لوگو شاهین پرواز
  • 37280.jpg 37280.jpg

بودجه سال ١٣٩٩ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تصویب شد

جلسه بررسی برنامه اصلاحی بودجه سال ١٣٩٨ و برنامه پیشنهادی بودجه سال ١٣٩٩ در مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد.

۲۰ مهر ۱۳۹۸

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ، حیدر فرزانه معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: تصویب بودجه اصلاحیه سال ١٣٩٨، تصویب برنامه و بودجه سال ١٣٩٩، تصویب برنامه توسعه ٥ ساله شهر فرودگاهی، نحوه وصول مطالبات از شرکت های هواپیمایی داخلی و همچنین برنامه های توسعه ای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از مباحث مباحث مطرح شده در مجمع عمومی شرکت بود.

وی با اشاره به تشریح هزینه های جاری شش ماه اول سال ١٣٩٨ در این جلسه ادامه داد در این گزارش قرارداد های حجمی، هزینه های اداری و عمومی و حقوق و دستمزد طبق مصوبه سال ١٣٩٨ بررسی شد.

گفتنی است، مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با حضور شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و نماینده ویژه وزیر در امورمجامع، ناصر ثمری رییس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادهای این وزارتخانه، اعضای مجمع؛ مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران کل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برگزار شد.

بودجه سال ١٣٩٩ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تصویب شد

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

http://news.mrud.ir/news/73818/بودجه-سال-١٣٩٩-شرکت-شهر-فرودگاهی-امام-خمینی-ره-تصویب-شد