لوگو شاهین پرواز

بمب گزاری در سوریه

بمب گزاری شنبه در داماسکوس،سوریه،حداقل 40 زائران عراقی کشته و بیش از 120 نفر مجروح

95/12/21

گوینده وزیر امور خارجه عراقی احمد جمال در یک بیانه ایی اذهان کرده است:

انفجار در قبرستان بابل سقیل در مرکز سوریه صورت گرفته است

بمب گزاران از بمب های پیش رفته اسفاده کرده اند

رائران عراقی از اماکن مقدس بازدید می کردند

بمب گزاری روسیه