09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Consul Baku درجه هتل B.B

2349000 تومان

2689000 تومان

2250000 تومان

1750000 تومان

Diplomat Baku درجه هتل B.B

2559000 تومان

3090000 تومان

2299000 تومان

1750000 تومان

Rigs Baku درجه هتل B.B

2559000 تومان

3090000 تومان

2299000 تومان

1750000 تومان

Empire Baku درجه هتل B.B

2559000 تومان

3090000 تومان

2299000 تومان

1750000 تومان

Azcot Baku درجه هتل B.B

2559000 تومان

3090000 تومان

2299000 تومان

1750000 تومان

Days Baku درجه هتل B.B

2559000 تومان

3090000 تومان

2299000 تومان

1750000 تومان

Central Park Baku درجه هتل B.B

2559000 تومان

3090000 تومان

2299000 تومان

1790000 تومان

Ganjali Plaza درجه هتل B.B

2599000 تومان

3290000 تومان

2590000 تومان

1790000 تومان

Riviera Baku درجه هتل B.B

2599000 تومان

3290000 تومان

2590000 تومان

1790000 تومان

QafqaZ Baku City درجه هتل B.B

2690000 تومان

3490000 تومان

2590000 تومان

1790000 تومان

Qafqaz Baku Sport درجه هتل B.B

2690000 تومان

3490000 تومان

2590000 تومان

1790000 تومان

Winter Park درجه هتل B.B

2890000 تومان

3759000 تومان

2859000 تومان

1790000 تومان

The Crown Baku درجه هتل B.B

2759000 تومان

3399000 تومان

2659000 تومان

1790000 تومان

Grand Hotel Europe درجه هتل B.B

2759000 تومان

3399000 تومان

2659000 تومان

1790000 تومان

Park Inn by Radisson Baku درجه هتل B.B

2990000 تومان

3790000 تومان

2890000 تومان

1790000 تومان

Golden Coast Baku درجه هتل B.B

2859000 تومان

3559000 تومان

2759000 تومان

1790000 تومان

Intourist درجه هتل B.B

3440000 تومان

4659000 تومان

3409000 تومان

1940000 تومان

Boulevard درجه هتل B.B

3669000 تومان

4929000 تومان

3609000 تومان

2340000 تومان

Hilton Baku درجه هتل B.B

3499000 تومان

4759000 تومان

3399000 تومان

1990000 تومان

Jumeirah Bilgah Beach درجه هتل B.B

3499000 تومان

4759000 تومان

3399000 تومان

1990000 تومان

Jw Marriott Absheron درجه هتل B.B

3590000 تومان

4990000 تومان

3490000 تومان

2090000 تومان

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2349000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2689000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2559000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2299000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2559000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2299000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2559000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2299000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2559000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2299000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2559000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2299000 تومان

کودک بدون تخت

1750000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2559000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

کودک با تخت

2299000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2599000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2599000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

کودک با تخت

2590000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3759000 تومان

کودک با تخت

2859000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2759000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3399000 تومان

کودک با تخت

2659000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2759000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3399000 تومان

کودک با تخت

2659000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

کودک با تخت

2890000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2859000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3559000 تومان

کودک با تخت

2759000 تومان

کودک بدون تخت

1790000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4659000 تومان

کودک با تخت

3409000 تومان

کودک بدون تخت

1940000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3669000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4929000 تومان

کودک با تخت

3609000 تومان

کودک بدون تخت

2340000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3499000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4759000 تومان

کودک با تخت

3399000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3499000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4759000 تومان

کودک با تخت

3399000 تومان

کودک بدون تخت

1990000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

2090000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بـــاکـــو ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

4 شب و 5 روز

تاریخ اعتبار

26 اسفند تا 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

شروع قیمت ها از

2.349.000تومان

کشور مقصد

آذربایجان

شهر مقصد

باکو

خط هوایی

Mahan Air


4 شب و 5 روز اقامت.

رفت همه روزه از تاریخ 26 اسفند تا 10 فروردین.

ساعت رفت ماهان :

شنبه : رفت 06:45 برگشت : 10:45

یک شنبه : 10:30 13:30

دوشنبه : 19:00 22:00

سه شنبه : 19:00 22:00

چهارشنبه : 8:00 11:00

پنج شنبه : 20:00 22:30

جمعه : 12:00 17:00

: Air Line

Mahan Air
 • تور ارمنستان نوروز 96

  ,5 شب و 6 روز

  9 فروردین

  قیمت : ,1490000تومان

  Armenia Aircompany
 • تور ازمیر ویژه نوروز 96

  ,7 روزه

  27 اسفند 95 الی 5 فروردین 96

  قیمت : ,2.695.000تومان

  Ata air
 • تور ازمیر ویژه نوروز 96

  ,7 روزه

  27-28-29-30 اسفند-1-2-3-4-7 فروردین96

  قیمت : ,2.895.000تومان

  Ata air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved