 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: حدود 19 میلیون مسافر در پروازهای داخلی طی مدت مذکور اعزم و پذیرش شده اند.

۲۱ مهر ۱۳۹۸

سیاوش امیرمکری با اعلام این خبر عنوان کرد: در نیمه نخست امسال این تعداد مسافر و نیز بالغ بر 175 میلیون کیلوگرم بار با 173 هزار و 199 نشست و برخاست جابه جا شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: بر همین اساس در نیمه نخست سال 98، فرودگاه مهرآباد با بیش از 61 هزار و 691 فروند بیشترین نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جایی بیش از هفت میلیون مسافر پرترافیک‎ترین فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 33 هزار و 523 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش حدود پنج میلیون مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک کشور و فرودگاه شیراز با 15 هزار و 507 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از یک و نیم میلیون مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه، فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از 52 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد، گفت: پس از آن فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از 47.5 میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با ارسال و پذیرش حدود 17 میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

به گفته امیرمکری، طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای نیمه نخست سال 98، نشست و برخاست 161 هزار و 238 فروند هواپیماست که طی آن حدود 19 میلیون مسافر و بالغ بر 143 میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

وی افزود: با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 27 هزار و 591 فروند نشست و برخاست، بیش از چهار میلیون نفر اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 32 میلیون کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با 13 هزار و 446 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیش از یک میلیون و 300 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

امیرمکری با بیان اینکه سهم پروازهای خارجی نیمه نخست امسال در فرودگاه‎های بین‎المللی تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها نشست و برخاست 11 هزار و 961 فروند هواپیما است، گفت: طی آن بیش از یک میلیون و 600 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 32 میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

وی افزود: در این بخش فرودگاه مشهد با نشست و برخاست 5932 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 917 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 15 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه شیراز با میزبانی 2061 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 250 هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود هفت میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه اصفهان با نشست و برخاست 1142 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از 134 هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود سه میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های دوم و سوم قرار گرفته‎اند.

اعزام و پذیرش بیش از 20 میلیون مسافر هوایی در نیمه نخست سال

کن نیوز

https://www.cannews.aero/بخش-شرکت-فرودگاه-ها-ناوبری-هوایی-کشور-127/19240-اعزام-پذیرش-بیش-از-میلیون-مسافر-هوایی-در-نیمه-نخست-سال