لوگو شاهین پرواز
  • Americat-AirPlane-6.jpg Americat-AirPlane-6.jpg

افزایش پروازهای فرودگاهی

(تیک آف - Takeoff.ir) - به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه های کشور، در این مدت 273 هزار و 322 نشست و برخاست در 53 فرودگاه کشور انجام شد. در مدت مشابه پارسال 262 هزار و 215 عملیات نشست و برخاست انجام گرفته بود.

94/9/27

(تیک آف - Takeoff.ir) - به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه های کشور، در این مدت 273 هزار و 322 نشست و برخاست در 53 فرودگاه کشور انجام شد.

در مدت مشابه پارسال 262 هزار و 215 عملیات نشست و برخاست انجام گرفته بود.

همچنین در این مدت 33 میلیون و 800 هزار نفر در فرودگاه های کشور جابجا شدند که این میزان نیز در همسنجی با پارسال نزدیک به چهار درصد افزایش یافت.

پارسال بیش از 32 میلیون و 639 هزار مسافر از فرودگاه های کشور استفاده کردند.

بر پایه این گزارش، در 9 ماه امسال بیش از 342 هزار تن بار از طریق پروازهای هوایی در فرودگاه های کشور جابجا شد که در این زمینه نسبت به پارسال رشد سه درصدی را شاهد بودیم.

به گزارش ایرنا، پارسال 47 میلیون و 70 هزار و 156 مسافر با 381 هزار و 705 پرواز داخلی و خارجی از 53 فرودگاه کشور جابجا شدند که در همسنجی با سال 1392، آمار پروازها پنج درصد و شمار اعزام و پذیرش مسافر 9 درصد رشد داشت.

افزایش پروازها

http://aviationnews.ir/

www.shahinparvaz.com