لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Holiday Park درجه هتل B.B

3650000 تومان

5100000 تومان

2640000 تومان

1950000 تومان

PALMA درجه هتل B.B

3800000 تومان

4660000 تومان

2640000 تومان

2100000 تومان

CENTRAL درجه هتل B.B

4100000 تومان

5600000 تومان

2900000 تومان

2100000 تومان

SHIPKA درجه هتل B.B

4150000 تومان

5190000 تومان

2980000 تومان

2100000 تومان

HELIOS درجه هتل U.ALL

4170000 تومان

7800000 تومان

2700000 تومان

2300000 تومان

LUNA درجه هتل H.B

4780000 تومان

6100000 تومان

3300000 تومان

2300000 تومان

GOLDEN LINE درجه هتل B.B

4800000 تومان

6700000 تومان

2800000 تومان

2300000 تومان

CENTRAL درجه هتل ALL

5100000 تومان

7550000 تومان

3400000 تومان

2200000 تومان

ELENA درجه هتل ALL

5230000 تومان

7150000 تومان

3500000 تومان

2300000 تومان

DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل B.B

5300000 تومان

7560000 تومان

2600000 تومان

2200000 تومان

ROYAL درجه هتل ALL

5340000 تومان

6800000 تومان

3550000 تومان

2300000 تومان

MADARA درجه هتل ALL

5390000 تومان

7700000 تومان

3600000 تومان

2300000 تومان

ARENA MAR درجه هتل ALL

5550000 تومان

6400000 تومان

2800000 تومان

2300000 تومان

PALM BEACH درجه هتل ALL

5660000 تومان

7200000 تومان

3700000 تومان

2300000 تومان

PRESTIGE-AQUAPARK درجه هتل ALL

5960000 تومان

9500000 تومان

4500000 تومان

2300000 تومان

MARINA درجه هتل F.B

6330000 تومان

8340000 تومان

3990000 تومان

2200000 تومان

KALIAKRAPALACE درجه هتل U.ALL

6550000 تومان

8550000 تومان

4200000 تومان

2300000 تومان

DOUBLE TREE BY HILTON درجه هتل U.ALL

6650000 تومان

8890000 تومان

4300000 تومان

2300000 تومان

INTERNATIONAL درجه هتل B.B

6999000 تومان

8100000 تومان

3900000 تومان

2990000 تومان

INTERNATIONAL درجه هتل ALL

7280000 تومان

10270000 تومان

4650000 تومان

3730000 تومان

Holiday Park
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5100000 تومان

کودک با تخت

2640000 تومان

کودک بدون تخت

1950000 تومان

موقعیت
توضیحات
PALMA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4660000 تومان

کودک با تخت

2640000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

موقعیت
توضیحات
CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5600000 تومان

کودک با تخت

2900000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHIPKA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5190000 تومان

کودک با تخت

2980000 تومان

کودک بدون تخت

2100000 تومان

موقعیت
توضیحات
HELIOS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7800000 تومان

کودک با تخت

2700000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
LUNA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

4780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6100000 تومان

کودک با تخت

3300000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
GOLDEN LINE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

کودک با تخت

2800000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7550000 تومان

کودک با تخت

3400000 تومان

کودک بدون تخت

2200000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELENA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7150000 تومان

کودک با تخت

3500000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7560000 تومان

کودک با تخت

2600000 تومان

کودک بدون تخت

2200000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6800000 تومان

کودک با تخت

3550000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
MADARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7700000 تومان

کودک با تخت

3600000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARENA MAR
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6400000 تومان

کودک با تخت

2800000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
PALM BEACH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7200000 تومان

کودک با تخت

3700000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
PRESTIGE-AQUAPARK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9500000 تومان

کودک با تخت

4500000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
MARINA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

6330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8340000 تومان

کودک با تخت

3990000 تومان

کودک بدون تخت

2200000 تومان

موقعیت
توضیحات
KALIAKRAPALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8550000 تومان

کودک با تخت

4200000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8890000 تومان

کودک با تخت

4300000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت
توضیحات
INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6999000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8100000 تومان

کودک با تخت

3900000 تومان

کودک بدون تخت

2990000 تومان

موقعیت
توضیحات
INTERNATIONAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10270000 تومان

کودک با تخت

4650000 تومان

کودک بدون تخت

3730000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بلغارستان ویژه 8 تیرماه

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

8 تیرماه

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت خرید گشت شهری ترانسفر فرودگاهی سیم کارت راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3650000تومان

کشور مقصد

بلغارستان

شهر مقصد

وارنا

خط هوایی

Qeshm Airlines


ویزا

بلیط رفت و برگشت

7 شب اقامت

صبحانه

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای فارسی زبان

یک گشت خرید

یک ناهار در هتل پنج ستاره لوکس اینترنشنال

سیم کارت رایگان برای هر اتاق

بیمه

تاریخ های رفت:8 تیرماه

@value

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور تفلیس گرجستان اردیبهشت 96

    ,4 شب

    6 الی 10 اردیبهشت

    قیمت : ,990.000تومان

    Qeshm Airlines