09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
فرانسه 8 روز درجه هتل B.B

7990000 تومان

10590000 تومان

7290000 تومان

3290000 تومان

3 و 10 و 17 و 24 دی - ایران ایر
فرانسه 8 روز درجه هتل B.B

6990000 تومان

8990000 تومان

6290000 تومان

3990000 تومان

3 و 10 و 17 و 24 دی - ایران ایر
فرانسه-هلند 10 روز درجه هتل B.B

8990000 تومان

11990000 تومان

8990000 تومان

3990000 تومان

28 دی - ایران ایر
فرانسه-اسپانیا-ایتالیا 11 روزه درجه هتل B.B

11990000 تومان

16990000 تومان

10990000 تومان

4990000 تومان

9 و 23 دی - ALITALIA
فرانسه-ایتالیا 9 روز درجه هتل B.B

8990000 تومان

11990000 تومان

8290000 تومان

3990000 تومان

7 و 21 دی - ایران ایر
اسپانیا 8 روز درجه هتل B.B

7990000 تومان

10590000 تومان

7290000 تومان

3590000 تومان

2 و 8 و 23 دی- ALITALIA
اسپانیا-فرانسه 11 روز درجه هتل B.B

10990000 تومان

14990000 تومان

9990000 تومان

3990000 تومان

2-8-23 دی - ALITALIA
اسپانیا-فرانسه 9 روز درجه هتل B.B

8990000 تومان

11590000 تومان

8290000 تومان

3990000 تومان

8-23 دی- ALITALIA
اسپانیا-پرتغال 11روز درجه هتل B.B

10990000 تومان

14990000 تومان

9990000 تومان

3990000 تومان

8 دی- ALITALIA
اسپانیا 7 روز درجه هتل B.B

5990000 تومان

9990000 تومان

5290000 تومان

3990000 تومان

2-8-23 دی- ALITALIA
دور ایتالیا 10 روز درجه هتل B.B

9990000 تومان

14490000 تومان

8990000 تومان

3990000 تومان

8 دی- ایران ایر
ایتالیا-سوِئیس-فرانسه 11روز درجه هتل B.B

10990000 تومان

14990000 تومان

9990000 تومان

3990000 تومان

7 دی-ایران ایر
ایتالیا-فرانسه 12 روز درجه هتل B.B

2490000 تومان

2490000 تومان

2190000 تومان

2190000 تومان

9 دی-ALITALIA
دور ایتالیا 8 روز درجه هتل B.B

8490000 تومان

11590000 تومان

7990000 تومان

3990000 تومان

19-16-23 دی- ALITALIA
برزیل 11 روز درجه هتل B.B

7 دی- امارات
استرالیا 13 روز درجه هتل B.B

7 دی-الاتحاد
آفریقای جنوبی 12 روز درجه هتل B.B

13590000 تومان

15990000 تومان

11590000 تومان

6990000 تومان

10 دی-قطر
آفریقای جنوبی 12 روز درجه هتل B.B

10990000 تومان

12990000 تومان

8190000 تومان

4990000 تومان

24 دی-قطر
آفریقای جنوبی 12 روز درجه هتل B.B

11590000 تومان

14990000 تومان

9590000 تومان

5990000 تومان

10 دی-قطر
آفریقای جنوبی 12 روز درجه هتل B.B

9990000 تومان

11990000 تومان

7590000 تومان

4990000 تومان

24 دی -قطر
فرانسه 11 روز درجه هتل B.B

ترکیش
فرانسه 5 روز درجه هتل B.B

6990000 تومان

8990000 تومان

6290000 تومان

3990000 تومان

3-10-17-24 دی- ایران ایر
فرانسه 5 روز درجه هتل B.B

5990000 تومان

7290000 تومان

5290000 تومان

3290000 تومان

3-10-17-24 دی- ایران ایر
اسپانیا 9 روز درجه هتل B.B

11990000 تومان

16990000 تومان

10990000 تومان

4990000 تومان

7 دی -ALITALIA
سوئیس-اتریش درجه هتل B.B

10690000 تومان

13990000 تومان

9890000 تومان

3990000 تومان

7 دی - ALITALIA
اسپانیا-فرانسه 7 روز درجه هتل B.B

7990000 تومان

10590000 تومان

7290000 تومان

3290000 تومان

8-23 دی- ALITALIA
اسپانیا-ایتالیا 9 روز درجه هتل B.B

8990000 تومان

11590000 تومان

8290000 تومان

3290000 تومان

8-23 دی - ALITALIA
فرانسه 8 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

کودک با تخت

7290000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
فرانسه 8 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

کودک با تخت

6290000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
فرانسه-هلند 10 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11990000 تومان

کودک با تخت

8990000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
فرانسه-اسپانیا-ایتالیا 11 روزه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16990000 تومان

کودک با تخت

10990000 تومان

کودک بدون تخت

4990000 تومان

موقعیت
توضیحات
فرانسه-ایتالیا 9 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11990000 تومان

کودک با تخت

8290000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا 8 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

کودک با تخت

7290000 تومان

کودک بدون تخت

3590000 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا-فرانسه 11 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14990000 تومان

کودک با تخت

9990000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا-فرانسه 9 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11590000 تومان

کودک با تخت

8290000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا-پرتغال 11روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14990000 تومان

کودک با تخت

9990000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا 7 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

کودک با تخت

5290000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
دور ایتالیا 10 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14490000 تومان

کودک با تخت

8990000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
ایتالیا-سوِئیس-فرانسه 11روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14990000 تومان

کودک با تخت

9990000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
ایتالیا-فرانسه 12 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2490000 تومان

کودک با تخت

2190000 تومان

کودک بدون تخت

2190000 تومان

موقعیت
توضیحات
دور ایتالیا 8 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11590000 تومان

کودک با تخت

7990000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
برزیل 11 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
استرالیا 13 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
آفریقای جنوبی 12 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

13590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15990000 تومان

کودک با تخت

11590000 تومان

کودک بدون تخت

6990000 تومان

موقعیت
توضیحات
آفریقای جنوبی 12 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12990000 تومان

کودک با تخت

8190000 تومان

کودک بدون تخت

4990000 تومان

موقعیت
توضیحات
آفریقای جنوبی 12 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14990000 تومان

کودک با تخت

9590000 تومان

کودک بدون تخت

5990000 تومان

موقعیت
توضیحات
آفریقای جنوبی 12 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11990000 تومان

کودک با تخت

7590000 تومان

کودک بدون تخت

4990000 تومان

موقعیت
توضیحات
فرانسه 11 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
فرانسه 5 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

کودک با تخت

6290000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
فرانسه 5 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7290000 تومان

کودک با تخت

5290000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا 9 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16990000 تومان

کودک با تخت

10990000 تومان

کودک بدون تخت

4990000 تومان

موقعیت
توضیحات
سوئیس-اتریش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

10690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13990000 تومان

کودک با تخت

9890000 تومان

کودک بدون تخت

3990000 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا-فرانسه 7 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

کودک با تخت

7290000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
اسپانیا-ایتالیا 9 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11590000 تومان

کودک با تخت

8290000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کلی اروپا ویژه دی ماه 95

شروع قیمت ها از

5.990.000تومان

کشور مقصد

ایتالیا فرانسه برزیل پرتغال اسپانیا آفریقای جنوبی استرالیا سوئیس اتریش

خط هوایی

Iran Air

: Air Line

Iran Air
 • تور ایتالیا ویژه بهمن 95

  ,8 روزه

  30 بهمن

  قیمت : ,2.490.000تومان,1.790 یورو

  Alitalia
 • تور ترکیبی کانادا مکزیک ویژه نوروز 96

  ,14 شب و 15 روز

  28 اسفند

  قیمت : ,5300000تومان,5850 دلار

  Turkish Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved