لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5690000 تومان
1590 یورو
5690000 تومان
2390 یورو

5390000 تومان
1490 یورو
5390000 تومان
690 یورو
15 آذر
5690000 تومان
1490 یورو
5690000 تومان
2590 یورو

5390000 تومان
1390 یورو
5390000 تومان
790 یورو
15 آذر
4990000 تومان
1690 یورو
4990000 تومان
2390 یورو

4690000 تومان
1490 یورو
4690000 تومان
790 یورو
16 آذر
5690000 تومان
2090 یورو
5690000 تومان
3190 یورو

5390000 تومان
1890 یورو
5390000 تومان
890 یورو
23 آذر
4990000 تومان
2490 یورو
4990000 تومان
3690 یورو

4690000 تومان
2290 یورو
4690000 تومان

16 آذر
4990000 تومان
790 یورو
4990000 تومان
1390 یورو

4690000 تومان
690 یورو
4690000 تومان
390 یورو
24 آذر
4990000 تومان
1690 یورو
4990000 تومان
2390 یورو

4690000 تومان
1490 یورو
4690000 تومان
790 یورو
24 آذر
4990000 تومان
790 یورو
4990000 تومان
1390 یورو

4690000 تومان
690 یورو
4690000 تومان
390 یورو
20 آذر
4990000 تومان
1690 یورو
4990000 تومان
2390 یورو
9 تومان
4690000 تومان
1490 یورو
4690000 تومان
790 یورو
20 آذر
5590000 تومان
1990 یورو
5590000 تومان
2990 یورو

5290000 تومان
1890 یورو
5290000 تومان
890 یورو
9 آذر
4990000 تومان
790 یورو
4990000 تومان
1390 یورو

4690000 تومان
690 یورو
4690000 تومان
390 یورو
16 آذر
5690000 تومان
1490 یورو
5690000 تومان
2290 یورو

5390000 تومان
1290 یورو
5390000 تومان
790 یورو
23 آذر
5690000 تومان
1490 یورو
5690000 تومان
2590 یورو

5390000 تومان
1390 یورو
5390000 تومان
790 یورو
15 آذر
4990000 تومان
2290 یورو
4990000 تومان
3290 یورو

4690000 تومان
1990 یورو
4690000 تومان
890 یورو
14 آذر
5690000 تومان
1390 یورو
5690000 تومان
2490 یورو

5390000 تومان
1290 یورو
5390000 تومان
690 یورو
9 آذر
5690000 تومان
1890 یورو
5690000 تومان
2990 یورو

5390000 تومان
1790 یورو
5390000 تومان
790 یورو
9 آذر
4690000 تومان
1390 یورو
4690000 تومان
2290 یورو

4390000 تومان
1290 یورو
4390000 تومان
790 یورو
19 آذر
3990000 تومان
1490 دلار
3990000 تومان
2690 دلار

3690000 تومان
1390 دلار
3690000 تومان
790 دلار
13 آذر
4990000 تومان
1490 دلار
4990000 تومان
2690 دلار

4690000 تومان
1390 دلار
4690000 تومان
690 دلار
8 آذر
14990000 تومان
2790 دلار
14990000 تومان
3890 دلار

14590000 تومان
2390 دلار
14590000 تومان
990 دلار
15 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

1590 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

2390 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

1490 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

690 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
15 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

2590 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

1390 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
15 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

1690 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

2390 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

1490 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
16 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

2090 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

3190 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

1890 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

890 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
23 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

2490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

3690 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

2290 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
16 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

1390 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

690 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
24 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

1690 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

2390 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

1490 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
24 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

1390 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

690 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
20 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

1690 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

2390 یورو

نرخ اتاق سه تخته

9 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

1490 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
20 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5590000 تومان

1990 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

2990 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5290000 تومان

1890 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

890 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
9 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

1390 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

690 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

390 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
16 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

2290 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

1290 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
23 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

2590 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

1390 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
15 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

2290 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

3290 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

1990 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

890 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
14 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

1390 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

2490 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

1290 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

690 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
9 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5690000 تومان

1890 یورو

نرخ اتاق یک تخته

5690000 تومان

2990 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

1790 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
9 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

1390 یورو

نرخ اتاق یک تخته

4690000 تومان

2290 یورو

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

1290 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

790 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
19 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3990000 تومان

1490 دلار

نرخ اتاق یک تخته

3990000 تومان

2690 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

1390 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

790 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
13 آذر
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

1490 دلار

نرخ اتاق یک تخته

4990000 تومان

2690 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

1390 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4690000 تومان

690 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
8 آذر
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14990000 تومان

2790 دلار

نرخ اتاق یک تخته

14990000 تومان

3890 دلار

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14590000 تومان

2390 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14590000 تومان

990 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
15 آذر

نام تور برنامه ریزی شده

تور کلی اروپا ویژه آذر ماه 97

مدت اقامت

5و6و7و8و9و10و11و12و13و17شب

تاریخ اعتبار

آذر ماه 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4990000تومان 790 یورو

کشور مقصد

ایتالیا فرانسه برزیل پرتغال اسپانیا آفریقای جنوبی استرالیا سوئیس اتریش


مدت اقامت:5و6و7و8و9و10و11و12و13و17شب

پرواز رفت و برگشت،5و6و7و8و9و10و11و12و13و17شب اقامت در هتل‌ 4 ستاره با صبحانه،ویزا ،بیمه مسافرتی،راهنمای تور فارسی زبان

: Air Line

 • تور ایتالیا ویژه بهمن 95

  ,8 روزه

  30 بهمن

  قیمت : ,2.490.000تومان,1.790 یورو

  Alitalia
 • تور ترکیبی کانادا مکزیک ویژه نوروز 96

  ,14 شب و 15 روز

  28 اسفند

  قیمت : ,5300000تومان,5850 دلار

  Turkish Airlines