لوگو شاهین پرواز

تسلیت ایران به کشور کوبا

در یکشنبه 1396/2/10 هواپیمای مسافربری کوبا دچار حادثه شد و سقوط کرد

1396/2/12

در صبح روز یکشنبه هواپبما مسافربری کوبا در مسیر خود دچار مشکل شد و از صفحه رادار محو شد

به گزارش های رسیده شده از خبرنگاران این هواپیما مسافر بری با 38 نفر سرنشین سقوط کرده و هر 38 نفر سرنشین آن همراه با خدمه در این حادثه جان باختند.

کشور ایران و ملت ایران این حادثه را به دولت کوبا تسلیت عرض کردند

شاهین پرواز سما

www.shahinparvaz.com

کوبا،سقوط هواپیما،[(link)|شاهین پرواز|http://www.shahinparvaz.com/]