09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
28مهر/فرانسه/7شب پاریس/ایران ایر درجه هتل B.B

1490 تومان

2290 تومان

1390 تومان

490 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته +2290000 /نرخ کودک با تخت و بدون تخت+1990000
6و7مهر/سوئیس/2شب ژنو+3شب لوسرن+2شب زوریخ/آلیتالیا درجه هتل B.B

1990 تومان

2890 تومان

1790 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2690000 /کودک با تخت و بدون تخت +2490000
18مهر/فرانسه-ایتالیا/4شب پاریس+4شب رم/الیتالیا درجه هتل B.B

1890 تومان

2790 تومان

1790 تومان

690 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت +1990000
25مهر/فرانسه-هلند/5شب پاریس+4شب آمستردام/ایران ایر درجه هتل B.B

1990 تومان

2990 تومان

1890 تومان

690 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2290000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت + 1990000
20مهر/سوئیس-پرتغال/4شب زوریخ+4شب پاریس/ترکیش درجه هتل B.B

1990 تومان

2890 تومان

1890 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2690000/نرخ کودک باتخت و بدون تخت+2490000
6و20مهر/اسپانیا-پرتغال/4شب بارسلون+3شب مادرید+3شب لیسبون/ماهان درجه هتل B.B

2290 تومان

3290 تومان

2190 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+1990000/نرخ کودک باتخت وبدون تخت+1790000
2مهر/اسپانیا-فرانسه/4شب بارسلو4شب پاریس/الیتالیا درجه هتل B.B

1990 تومان

2890 تومان

1890 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+1990000/نرخ کودک باتخت و بدون تخت+1790000
6و27مهر/ایتالیا/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم/الیتالیا درجه هتل B.B

2090 تومان

2990 تومان

1990 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2390000/نرخ کودک باتخت و بدون تخت+2290000
6و27مهر/سوئیس-آلمان-اتریش/2شب ژنو+2شب زوریخ+2شب مونیخ+3شب وین/الیتالیا درجه هتل B.B

2290 تومان

3190 تومان

1990 تومان

890 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2390000/نرخ کودک باتخت و بدون تخت+2190000
6مهر/استرالیا/3شب ملبورن+4شب گلدکست/5شب سیدنی/امارات درجه هتل B.B

3690 تومان

5490 تومان

3390 تومان

1590 تومان

نرخ دلار دوتخته و یک تخته+4990000/نرخ دلار کودک با تخت و بدون تخت +4290000
16مهر/اسپانیا-فرانسه/3شب بارسلون+3شب مادرید+4شب بارسلون/ماهان درجه هتل B.B

2390 تومان

3390 تومان

2190 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2590000/نرخ کودک باتخت و بدون تخت+2290000
6مهر/سوئیس-ایتالیا-فرانسه//4شب زوریخ-لوسرن+3شب میلان+3شب پاریس/ترکیش درجه هتل B.B

2590 تومان

3690 تومان

2390 تومان

890 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2590000/نرخ کودک باتخت و بدون تخت+2290000
6مهر/ایتالیا-فرانسه/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم+4شب پاریس/آلیتالیا درجه هتل B.B

2590 تومان

3790 تومان

2390 تومان

990 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2690000/نرخ کودک باتخت و بدون تخت + 2490000
5مهر/ایتالیا/3شب رم+2شب فلورانس+2شب ونیز+2شب میلان/آلیتالیا درجه هتل B.B

2390 تومان

3490 تومان

2190 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2690000/نرخ کودک با تخت و بدون تخت+2490000
5مهر/اسپانیا-فرانسه-ایتالیا/4شب بارسلون+3شب پاریس+3شب رم/الیتالیا درجه هتل B.B

2690 تومان

3690 تومان

2490 تومان

890 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2690000/نرخ کودک باتخت و بدون تخت+2490000
20مهر/مجارستان-اتریش-اسلواکی-چک/3شب بوداپشت+3شب وین+3شب پراگ/الیتالیا درجه هتل B.B

1890 تومان

2690 تومان

1790 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2690000نرخ کوک با تخت و بدون تخت +
20مهر/سوئیس-هلند/4شب زوریخ+3شب آمستردام/ترکیش درجه هتل B.B

1890 تومان

2690 تومان

1790 تومان

790 تومان

نرخ دوتخته و یک تخته+2690000/نذخ کودک با تخت و بدون تخت+2490000
28مهر/فرانسه/7شب پاریس/ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1490 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2290 تومان

کودک با تخت

1390 تومان

کودک بدون تخت

490 تومان

موقعیت
توضیحات
6و7مهر/سوئیس/2شب ژنو+3شب لوسرن+2شب زوریخ/آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890 تومان

کودک با تخت

1790 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
18مهر/فرانسه-ایتالیا/4شب پاریس+4شب رم/الیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2790 تومان

کودک با تخت

1790 تومان

کودک بدون تخت

690 تومان

موقعیت
توضیحات
25مهر/فرانسه-هلند/5شب پاریس+4شب آمستردام/ایران ایر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

690 تومان

موقعیت
توضیحات
20مهر/سوئیس-پرتغال/4شب زوریخ+4شب پاریس/ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
6و20مهر/اسپانیا-پرتغال/4شب بارسلون+3شب مادرید+3شب لیسبون/ماهان
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2290 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290 تومان

کودک با تخت

2190 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
2مهر/اسپانیا-فرانسه/4شب بارسلو4شب پاریس/الیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1990 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2890 تومان

کودک با تخت

1890 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
6و27مهر/ایتالیا/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم/الیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2090 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990 تومان

کودک با تخت

1990 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
6و27مهر/سوئیس-آلمان-اتریش/2شب ژنو+2شب زوریخ+2شب مونیخ+3شب وین/الیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2290 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190 تومان

کودک با تخت

1990 تومان

کودک بدون تخت

890 تومان

موقعیت
توضیحات
6مهر/استرالیا/3شب ملبورن+4شب گلدکست/5شب سیدنی/امارات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3690 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5490 تومان

کودک با تخت

3390 تومان

کودک بدون تخت

1590 تومان

موقعیت
توضیحات
16مهر/اسپانیا-فرانسه/3شب بارسلون+3شب مادرید+4شب بارسلون/ماهان
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390 تومان

کودک با تخت

2190 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته

2590 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690 تومان

کودک با تخت

2390 تومان

کودک بدون تخت

890 تومان

موقعیت
توضیحات
6مهر/ایتالیا-فرانسه/2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم+4شب پاریس/آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2590 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790 تومان

کودک با تخت

2390 تومان

کودک بدون تخت

990 تومان

موقعیت
توضیحات
5مهر/ایتالیا/3شب رم+2شب فلورانس+2شب ونیز+2شب میلان/آلیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2390 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490 تومان

کودک با تخت

2190 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
5مهر/اسپانیا-فرانسه-ایتالیا/4شب بارسلون+3شب پاریس+3شب رم/الیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2690 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690 تومان

کودک با تخت

2490 تومان

کودک بدون تخت

890 تومان

موقعیت
توضیحات
20مهر/مجارستان-اتریش-اسلواکی-چک/3شب بوداپشت+3شب وین+3شب پراگ/الیتالیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690 تومان

کودک با تخت

1790 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات
20مهر/سوئیس-هلند/4شب زوریخ+3شب آمستردام/ترکیش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1890 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2690 تومان

کودک با تخت

1790 تومان

کودک بدون تخت

790 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور اروپا ارزان قیمت اسفند 96، تور اروپا زمستان 96

مدت اقامت

تور اروپا زمستان 96 تور اروپا زمستان 96

تاریخ اعتبار

اسفند 96 |تور اروپا زمستان 96 - تور لحظه آخری

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی اینترنت رایگان راهنما بین شهری راهنما فرودگاه گشت خرید گشت شهری ترانسفر فرودگاهی پرواز/بلیط داخلی گشت شهری با نهار اخذ ویزای توریستی اخذ ویزای شنگن

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما کشتی تفریحی

نوع پرواز

چارتر برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2290000تومان 1490 یورو

خط هوایی

Alitalia


جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.***

02188507575

سئو
تور اروپا دی بهمن اسفند 96. پکیج تور اروپا زمستان 96 ویژه تور اروپا در ماه های دی، بهمن و اسفند می باشد. برای اطلاع از قیمت تور اروپا، ویزای شنگن، هتل های اروپا، بلیط اروپا و بطور کلی هرگونه اطلاعات راجع به تور اروپا با ما در ارتباط باشید. خدمات تور اروپا زمستان 96. بلیط رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل های اروپا همراه با امکانات کامل .

تور اروپا ارزان، قیمت تور لوکس اروپا europe، تور نوروز اروپا، تور بهار اروپا، تور تابستان اروپا، تور پاییز و زمستان اروپا، تور اروپا نوروز 96، تور ترکیبی اروپا. ... کشورهای شمالی اروپا شامل نروژ، فنلاند و دانمارک از ماه دسامبر تا ماه مارس بسیار سرد هستند و بارش شدید برف را تجربه می‌کنند.

اروپا,تور اروپا,تورهای لحظه آخری اروپا,قیمت تور اروپا,تور اروپا آبان 96,نرخ تور اروپا آذر 96,تور اروپا آبان آذر ۹۶,قیمت تور اروپا پاييز آبان آذر ۹۶,رزرو تور اروپا آبان آذر 96.

تور اروپا,آفر تور اروپا پاییز 96,رزرو تور اروپا آذر ۹۶,تور اروپا آذر دی بهمن 96, آفر تور اروپا پاییز آذر ۹۶,رزرو تور اروپا آذر دی ۹۶,معرفی برترین تورهای اروپا, رزرو برترین هتل های اروپا,آفر تور اروپا, رزرو تور اروپا,معرفی تورهای ویژه اروپا.

@value

: Air Line

Alitalia

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved