لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4165000 تومان
4785000 تومان
3545000 تومان
2495000 تومان
9شب
4385000 تومان
5075000 تومان
3695000 تومان
2495000 تومان
10 شب
4595000 تومان
5485000 تومان
3775000 تومان
2495000 تومان
9شب
4895000 تومان
5865000 تومان
3945000 تومان
2495000 تومان
10 شب
4995000 تومان
6045000 تومان
3965000 تومان
2495000 تومان
9شب
5295000 تومان
6485000 تومان
4155000 تومان
2495000 تومان
10 شب
WOW KREMLIN
5
U.ALL
5045000 تومان
6095000 تومان
3975000 تومان
2495000 تومان
9شب
WOW KREMLIN
5
U.ALL
5365000 تومان
6545000 تومان
4175000 تومان
2495000 تومان
10 شب
5925000 تومان
7425000 تومان
4395000 تومان
2495000 تومان
9شب
6335000 تومان
7995000 تومان
4665000 تومان
2495000 تومان
10 شب
5925000 تومان
7425000 تومان
4395000 تومان
2495000 تومان
9شب
6335000 تومان
7995000 تومان
4665000 تومان
2495000 تومان
10 شب
6545000 تومان
8355000 تومان
4725000 تومان
2495000 تومان
9شب
6995000 تومان
9045000 تومان
4995000 تومان
2495000 تومان
10 شب
RIXOS WINGS
U.ALL
6665000 تومان
8695000 تومان
4845000 تومان
2495000 تومان
9شب
RIXOS WINGS
5
U.ALL
7165000 تومان
9295000 تومان
5085000 تومان
2495000 تومان
10 شب
6665000 تومان
8695000 تومان
4845000 تومان
2495000 تومان
9شب
7165000 تومان
9295000 تومان
5085000 تومان
2495000 تومان
10 شب
7195000 تومان
9355000 تومان
5065000 تومان
2495000 تومان
9شب
7745000 تومان
9985000 تومان
5375000 تومان
2495000 تومان
10 شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4165000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4785000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4385000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5075000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5485000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3775000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5865000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6485000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4155000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5045000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5365000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4175000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5925000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7425000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6335000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4665000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5925000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7425000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6335000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4665000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6545000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8355000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4725000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب
درجه هتل
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6665000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7165000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5085000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6665000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7165000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5085000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9355000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5065000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
9شب
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7745000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9985000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
10 شب

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا ویژه نوروز (9شب و 10 شب)

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

روزهای برگشت

چهارشنبه جمعه شنبه

مدت اقامت

9 شب و 10 شب

تاریخ اعتبار

2 الی 4 فروردین(مهلت ثبت نام تا 18اسفند)

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی سه وعده غذایی و خدمات ویژه ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3.957.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Freebird Air


بلیط رفت و برگشت پرواز ترک -9 یا 10 شب اقامت -ترانسفر فرودگاهی-راهنما-بیمه-گشت شهری.

در صورت خرید تور تا 18 اسفند از قیمت های 9 شب 5% کاسته می شود.


نرخ نوزاد 175.000 میباشد.تور و پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

: Air Line

Freebird Air
 • آفر تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,6 شب و 7روز

  27 الی 29 اسفند و 1و4و5و6و7 فروردین

  قیمت : ,2.595.000تومان

  Atlasglobal Airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 95

  ,5 شب و 6 روز

  25 اسفند الی 14 فروردین

  قیمت : ,1.645.000تومان

  Zagros airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز

  ,6 شب و 7 روز

  26 اسفند تا 8 فروردین

  قیمت : ,2.835.000تومان

  Freebird Air