لوگو شاهین پرواز
  • 21718-aerosoft-airbus-extended-qeshm-airzip-1-pic1.jpg 21718-aerosoft-airbus-extended-qeshm-airzip-1-pic1.jpg

ایرلاین قشم ایر هم دست به خرید هواپیما کرد

ایرلاین قشم ایر با مذاکره با چند شرکت خواهان خرید چند فروند هواپیما می باشد

1396/2/23

مدیر عامل شرکت قشم ایر خبر از خرید دو فروند هواپیما را داده است

این ایرلاین با شرکت های مختلفی دست به مذاکره گذاشته برای خرید دو فروند هواپیما اما قرار دئاد نهایی بین این ایرلاین با شرکت های دیگر بسته نشد است

از مدیر عامل قشم ایر پرسیده اند که این دو فروند هواپیمای که قصد خرید دارید آیا از هواپیما نو هستش یا هواپیماهای دست دوم که بنا به گفته ایشان این قصد خرید هواپیما دست دوم سن پایین را برای افزایش ناوگان هواپیمایی داریم و هنوز قدرت مالی برای خرید هواپیما نو را نداشته

www.shahinparvaz.com

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز سما