لوگو شاهین پرواز
  • 3W0A9177.JPG 3W0A9177.JPG

تحول در صعت حمل و نقل هوايي جز با شكستن تعاريف نخواهد شد

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري گفت: تحول در صنعت حمل و نقل هوايي جز با شكستن تعاريف ثابت ممكن نخواهد شد.

3 بهمن

ه گزارش روابط‌عمومي سازمان هواپيمايي كشوري؛ علي عابدزاده در همايش رويكرد نوين در مديريت ايمني صنعت هوانوردي كشور كه در جزيره كيش برگزار شد، اظهارداشت: بايد از تمامي دست‌اندركاران صنعت هوانوردي كه طي دوران سخت تحريم به خوبي مقاومت كردند و دشمنان را در دستيابي به اهدافش ناكام گذاشتند، قدرداني كرد.

معاون وزير راه و شهرسازي افزود: به طور حتم، صنعت هوانوردي شهد شيرين اين پيروزي را بيش از ساير بخش‌ها مي‌چشد زيرا اين صنعت حداقل 30 سال است كه در تحريم به طور كامل به سر مي‌برد.

وي افزود: ابزارهايي كه ما را به مقوله ايمني در عرصه صنعت هوانوردي با تمامي جنبه‌هايش مي‌رساند٬ عشق و فرايندها هستند و در واقع، ابتدا بايد عشق و تعهد باشد تا به ايمني برسيم.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري سپس درباره داشته‌هاي صنعت هوانوردي براي ارائه در حوزه ايمني، اين پرسش را مطرح ساخت كه اساسا ما از فرهنگ غني خودمان در اين راه چه استفاده‌يي كرده‌ايم؟.

عابدزاده با بيان اينكه مجريان حمل و نقل جهاني به دنبال سه عامل رضايتمندي، ايمني و اقتصاد هستند و ايمني در راس آنها قرار دارد، خطاب به مديران ايمني صنعت حمل و نقل هوايي، گفت: شما بايد محيط كارتان را آكنده از عشق به انسان ها كنيد. همچنين ضرورت دارد تعريفي ديگر از واژه ايمني ارائه دهيم تا ان شااله در اجراي آن نيز موفق باشيم.

معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر ضرورت شكست و دور ريخت برخي از تعاريف ثابت در مقوله‌هاي مختلف صنعت هوانوردي از جمله مقوله ايمني اظهارداشت: حمل و نقل در بستر زمان حركت مي‌كند و زنده و پوياست لذا بايد تعاريف ثابت را بشكنيم و كنار بگذاريم چون ما را به بيراهه مي‌برند.

وي در تشريح اين موضوع به بيان مثالي درباره تعيين نرخ بليت و سوخت هواپيما پرداخت و گفت: 30 سال است كه اين نرخ‌ها بر اساس عواملي محدود محاسبه مي شوند و ما هرگز نگفته‌ايم كه چندين عامل در تعيين اين نرخ‌ها موثرند. به عنوان مثال، هرگز افزايش نرخ ارز و سوخت را در تعيين بهاي بليت هواپيما محاسبه نكرده‌ايم.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: 30 سال است كه دنيا چنين تعاريف ثابتي را كنار گذاشته است. ما نيز بايد چنين تعاريفي را در تمامي زمينه‌هاي صنعت هوانوردي از جمله استخدام و مدل‌هاي كاري تغيير دهيم. بايد تغييرات و تحولات را بپذيريم و همچنين بپذيريم كه عضوي از مجموعه تغييردهنده هستيم.

عابدزاده همچنين بر ضرورت توجه به آمارهاي روز تاكيد كرد و گفت: بايد ببينيم كه طي 10 سال اخير بر اساس آمار چه اتفاقاتي در عرصه هوانوردي جهان و منطقه افتاده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به گران بودن صنعت هوانوردي به‌ويژه در حوزه تحقيقاتي گفت: به همين دليل دنيا سطح بهره‌برداري از اين صنعت را به حداكثر رسانده است. ما اگر حداكثر بهره‌‌برداري را از هواپيماها، ترمينال‌هاي فرودگاهي و... داشته باشيم، به ايمني و همچنين توسعه خواهيم رسيد.

***با رويكرد اخلاقي به دنبال پياده‌سازي ايمني باشيم

رحمت‌اله مه‌آبادي رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشور در ادامه اين مراسم پيروزي بدست آمده در جبهه ديپلماسي و سياسي را يك پيروزي چشم‌گير دانست.

وي با اشاره به موضوع مهم ايمني در صنعت هوانوردي، بر ضرورت ارائه تعريفي مشخص از واژه ايمني تاكيد كرد و گفت: اگر يك مفهوم را به درستي تعريف و درك نكنيم، هرگز به موضع ورود پيدا نخواهيم كرد.

مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشور افزود: بهترين تعريفي كه از واژه ايمني در حوزه هوانوردي ارائه شده است، در سند 9859 ايكائو وجود دارد كه مي‌گويد ايمني وضعيتي است كه در آن امكان آسيب افراد و خسارات اموال از طريق فرايند شناسايي خطر و مديريت ريسك ايمني به سطح قابل قبول كاهش داده شده و در آن سطح حفظ شود. لذا هدف از ايمني، كاهش احتمال آسيب رسيدن به انسان و احتمال خسارت رسيدن به اموال است.

مه‌آبادي سپس به نكاتي مهم نظير رويكردهاي اقتصادي ايمني اشاره كرد و با بيان اين كه ايمني يك وضعيت است كه مي‌تواند كاهش يا افزايش پيدا كند، ايمني را موضوعي فرايند محور دانست و درباره اصلاح رويكردهاي متفاوت در حوزه ايمني صنعت هوانوردي گفت: ما در پياده‌سازي پارادايم يا جهت گيري‌هاي اين حوزه، بايد به بهاي سنگين انساني، مالي و زماني قضيه توجه داشته باشيم.

وي افزود: در واقع، ما بايد به دنبال ارتقاي ايمني سيستم باشيم، آن هم بدون اينكه استانداردهايمان كاهش يابد. همچنين دقت كنيم كه ايمني، موضوع تعطيلي بردار نيست، بلكه بايد تداوم داشته باشد.

مديرعامل شركت فرودگاه‌هاي كشور با تاكيد بر ضرورت اجراي ايمني با رويكرد پيش‌دستانه گفت: در كنار توجه كردن به توصيه‌هايي نظير نظارت مستمر به مقررات، جدي گرفتن آموزش، بررسي سامانه‌هاي پايش و كنترل وضعيت سيستم مديريت ايمني، بايد نگاهي فرهنگي به مقوله ايمني داشته باشيم.

مه‌آبادي با اشاره به تعريفي از فرهنگ مبني بر مقوله‌يي شكل گرفته از اعتقادات، ارزش‌ها و اخلاق اظهار داشت: بايد به ايمني اعتقاد داشته باشيم و با يك رويكرد اخلاقي به دنبال پياده‌سازي ايمني باشيم.

وي افزود: در اين سمينار بايد اخلاق ايمني و ايمني اخلاقي در عرصه صنعت هوانوردي به ويژه فرودگاهي را مورد توجه قرار دهيم.

تحول در صعت حمل و نقل

http://www.cao.ir/

www.shahinparvaz.com