09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Sabenahotel درجه هتل B.B

1565000 تومان

1800000 تومان

1560000 تومان

1200000 تومان

PelikanHotel درجه هتل B.B

1635000 تومان

1915000 تومان

1630000 تومان

1200000 تومان

HotelGrandUnal درجه هتل B.B

1755000 تومان

2135000 تومان

1750000 تومان

1200000 تومان

MyBadeHotel درجه هتل B.B

1810000 تومان

2180000 تومان

1665000 تومان

1200000 تومان

TulipCityhotel درجه هتل B.B

1840000 تومان

2285000 تومان

1765000 تومان

1200000 تومان

FeronyaHotel درجه هتل B.B

1860000 تومان

2330000 تومان

1815000 تومان

1200000 تومان

TitanicBusinessBayrampasahotel درجه هتل B.B

1960000 تومان

2500000 تومان

1775000 تومان

1200000 تومان

NovaPlazaTaksimSquare درجه هتل B.B

1970000 تومان

2530000 تومان

1910000 تومان

1200000 تومان

Bvs Lush Hotel Taksim درجه هتل B.B

2025000 تومان

2660000 تومان

1745000 تومان

1200000 تومان

Riva Istanbul hotel درجه هتل B.B

2030000 تومان

2650000 تومان

1940000 تومان

1200000 تومان

Golden Age Hotel درجه هتل B.B

2090000 تومان

2765000 تومان

1820000 تومان

1200000 تومان

Lamartine hotel درجه هتل B.B

2115000 تومان

2825000 تومان

1940000 تومان

1200000 تومان

GrandCevahirHotelandConventionCenter درجه هتل B.B

2140000 تومان

2750000 تومان

1810000 تومان

1200000 تومان

MercureIstanbulTaksimhotel درجه هتل B.B

2185000 تومان

2955000 تومان

1860000 تومان

1200000 تومان

The Central Palace Hotel درجه هتل B.B

2245000 تومان

3070000 تومان

2010000 تومان

1200000 تومان

Titanic City Hotel درجه هتل B.B

2395000 تومان

3335000 تومان

1920000 تومان

1200000 تومان

Elite World Istanbul درجه هتل B.B

2650000 تومان

3565000 تومان

1940000 تومان

1200000 تومان

FraserPlaceAnthillIstanbul درجه هتل B.B

2755000 تومان

4085000 تومان

1200000 تومان

Hilton Bosphorus hotel درجه هتل B.B

2845000 تومان

4320000 تومان

1200000 تومان

CVKParkBosphorushotel درجه هتل B.B

3315000 تومان

5210000 تومان

2460000 تومان

1200000 تومان

Sabenahotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1565000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1800000 تومان

کودک با تخت

1560000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
PelikanHotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1635000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1915000 تومان

کودک با تخت

1630000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
HotelGrandUnal
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1755000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2135000 تومان

کودک با تخت

1750000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
MyBadeHotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2180000 تومان

کودک با تخت

1665000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
TulipCityhotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2285000 تومان

کودک با تخت

1765000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
FeronyaHotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2330000 تومان

کودک با تخت

1815000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
TitanicBusinessBayrampasahotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

کودک با تخت

1775000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
NovaPlazaTaksimSquare
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2530000 تومان

کودک با تخت

1910000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Bvs Lush Hotel Taksim
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2660000 تومان

کودک با تخت

1745000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Riva Istanbul hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2650000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Golden Age Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2765000 تومان

کودک با تخت

1820000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Lamartine hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2115000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2825000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
GrandCevahirHotelandConventionCenter
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2750000 تومان

کودک با تخت

1810000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
MercureIstanbulTaksimhotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2185000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2955000 تومان

کودک با تخت

1860000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
The Central Palace Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3070000 تومان

کودک با تخت

2010000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Titanic City Hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3335000 تومان

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Elite World Istanbul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3565000 تومان

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
FraserPlaceAnthillIstanbul
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2755000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4085000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
Hilton Bosphorus hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4320000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات
CVKParkBosphorushotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5210000 تومان

کودک با تخت

2460000 تومان

کودک بدون تخت

1200000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول 18 بهمن 96

مدت اقامت

5 شب

تاریخ اعتبار

18 بهمن الی 23 بهمن

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری با نهار

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.565.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Pegasus Airlines


صبحانه| بیمه مسافری| راهنما فرودگاه| گشت شهری| ترانسفر فرودگاهی

مبلغ کودک زیر 2سال INF 199.000 تومان می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و بعهده مسافر میباشد .

هتل و پرواز بصورت گارانتی می باشد ودر صورت کنسلی سوخت کامل می باشد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است .

هتل و پرواز به صورت چارتر وغیر قابل استرداد می باشند .

@value

: Air Line

Pegasus Airlines
  • تور استانبول نوروز 97

    ,7 شب و 8روز

    07 الی 09 فروردین

    قیمت : ,1750000

    Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved