لوگو شاهین پرواز
  • photo_2017-05-17_12-01-19.jpg photo_2017-05-17_12-01-19.jpg

تسلیت آژانس شاهین پرواز به خانواده داغ دیده ایران ایر

در روز چهارشنبه چهارتن از پرسنل ایران ایر در یک سانحه ایی جان باختند

1396/2/30

روز چهارشنبه مورخ 1396/2/27 چهارتن از پرسنل شرکت ایران ایر در حینی که در سرویس کار خود بودند دچار سانحه آتش سوزی شدند و جان باختند این آتش سوزی بنا به گفته مرکز آتش نشانی مشکل فنی سرویس بوده

گروه تحقیق و توسعه شاهین پرواز سما

www.shahinparvaz.com