لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Kaya Madrid hotel درجه هتل B.B

4,615,000 تومان

5,650,000 تومان

4,350,000 تومان

3,545,000 تومان

Grand Milan hotel درجه هتل B.B

4,700,000 تومان

5,610,000 تومان

4,245,000 تومان

3,545,000 تومان

Sabena hotel درجه هتل B.B

4,895,000 تومان

5,675,000 تومان

4,570,000 تومان

3,545,000 تومان

Arach Hotel Harbiye درجه هتل B.B

4,895,000 تومان

6,195,000 تومان

4,635,000 تومان

3,545,000 تومان

Herton Hotel درجه هتل B.B

4,895,000 تومان

5,675,000 تومان

4,570,000 تومان

3,545,000 تومان

Alfa Istanbul hotel درجه هتل B.B

5,100,000 تومان

6,595,000 تومان

4,385,000 تومان

3,545,000 تومان

Montagna Hera hotel درجه هتل B.B

5,160,000 تومان

5,935,000 تومان

4,375,000 تومان

3,545,000 تومان

Hotel Grand Unal درجه هتل B.B

5,360,000 تومان

7,115,000 تومان

4,970,000 تومان

3,545,000 تومان

Vizon Hotel درجه هتل B.B

5,425,000 تومان

7,245,000 تومان

4,320,000 تومان

3,545,000 تومان

Grand Hilarium Hotel درجه هتل B.B

5,620,000 تومان

7,635,000 تومان

4,645,000 تومان

3,545,000 تومان

Istanbul Dora hotel درجه هتل B.B

5,620,000 تومان

7,635,000 تومان

4,645,000 تومان

3,545,000 تومان

Marmaray hotel درجه هتل B.B

5,620,000 تومان

7,635,000 تومان

4,645,000 تومان

3,545,000 تومان

All Seasons Hotel درجه هتل B.B

5,620,000 تومان

7,635,000 تومان

4,645,000 تومان

3,545,000 تومان

White Monarch hotel درجه هتل B.B

5,620,000 تومان

7,505,000 تومان

4,580,000 تومان

3,545,000 تومان

Feronya Hotel درجه هتل B.B

5,750,000 تومان

7,895,000 تومان

4,645,000 تومان

3,545,000 تومان

Kervansaray Hotel درجه هتل B.B

5,940,000 تومان

8,265,000 تومان

4,815,000 تومان

3,545,000 تومان

Grand Hotel Halic درجه هتل B.B

5,945,000 تومان

7,635,000 تومان

4,645,000 تومان

3,545,000 تومان

Titanic Business Bayrampasa hotel درجه هتل B.B

6,020,000 تومان

8,425,000 تومان

4,915,000 تومان

4,915,000 تومان

Taxim Express Hotel درجه هتل B.B

6,400,000 تومان

9,195,000 تومان

4,905,000 تومان

3,545,000 تومان

Surmeli Istanbul hotel درجه هتل B.B

6,605,000 تومان

9,595,000 تومان

5,305,000 تومان

3,545,000 تومان

Palazzo Donizetti hotel درجه هتل B.B

6,605,000 تومان

9,595,000 تومان

5,045,000 تومان

3,545,000 تومان

Bvs Lush Hotel Taksim درجه هتل B.B

6,860,000 تومان

10,105,000 تومان

4,905,000 تومان

3,545,000 تومان

Golden Age Hotel درجه هتل B.B

6,915,000 تومان

10,215,000 تومان

5,265,000 تومان

3,545,000 تومان

Grand Cevahir Hotel and Convention Center درجه هتل B.B

6,930,000 تومان

9,595,000 تومان

4,980,000 تومان

3,545,000 تومان

Konak Hotel درجه هتل B.B

7,065,000 تومان

10,515,000 تومان

5,190,000 تومان

3,545,000 تومان

Grand Oztanik Hotel درجه هتل B.B

7,215,000 تومان

7,215,10,740,000 تومان

4,665,000 تومان

3,545,000 تومان

Avantgarde Taksim Hotel درجه هتل B.B

7,215,000 تومان

10,740,000 تومان

4,665,000 تومان

3,545,000 تومان

Crowne Plaza Harbiye hotel درجه هتل B.B

7,450,000 تومان

11,275,000 تومان

5,575,000 تومان

3,545,000 تومان

Mercure Istanbul Bosphorus hotel درجه هتل B.B

7,525,000 تومان

11,425,000 تومان

5,200,000 تومان

3,545,000 تومان

Holiday Inn Sisli درجه هتل B.B

7,750,000 تومان

11,875,000 تومان

4,825,000 تومان

3,545,000 تومان

Hilton Istanbul Bomonti hotel درجه هتل B.B

7,980,000 تومان

12,250,000 تومان

5,580,000 تومان

3,545,000 تومان

Fraser Place Anthill Istanbul درجه هتل B.B

9,025,000 تومان

14,275,000 تومان

5,575,000 تومان

3,545,000 تومان

CVK Park Bosphorus hotel درجه هتل B.B

9,700,000 تومان

15,775,000 تومان

5,575,000 تومان

3,545,000 تومان

Grand Hyatt Istanbul درجه هتل B.B

9,775,000 تومان

14,275,000 تومان

5,425,000 تومان

3,545,000 تومان

Swissotel The Bosphorus درجه هتل B.B

11,950,000 تومان

20,275,000 تومان

6,325,000 تومان

3,545,000 تومان

Kaya Madrid hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,615,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,650,000 تومان

کودک با تخت

4,350,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Milan hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,700,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,610,000 تومان

کودک با تخت

4,245,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Sabena hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,895,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,675,000 تومان

کودک با تخت

4,570,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Arach Hotel Harbiye
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,895,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,195,000 تومان

کودک با تخت

4,635,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Herton Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4,895,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,675,000 تومان

کودک با تخت

4,570,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Alfa Istanbul hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,100,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6,595,000 تومان

کودک با تخت

4,385,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Montagna Hera hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,160,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5,935,000 تومان

کودک با تخت

4,375,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hotel Grand Unal
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,360,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,115,000 تومان

کودک با تخت

4,970,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Vizon Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,425,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,245,000 تومان

کودک با تخت

4,320,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Hilarium Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,620,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,635,000 تومان

کودک با تخت

4,645,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Istanbul Dora hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,620,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,635,000 تومان

کودک با تخت

4,645,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Marmaray hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,620,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,635,000 تومان

کودک با تخت

4,645,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
All Seasons Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,620,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,635,000 تومان

کودک با تخت

4,645,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
White Monarch hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,620,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,505,000 تومان

کودک با تخت

4,580,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Feronya Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,750,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,895,000 تومان

کودک با تخت

4,645,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Kervansaray Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,940,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,265,000 تومان

کودک با تخت

4,815,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Hotel Halic
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5,945,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,635,000 تومان

کودک با تخت

4,645,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic Business Bayrampasa hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,020,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8,425,000 تومان

کودک با تخت

4,915,000 تومان

کودک بدون تخت

4,915,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Taxim Express Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,400,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,195,000 تومان

کودک با تخت

4,905,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Surmeli Istanbul hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,605,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,595,000 تومان

کودک با تخت

5,305,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Palazzo Donizetti hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,605,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,595,000 تومان

کودک با تخت

5,045,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Bvs Lush Hotel Taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,860,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,105,000 تومان

کودک با تخت

4,905,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Golden Age Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,915,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,215,000 تومان

کودک با تخت

5,265,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Cevahir Hotel and Convention Center
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

6,930,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9,595,000 تومان

کودک با تخت

4,980,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Konak Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,065,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,515,000 تومان

کودک با تخت

5,190,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Oztanik Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,215,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7,215,10,740,000 تومان

کودک با تخت

4,665,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Avantgarde Taksim Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,215,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10,740,000 تومان

کودک با تخت

4,665,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Crowne Plaza Harbiye hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,450,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,275,000 تومان

کودک با تخت

5,575,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mercure Istanbul Bosphorus hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,525,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,425,000 تومان

کودک با تخت

5,200,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Holiday Inn Sisli
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,750,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11,875,000 تومان

کودک با تخت

4,825,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hilton Istanbul Bomonti hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7,980,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12,250,000 تومان

کودک با تخت

5,580,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Fraser Place Anthill Istanbul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,025,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,275,000 تومان

کودک با تخت

5,575,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
CVK Park Bosphorus hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,700,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15,775,000 تومان

کودک با تخت

5,575,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Grand Hyatt Istanbul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

9,775,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14,275,000 تومان

کودک با تخت

5,425,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات
Swissotel The Bosphorus
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

11,950,000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20,275,000 تومان

کودک با تخت

6,325,000 تومان

کودک بدون تخت

3,545,000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول 31 مرداد 98

نوع تور

شهر و خرید طبیعت گردی

مدت اقامت

5 شب

تاریخ اعتبار

31 مرداد الی 5 شهریور

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

عینک آفتابی

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4615000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Taban Air

نرخ کودک زیر 2 سال550000 تومان می باشد.
بلیط رفت و برگشت -5 شب اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی- بیمه مسافرتی

گذرنامه با حداقل7ماه اعتبارالزامی بوده و مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت هر گونه ممنوعیت خروج ازکشوربه عهده آژانس درخواست کننده میباشد.

نرخ کودک زیر 2 سال550000 تومان می باشد.

@value

: Air Line

Taban Air