لوگو شاهین پرواز
  • cbf29b19-7dd7-4a62-9e86-cc7ee18f35cd.jpg cbf29b19-7dd7-4a62-9e86-cc7ee18f35cd.jpg
  • ep-ieb-iran-air-airbus-a320-232_PlanespottersNet_168846.jpg ep-ieb-iran-air-airbus-a320-232_PlanespottersNet_168846.jpg
  • ep-ied-iran-air-airbus-a320-212_PlanespottersNet_330366.jpg ep-ied-iran-air-airbus-a320-212_PlanespottersNet_330366.jpg

انقلابی جدید در صنعت هواپیمایی ایران

ورود هواپیماهای نو در 20 ماه آینده

1396/2/1

در این چندسال اخیر که ایران در تحریم دو جانبه بودش عملا توان خرید هواپیما نو را نداشته اما با مذاکرات بین المللی ایران توانسته چندین هواپیما نو خریداری کنه و وارد ناوگان حمل و نقل خود کند

پس از مذاکرات ایران ایر با شرکت های ایرباس،بوئینگ و ATR ایران ایر توانسته با این شرکت ها قرار داد بسته و حدود 32 فروند هواپیما را گرفته

مه این 32 فروند هواپیما در 20 ماه آینده وارد ناوگان ایران می شود یعنی 8 ماه باقی مانده از سال 2017 و 12 ماه سال 2018

در سال 2017 تنها 9 فروند هواپیما به ایران تحویل داده می شود که از این 9 هواپیما 5 عدد ATRبوده که برای فعال کردن فرودگاهای کوچک بوده و نیز 4 عدد دیگر نیز ایرباس از خانواده 320 می باشد و هواپیماهای بوئینگ 777 در اوایل سال 2018 تحویل ایران ایر می شود

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز سما

www.shahinparvaz.com