09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
GRAND MILAN درجه هتل B.B

1870000 تومان

2245000 تومان

1755000 تومان

1470000 تومان

ARACH HOTEL درجه هتل B.B

2000000 تومان

2410000 تومان

1820000 تومان

1470000 تومان

WHITE MONARCH درجه هتل B.B

2050000 تومان

2510000 تومان

18150000 تومان

1470000 تومان

VIZON درجه هتل B.B

2085000 تومان

2575000 تومان

1850000 تومان

1470000 تومان

GOLDEN HILL درجه هتل B.B

2085000 تومان

2575000 تومان

1850000 تومان

1470000 تومان

CUMBALI PLAZA درجه هتل B.B

2085000 تومان

2575000 تومان

1850000 تومان

1470000 تومان

NEW CITY ISTANBUL درجه هتل B.B

2085000 تومان

2575000 تومان

1850000 تومان

1470000 تومان

ISTANBUL DORA درجه هتل B.B

2085000 تومان

2575000 تومان

1850000 تومان

1470000 تومان

CUENTO TAKSIM درجه هتل B.B

2115000 تومان

2640000 تومان

1850000 تومان

1470000 تومان

TAKSIM TERRACE درجه هتل B.B

2165000 تومان

2735000 تومان

1885000 تومان

1470000 تومان

NOVA PLAZA درجه هتل B.B

2590000 تومان

3485000 تومان

2170000 تومان

1470000 تومان

KONAK HOTEL درجه هتل B.B

2590000 تومان

3485000 تومان

2170000 تومان

1470000 تومان

ELITE WORLD درجه هتل B.B

2790000 تومان

3880000 تومان

2250000 تومان

1470000 تومان

CROWN PLAZA درجه هتل B.B

2985000 تومان

4275000 تومان

2370000 تومان

1470000 تومان

ELYSIUM ISTANBUL درجه هتل B.B

3085000 تومان

4475000 تومان

2410000 تومان

1470000 تومان

TITANIC CITY درجه هتل B.B

3085000 تومان

4475000 تومان

2410000 تومان

1470000 تومان

ELITE WORLD درجه هتل B.B

3185000 تومان

4675000 تومان

2450000 تومان

1470000 تومان

POINT HOTEL TAKSINM درجه هتل B.B

3185000 تومان

4675000 تومان

2450000 تومان

1470000 تومان

DIVAN ISTANBUL درجه هتل B.B

3880000 تومان

6060000 تومان

2810000 تومان

1470000 تومان

RADISSON BLU SISLI درجه هتل B.B

3880000 تومان

6060000 تومان

2810000 تومان

1470000 تومان

GRAND MILAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2245000 تومان

کودک با تخت

1755000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
ARACH HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2410000 تومان

کودک با تخت

1820000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
WHITE MONARCH
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2510000 تومان

کودک با تخت

18150000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
VIZON
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2575000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
GOLDEN HILL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2575000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
CUMBALI PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2575000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
NEW CITY ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2575000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
ISTANBUL DORA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2575000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
CUENTO TAKSIM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2115000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2640000 تومان

کودک با تخت

1850000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2735000 تومان

کودک با تخت

1885000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
NOVA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3485000 تومان

کودک با تخت

2170000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
KONAK HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3485000 تومان

کودک با تخت

2170000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELITE WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3880000 تومان

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
CROWN PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2985000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4275000 تومان

کودک با تخت

2370000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELYSIUM ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4475000 تومان

کودک با تخت

2410000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
TITANIC CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3085000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4475000 تومان

کودک با تخت

2410000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
ELITE WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3185000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4675000 تومان

کودک با تخت

2450000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
POINT HOTEL TAKSINM
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3185000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4675000 تومان

کودک با تخت

2450000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
DIVAN ISTANBUL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6060000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات
RADISSON BLU SISLI
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6060000 تومان

کودک با تخت

2810000 تومان

کودک بدون تخت

1470000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول 12 و 13 آذر 97

مدت اقامت

3 شب 4 روز

تاریخ اعتبار

12 و 13 آذر 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری با نهار

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1870000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Atlasglobal Airlines


بلیط رفت و برگشت هواپیمایی اطلس گلوبال - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی -
@value

: Air Line

Atlasglobal Airlines
  • تور استانبول نوروز 97

    ,7 شب و 8روز

    07 الی 09 فروردین

    قیمت : ,1750000

    Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved