لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
سوئیس ایتالیا 8 روز آلایتالیا درجه هتل B.B

5690000 تومان

1590 یورو

5690000 تومان

2390 یورو

5390000 تومان

1490 یورو

5390000 تومان

690 یورو

15 آذر
سوئیس هلند 8 روز ترکیش درجه هتل B.B

5690000 تومان

1490 یورو

5690000 تومان

2590 یورو

5390000 تومان

1390 یورو

5390000 تومان

790 یورو

15 آذر
سوئیس فرانسه 9 روز ترکیش درجه هتل B.B

4990000 تومان

1690 یورو

4990000 تومان

2390 یورو

4690000 تومان

1490 یورو

4690000 تومان

790 یورو

16 آذر
سوئیس آلمان اتریش 12 روز ترکیش درجه هتل B.B

5690000 تومان

2090 یورو

5690000 تومان

3190 یورو

5390000 تومان

1890 یورو

5390000 تومان

890 یورو

23 آذر
سویئس فرانسه ایتالیا ترکیش درجه هتل B.B

4990000 تومان

2490 یورو

4990000 تومان

3690 یورو

4690000 تومان

2290 یورو

4690000 تومان

16 آذر
ایتالیا 5 روز آلایتالیا درجه هتل B.B

4990000 تومان

790 یورو

4990000 تومان

1390 یورو

4690000 تومان

690 یورو

4690000 تومان

390 یورو

24 آذر
ایتالیا اسپانیا 9 روز درجه هتل B.B

4990000 تومان

1690 یورو

4990000 تومان

2390 یورو

4690000 تومان

1490 یورو

4690000 تومان

790 یورو

24 آذر
فرانسه 5 روز ترکیش درجه هتل B.B

4990000 تومان

790 یورو

4990000 تومان

1390 یورو

4690000 تومان

690 یورو

4690000 تومان

390 یورو

20 آذر
فرانسه ایتالیا 9 روز ترکیش درجه هتل B.B

4990000 تومان

1690 یورو

4990000 تومان

2390 یورو

4690000 تومان

1490 یورو

4690000 تومان

790 یورو

20 آذر
فرانسه اسپانیا ایتالیا 10 روز آلایتالیا درجه هتل B.B

5590000 تومان

1990 یورو

5590000 تومان

2990 یورو

5290000 تومان

1890 یورو

5290000 تومان

890 یورو

9 آذر
سوئیس 5 روز ترکیش درجه هتل B.B

4990000 تومان

790 یورو

4990000 تومان

1390 یورو

4690000 تومان

690 یورو

4690000 تومان

390 یورو

16 آذر
سوئیس 8 روز ترکیش درجه هتل B.B

5690000 تومان

1490 یورو

5690000 تومان

2290 یورو

5390000 تومان

1290 یورو

5390000 تومان

790 یورو

23 آذر
سوئیس اتریش 7 روز ترکیش درجه هتل B.B

5690000 تومان

1490 یورو

5690000 تومان

2590 یورو

5390000 تومان

1390 یورو

5390000 تومان

790 یورو

15 آذر
ایتالیا فرانسه 12 روز آلایتالیا درجه هتل B.B

4990000 تومان

2290 یورو

4990000 تومان

3290 یورو

4690000 تومان

1990 یورو

4690000 تومان

890 یورو

14 آذر
اسپانیا 11 روز ترکیش درجه هتل B.B

5690000 تومان

1390 یورو

5690000 تومان

2490 یورو

5390000 تومان

1290 یورو

5390000 تومان

690 یورو

9 آذر
اسپانیا پرتغال 10 روز ترکیش درجه هتل B.B

5690000 تومان

1890 یورو

5690000 تومان

2990 یورو

5390000 تومان

1790 یورو

5390000 تومان

790 یورو

9 آذر
مجارستان فرانسه 7 روز ترکیش درجه هتل B.B

4690000 تومان

1390 یورو

4690000 تومان

2290 یورو

4390000 تومان

1290 یورو

4390000 تومان

790 یورو

19 آذر
هندوستان 11 روز ایران ایر درجه هتل B.B

3990000 تومان

1490 دلار

3990000 تومان

2690 دلار

3690000 تومان

1390 دلار

3690000 تومان

790 دلار

13 آذر
چین 9 روز ماهان درجه هتل B.B

4990000 تومان

1490 دلار

4990000 تومان

2690 دلار

4690000 تومان

1390 دلار

4690000 تومان

690 دلار

8 آذر
آفریقای جنوبی 10 روز امارات درجه هتل B.B

14990000 تومان

2790 دلار

14990000 تومان

3890 دلار

14590000 تومان

2390 دلار

14590000 تومان

990 دلار

15 آذر
سوئیس ایتالیا 8 روز آلایتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

1590 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

2390 یورو

کودک با تخت

5390000 تومان

1490 یورو

کودک بدون تخت

5390000 تومان

690 یورو

موقعیت
توضیحات
سوئیس هلند 8 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

2590 یورو

کودک با تخت

5390000 تومان

1390 یورو

کودک بدون تخت

5390000 تومان

790 یورو

موقعیت
توضیحات
سوئیس فرانسه 9 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

1690 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

2390 یورو

کودک با تخت

4690000 تومان

1490 یورو

کودک بدون تخت

4690000 تومان

790 یورو

موقعیت
توضیحات
سوئیس آلمان اتریش 12 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

2090 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

3190 یورو

کودک با تخت

5390000 تومان

1890 یورو

کودک بدون تخت

5390000 تومان

890 یورو

موقعیت
توضیحات
سویئس فرانسه ایتالیا ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

2490 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

3690 یورو

کودک با تخت

4690000 تومان

2290 یورو

کودک بدون تخت

4690000 تومان

موقعیت
توضیحات
ایتالیا 5 روز آلایتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

1390 یورو

کودک با تخت

4690000 تومان

690 یورو

کودک بدون تخت

4690000 تومان

390 یورو

موقعیت
توضیحات
ایتالیا اسپانیا 9 روز
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

1690 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

2390 یورو

کودک با تخت

4690000 تومان

1490 یورو

کودک بدون تخت

4690000 تومان

790 یورو

موقعیت
توضیحات
فرانسه 5 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

1390 یورو

کودک با تخت

4690000 تومان

690 یورو

کودک بدون تخت

4690000 تومان

390 یورو

موقعیت
توضیحات
فرانسه ایتالیا 9 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

1690 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

2390 یورو

کودک با تخت

4690000 تومان

1490 یورو

کودک بدون تخت

4690000 تومان

790 یورو

موقعیت
توضیحات
فرانسه اسپانیا ایتالیا 10 روز آلایتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5590000 تومان

1990 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

2990 یورو

کودک با تخت

5290000 تومان

1890 یورو

کودک بدون تخت

5290000 تومان

890 یورو

موقعیت
توضیحات
سوئیس 5 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

790 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

1390 یورو

کودک با تخت

4690000 تومان

690 یورو

کودک بدون تخت

4690000 تومان

390 یورو

موقعیت
توضیحات
سوئیس 8 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

2290 یورو

کودک با تخت

5390000 تومان

1290 یورو

کودک بدون تخت

5390000 تومان

790 یورو

موقعیت
توضیحات
سوئیس اتریش 7 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

1490 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

2590 یورو

کودک با تخت

5390000 تومان

1390 یورو

کودک بدون تخت

5390000 تومان

790 یورو

موقعیت
توضیحات
ایتالیا فرانسه 12 روز آلایتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

2290 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

3290 یورو

کودک با تخت

4690000 تومان

1990 یورو

کودک بدون تخت

4690000 تومان

890 یورو

موقعیت
توضیحات
اسپانیا 11 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

1390 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

2490 یورو

کودک با تخت

5390000 تومان

1290 یورو

کودک بدون تخت

5390000 تومان

690 یورو

موقعیت
توضیحات
اسپانیا پرتغال 10 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

1890 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

5690000 تومان

2990 یورو

کودک با تخت

5390000 تومان

1790 یورو

کودک بدون تخت

5390000 تومان

790 یورو

موقعیت
توضیحات
مجارستان فرانسه 7 روز ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

1390 یورو

نرخ اتاق 1 تخته

4690000 تومان

2290 یورو

کودک با تخت

4390000 تومان

1290 یورو

کودک بدون تخت

4390000 تومان

790 یورو

موقعیت
توضیحات
هندوستان 11 روز ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

1490 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

2690 دلار

کودک با تخت

3690000 تومان

1390 دلار

کودک بدون تخت

3690000 تومان

790 دلار

موقعیت
توضیحات
چین 9 روز ماهان
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

1490 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

2690 دلار

کودک با تخت

4690000 تومان

1390 دلار

کودک بدون تخت

4690000 تومان

690 دلار

موقعیت
توضیحات
آفریقای جنوبی 10 روز امارات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

2790 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

14990000 تومان

3890 دلار

کودک با تخت

14590000 تومان

2390 دلار

کودک بدون تخت

14590000 تومان

990 دلار

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کلی اروپا ویژه آذر ماه 97

مدت اقامت

5و6و7و8و9و10و11و12و13و17شب

تاریخ اعتبار

آذر ماه 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4990000تومان 790 یورو

کشور مقصد

ایتالیا فرانسه برزیل پرتغال اسپانیا آفریقای جنوبی استرالیا سوئیس اتریش


مدت اقامت:5و6و7و8و9و10و11و12و13و17شب

پرواز رفت و برگشت،5و6و7و8و9و10و11و12و13و17شب اقامت در هتل‌ 4 ستاره با صبحانه،ویزا ،بیمه مسافرتی،راهنمای تور فارسی زبان

: Air Line

 • تور ایتالیا ویژه بهمن 95

  ,8 روزه

  30 بهمن

  قیمت : ,2.490.000تومان,1.790 یورو

  Alitalia
 • تور ترکیبی کانادا مکزیک ویژه نوروز 96

  ,14 شب و 15 روز

  28 اسفند

  قیمت : ,5300000تومان,5850 دلار

  Turkish Airlines