09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Holiday Park درجه هتل B.B

1999000 تومان

2300000 تومان

1600000 تومان

1280000 تومان

Central درجه هتل B.B

2390000 تومان

2850000 تومان

1790000 تومان

1320000 تومان

Kristel درجه هتل B.B

2530000 تومان

2950000 تومان

1800000 تومان

1320000 تومان

boutique
Shipka درجه هتل B.B

2540000 تومان

2950000 تومان

1820000 تومان

1320000 تومان

Apart Golden Line درجه هتل B.B

2600000 تومان

3160000 تومان

1900000 تومان

1400000 تومان

Mak Golden Sands درجه هتل B.B

2640000 تومان

3200000 تومان

1930000 تومان

1500000 تومان

Helios Spa درجه هتل B.B

2730000 تومان

3440000 تومان

1980000 تومان

1400000 تومان

Park Zdravets درجه هتل ALL

2780000 تومان

3300000 تومان

1999000 تومان

1500000 تومان

Arena Mar درجه هتل B.B

2800000 تومان

3200000 تومان

1990000 تومان

1490000 تومان

Joya Park Golden Sands درجه هتل U.ALL

2870000 تومان

3370000 تومان

2050000 تومان

1600000 تومان

DoubleTree by Hilton درجه هتل U.ALL

2920000 تومان

3900000 تومان

2080000 تومان

1400000 تومان

DLX
Luna Varna درجه هتل ALL

2930000 تومان

3580000 تومان

2080000 تومان

1600000 تومان

Elena Varna درجه هتل ALL

3060000 تومان

3970000 تومان

2140000 تومان

1450000 تومان

Prestige Aquapark درجه هتل B.B

3100000 تومان

3860000 تومان

2220000 تومان

1460000 تومان

DLX
Mariana Grand Beach درجه هتل ALL

3340000 تومان

3910000 تومان

2270000 تومان

1600000 تومان

International درجه هتل U.ALL

3270000 تومان

4400000 تومان

2500000 تومان

2300000 تومان

DLX
Marina Grand Beach درجه هتل ALL

3600000 تومان

4340000 تومان

2400000 تومان

1600000 تومان

Grand Hotel Varna درجه هتل U.ALL

3650000 تومان

4400000 تومان

2500000 تومان

1600000 تومان

International درجه هتل ALL

3860000 تومان

4990000 تومان

2795000 تومان

2600000 تومان

DLX
International درجه هتل B.B

4270000 تومان

5700000 تومان

DLX Sea View
International درجه هتل ALL

4800000 تومان

6460000 تومان

DLX Sea View
Holiday Park
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1999000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

کودک با تخت

1600000 تومان

کودک بدون تخت

1280000 تومان

موقعیت
توضیحات
Central
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2850000 تومان

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kristel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1800000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
Shipka
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

کودک با تخت

1820000 تومان

کودک بدون تخت

1320000 تومان

موقعیت
توضیحات
Apart Golden Line
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3160000 تومان

کودک با تخت

1900000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mak Golden Sands
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3200000 تومان

کودک با تخت

1930000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
Helios Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3440000 تومان

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت
توضیحات
Park Zdravets
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3300000 تومان

کودک با تخت

1999000 تومان

کودک بدون تخت

1500000 تومان

موقعیت
توضیحات
Arena Mar
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3200000 تومان

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Joya Park Golden Sands
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3370000 تومان

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
DoubleTree by Hilton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3900000 تومان

کودک با تخت

2080000 تومان

کودک بدون تخت

1400000 تومان

موقعیت
توضیحات
Luna Varna
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3580000 تومان

کودک با تخت

2080000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
Elena Varna
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3970000 تومان

کودک با تخت

2140000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت
توضیحات
Prestige Aquapark
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3860000 تومان

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1460000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mariana Grand Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3910000 تومان

کودک با تخت

2270000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
International
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

کودک با تخت

2500000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
Marina Grand Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4340000 تومان

کودک با تخت

2400000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Hotel Varna
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4400000 تومان

کودک با تخت

2500000 تومان

کودک بدون تخت

1600000 تومان

موقعیت
توضیحات
International
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

کودک با تخت

2795000 تومان

کودک بدون تخت

2600000 تومان

موقعیت
توضیحات
International
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5700000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
International
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6460000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بلغارستان خرداد 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

26 خرداد الی 2 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت خرید گشت شهری ترانسفر فرودگاهی سیم کارت راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1999000تومان

کشور مقصد

بلغارستان

شهر مقصد

وارنا

خط هوایی

Qeshm Airlines

System.Exception: Error In Process 'view' Command In Sequence 1: Error In Run 'view' Command: System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at System.Text.StringBuilder.FormatError()
at System.Text.StringBuilder.AppendFormatHelper(IFormatProvider provider, String format, ParamsArray args)
at System.Text.StringBuilder.AppendFormat(String format, Object[] args)
at HttpServer.Cms.ViewCommand.Render(DataTable source, IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Base\ViewCommand.cs:line 36
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'view' Command: System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at System.Text.StringBuilder.FormatError()
at System.Text.StringBuilder.AppendFormatHelper(IFormatProvider provider, String format, ParamsArray args)
at System.Text.StringBuilder.AppendFormat(String format, Object[] args)
at HttpServer.Cms.ViewCommand.Render(DataTable source, IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Base\ViewCommand.cs:line 36
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.FormatException: Input string was not in a correct format.
at System.Text.StringBuilder.FormatError()
at System.Text.StringBuilder.AppendFormatHelper(IFormatProvider provider, String format, ParamsArray args)
at System.Text.StringBuilder.AppendFormat(String format, Object[] args)
at HttpServer.Cms.ViewCommand.Render(DataTable source, IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Base\ViewCommand.cs:line 36
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 44
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 56
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---

مبلغ INF 550/000 تومان و بدون کمیسیون می باشد.

علاوه بر هزینه ی بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین بالای 60سال مبلغ 60,000 تومان مازاد دریافت خواهد شد .

CHECK IN ساعت 14:00 و CHECK OUT ساعت 12:00 می باشد .

ارسال 50% از مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد.

شرایط کنسلی: پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد.

قبل از صدور ویزا هم صبق قوانین سازمان اعمال خواهد شد

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور تفلیس گرجستان اردیبهشت 96

    ,4 شب

    6 الی 10 اردیبهشت

    قیمت : ,990.000تومان

    Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved