09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Himeros Beach درجه هتل ALL
1045000 1155000 970000 790000
Royal Towers Resort درجه هتل ALL
1240000 1445000 1070000 790000
Grand Miramor درجه هتل ALL
1315000 1560000 1075000 790000
Daima Biz درجه هتل ALL
1500000 1835000 1165000 790000
Vera Mare Resort درجه هتل U.ALL
1545000 1900000 1185111 790000
Ramada Resort Lara درجه هتل U.ALL
1610000 2010000 1210000 790000
Kervansaray Lara درجه هتل U.ALL
1765000 2240000 1290000 790000
Crystal Waterworld درجه هتل U.ALL
1930000 3035000 1380000 790000
Orange County درجه هتل U.ALL
1930000 3035000 1380000 790000
Port Nature درجه هتل U.ALL
1995000 2515000 1390000 790000
venezia palace درجه هتل U.ALL
2000000 2355000 1405000 790000
Aska Lara درجه هتل U.ALL
2110000 2755000 1460000 790000
WOW Topkapi درجه هتل 0
2240000 2950000 1525000 790000
WOW Kremlin Palace درجه هتل U.ALL
2240000 2950000 1525000 790000
Trendy Lara درجه هتل U.ALL
2240000 2950000 1525000 790000
Adalya Elite Lara درجه هتل U.ALL
2325000 3080000 1570000 790000
Sherwood Breezes درجه هتل U.ALL
2370000 3145000 1590000 790000
Rixos Sun gate hotel درجه هتل U.ALL
2450000 2910000 1640000 790000
Limak Lara DeLuxe درجه هتل U.ALL
2455000 3275000 1635000 790000
Delphin Diva درجه هتل U.ALL
2625000 3535000 1720000 790000
Delphin Palace kundu درجه هتل U.ALL
2715000 3665000 1765000 790000
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
2825000 4185000 1855000 790000
Royal Wings درجه هتل U.ALL
3215000 4395000 2040000 790000
Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL
3215000 4395000 2040000 790000
Delphin Imperial درجه هتل U.ALL
3240000 4425000 2050000 790000
Ela Quality درجه هتل U.ALL
3345000 4575000 2110000 790000
Adam Eve Antalya درجه هتل U.ALL
3495000 4800000 2185000 790000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1045000
نرخ اتاق 1 تخته
1155000
کودک با تخت
970000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1240000
نرخ اتاق 1 تخته
1445000
کودک با تخت
1070000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1315000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
کودک با تخت
1075000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1835000
کودک با تخت
1165000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1545000
نرخ اتاق 1 تخته
1900000
کودک با تخت
1185111
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1610000
نرخ اتاق 1 تخته
2010000
کودک با تخت
1210000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1765000
نرخ اتاق 1 تخته
2240000
کودک با تخت
1290000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1930000
نرخ اتاق 1 تخته
3035000
کودک با تخت
1380000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1930000
نرخ اتاق 1 تخته
3035000
کودک با تخت
1380000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2515000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2000000
نرخ اتاق 1 تخته
2355000
کودک با تخت
1405000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2110000
نرخ اتاق 1 تخته
2755000
کودک با تخت
1460000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
2950000
کودک با تخت
1525000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
2950000
کودک با تخت
1525000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2240000
نرخ اتاق 1 تخته
2950000
کودک با تخت
1525000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2325000
نرخ اتاق 1 تخته
3080000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2370000
نرخ اتاق 1 تخته
3145000
کودک با تخت
1590000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2450000
نرخ اتاق 1 تخته
2910000
کودک با تخت
1640000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2455000
نرخ اتاق 1 تخته
3275000
کودک با تخت
1635000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2625000
نرخ اتاق 1 تخته
3535000
کودک با تخت
1720000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2715000
نرخ اتاق 1 تخته
3665000
کودک با تخت
1765000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2825000
نرخ اتاق 1 تخته
4185000
کودک با تخت
1855000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3215000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
کودک با تخت
2040000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3215000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
کودک با تخت
2040000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3240000
نرخ اتاق 1 تخته
4425000
کودک با تخت
2050000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3345000
نرخ اتاق 1 تخته
4575000
کودک با تخت
2110000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4800000
کودک با تخت
2185000
کودک بدون تخت
790000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه22 مهر

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

22 مهر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی نهار شام گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1045000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Qeshm Airlines


6 شب و 7 روز

تاریخ رفت 22 مهر

ساعت رفت 20:30

ساعت برگشت 00:15

از 22 مهر 95 الی 30 مهر 95

مدارک لازم گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

خدمات آژانس بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- راهنمای فارسی زبان

رخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان می باشد

: Air Line

Qeshm Airlines
 • تور آفری آنتالیا ویژه نوروز

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند تا 7 فروردین

  قیمت : ,2595000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا نوروز 1396

  ,6 شب و 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express
 • تور آنتالیا ویژه 17 و 18 تیر - سان اکسپرس

  ,6شب 7 روز

  ویژه 17 و 18 تیر

  قیمت : ,2/595/000تومان

  sun express
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

  ,6 شب 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved