لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ozbek
3
B.B
590000 تومان
740000 تومان
570000 تومان
490000 تومان
600000 تومان
790000 تومان
580000 تومان
490000 تومان
golden
3
B.B
600000 تومان
790000 تومان
580000 تومان
490000 تومان
perador
3
B.B
600000 تومان
790000 تومان
580000 تومان
490000 تومان
Blue way
4
B.B
620000 تومان
810000 تومان
600000 تومان
490000 تومان
620000 تومان
810000 تومان
600000 تومان
490000 تومان
Topkapi
3
B.B
630000 تومان
820000 تومان
610000 تومان
490000 تومان
Eterno
3
B.B
630000 تومان
820000 تومان
610000 تومان
490000 تومان
Matiat
3
B.B
630000 تومان
820000 تومان
620000 تومان
490000 تومان
640000 تومان
840000 تومان
620000 تومان
490000 تومان
Orun
3
B.B
640000 تومان
840000 تومان
620000 تومان
490000 تومان
660000 تومان
860000 تومان
640000 تومان
490000 تومان
The City
4
B.B
660000 تومان
860000 تومان
640000 تومان
490000 تومان
660000 تومان
860000 تومان
640000 تومان
490000 تومان
690000 تومان
740000 تومان
670000 تومان
490000 تومان
690000 تومان
740000 تومان
670000 تومان
490000 تومان
Manesol
4
B.B
700000 تومان
950000 تومان
680000 تومان
490000 تومان
Crystal
4
B.B
710000 تومان
960000 تومان
690000 تومان
490000 تومان
Lausos
4
B.B
770000 تومان
1070000 تومان
750000 تومان
490000 تومان
770000 تومان
1070000 تومان
750000 تومان
490000 تومان
Oztanik
4
B.B
770000 تومان
1070000 تومان
750000 تومان
490000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

620000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

640000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

660000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

860000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

710000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

770000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول لحظه اخری

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

یکشنبه

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

تاریخ اعتبار

6 آذر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

590.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Zagros airlines


تور استانبول ويژه 6 آذر

: Air Line

Zagros airlines
 • تور استانبول کوش آداسی نوروز

  ,4 روز و 3 شب

  25 مرداد

  قیمت : ,1090000تومان

  Qeshm Airlines
 • تور استانبول نوروز

  ,6 شب و 7 روز

  26و29 اسفند و 2،4،7،9،11 فروردین

  قیمت : ,2150000تومان

  Corendon Airlines