لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1870000 تومان
2245000 تومان
1755000 تومان
1470000 تومان
2000000 تومان
2410000 تومان
1820000 تومان
1470000 تومان
2050000 تومان
2510000 تومان
18150000 تومان
1470000 تومان
VIZON
3
B.B
2085000 تومان
2575000 تومان
1850000 تومان
1470000 تومان
2085000 تومان
2575000 تومان
1850000 تومان
1470000 تومان
2085000 تومان
2575000 تومان
1850000 تومان
1470000 تومان
2085000 تومان
2575000 تومان
1850000 تومان
1470000 تومان
2085000 تومان
2575000 تومان
1850000 تومان
1470000 تومان
2115000 تومان
2640000 تومان
1850000 تومان
1470000 تومان
2165000 تومان
2735000 تومان
1885000 تومان
1470000 تومان
2590000 تومان
3485000 تومان
2170000 تومان
1470000 تومان
2590000 تومان
3485000 تومان
2170000 تومان
1470000 تومان
2790000 تومان
3880000 تومان
2250000 تومان
1470000 تومان
2985000 تومان
4275000 تومان
2370000 تومان
1470000 تومان
3085000 تومان
4475000 تومان
2410000 تومان
1470000 تومان
3085000 تومان
4475000 تومان
2410000 تومان
1470000 تومان
3185000 تومان
4675000 تومان
2450000 تومان
1470000 تومان
3185000 تومان
4675000 تومان
2450000 تومان
1470000 تومان
3880000 تومان
6060000 تومان
2810000 تومان
1470000 تومان
3880000 تومان
6060000 تومان
2810000 تومان
1470000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1755000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2410000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2115000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2165000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2735000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1885000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3485000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3485000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2985000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4275000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3085000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3085000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3185000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4675000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3185000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4675000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول 12 و 13 آذر 97

مدت اقامت

3 شب 4 روز

تاریخ اعتبار

12 و 13 آذر 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری با نهار

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1870000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Atlasglobal Airlines


بلیط رفت و برگشت هواپیمایی اطلس گلوبال - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی -


1- پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. 2- نرخ کودک زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد . 3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر می باشد و آژانس پارمیس هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد . 4- پرداخت 70% علی الحساب در هنگام ثبت نام تور ضروری میباشد. 5- در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس با کانتر مربوطه هماهنگ نمائید. 6- کنترل اعتبار گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور بعهده مسافر می باشد. ** در صورت درخواست تعداد شبهای بیشتر با آژانس تماس حاصل فرمائید **

: Air Line

Atlasglobal Airlines
 • تور استانبول نوروز 97

  ,7 شب و 8روز

  07 الی 09 فروردین

  قیمت : ,1750000

  Zagros airlines