09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
دریم پالاس - سان اند سند سی ویو درجه هتل H.B

1179000 تومان

1369000 تومان

1129000 تومان

929000 تومان

آیبیس دیره سیتی سنتر درجه هتل B.B

1219000 تومان

1459000 تومان

1169000 تومان

929000 تومان

سافرون بوتیک درجه هتل H.B

1219000 تومان

1459000 تومان

1169000 تومان

929000 تومان

کسلز البرشا درجه هتل B.B

1239000 تومان

1489000 تومان

1189000 تومان

929000 تومان

دبل تری بای هیلتون - سوبا درجه هتل B.B

1279000 تومان

1579000 تومان

1229000 تومان

929000 تومان

رویال کنتیننتال - لند مارک گرند رقه درجه هتل B.B

1329000 تومان

1679000 تومان

1279000 تومان

929000 تومان

نووتل البرشا - سینکنیچر البرشا درجه هتل B.B

1329000 تومان

1679000 تومان

1279000 تومان

929000 تومان

فلورا گرند درجه هتل H.B

1379000 تومان

1769000 تومان

1329000 تومان

929000 تومان

نوتل سیتی سنتر - پرل سیتی سوئیت درجه هتل B.B

1379000 تومان

1769000 تومان

1329000 تومان

929000 تومان

کراون پلازا شیخ زائد - آئوریس پلازا - کرون پلازا دیره درجه هتل B.B

1409000 تومان

1799000 تومان

1329000 تومان

929000 تومان

جمیرا کریک ساید درجه هتل B.B

1729000 تومان

2479000 تومان

1559000 تومان

1249000 تومان

پارک آبی رایگان + ترانسفر ون اختصاصی به هتل
جمیرا امارات تاور درجه هتل B.B

1929000 تومان

2869000 تومان

1559000 تومان

1249000 تومان

پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی به هتل
جمیرا زعبیل سرای درجه هتل B.B

2169000 تومان

3349000 تومان

2429000 تومان

1249000 تومان

پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی به هتل
کمپینسکی امارات مال (Superior) درجه هتل B.B

2399000 تومان

3819000 تومان

2039000 تومان

1249000 تومان

ترانسفر لوکس اختصاصی
کمپینسکی امارات مال (Deluxe) درجه هتل B.B

2559000 تومان

4129000 تومان

2039000 تومان

1249000 تومان

ترانسفر لوکس اختصاصی
جمیرا النسیم درجه هتل B.B

2719000 تومان

4449000 تومان

1559000 تومان

1249000 تومان

پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی به هتل
جمیرا بیچ درجه هتل B.B

2719000 تومان

4449000 تومان

1559000 تومان

1249000 تومان

پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی به هتل
جمیرا مینا السلام درجه هتل B.B

3029000 تومان

5079000 تومان

1959000 تومان

1249000 تومان

پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی به هتل
جمیرا برج العرب درجه هتل B.B

8229000 تومان

15469000 تومان

6599000 تومان

2189000 تومان

پارک آبی رایگان + ترانسفر لوکس اختصاصی به هتل
دریم پالاس - سان اند سند سی ویو
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1179000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1369000 تومان

کودک با تخت

1129000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
آیبیس دیره سیتی سنتر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1219000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1459000 تومان

کودک با تخت

1169000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
سافرون بوتیک
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1219000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1459000 تومان

کودک با تخت

1169000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
کسلز البرشا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1239000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1489000 تومان

کودک با تخت

1189000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
دبل تری بای هیلتون - سوبا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1279000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1579000 تومان

کودک با تخت

1229000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
رویال کنتیننتال - لند مارک گرند رقه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1329000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1679000 تومان

کودک با تخت

1279000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
نووتل البرشا - سینکنیچر البرشا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1329000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1679000 تومان

کودک با تخت

1279000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
فلورا گرند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1379000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1769000 تومان

کودک با تخت

1329000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
نوتل سیتی سنتر - پرل سیتی سوئیت
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1379000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1769000 تومان

کودک با تخت

1329000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
کراون پلازا شیخ زائد - آئوریس پلازا - کرون پلازا دیره
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1409000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1799000 تومان

کودک با تخت

1329000 تومان

کودک بدون تخت

929000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا کریک ساید
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1729000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2479000 تومان

کودک با تخت

1559000 تومان

کودک بدون تخت

1249000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا امارات تاور
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

1929000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2869000 تومان

کودک با تخت

1559000 تومان

کودک بدون تخت

1249000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا زعبیل سرای
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2169000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3349000 تومان

کودک با تخت

2429000 تومان

کودک بدون تخت

1249000 تومان

موقعیت
توضیحات
کمپینسکی امارات مال (Superior)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2399000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3819000 تومان

کودک با تخت

2039000 تومان

کودک بدون تخت

1249000 تومان

موقعیت
توضیحات
کمپینسکی امارات مال (Deluxe)
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2559000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4129000 تومان

کودک با تخت

2039000 تومان

کودک بدون تخت

1249000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا النسیم
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2719000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4449000 تومان

کودک با تخت

1559000 تومان

کودک بدون تخت

1249000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا بیچ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2719000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4449000 تومان

کودک با تخت

1559000 تومان

کودک بدون تخت

1249000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا مینا السلام
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3029000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5079000 تومان

کودک با تخت

1959000 تومان

کودک بدون تخت

1249000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا برج العرب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

8229000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15469000 تومان

کودک با تخت

6599000 تومان

کودک بدون تخت

2189000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی ویژه بهار 96

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید ساحل

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

17 خرداد الی 3 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای تور گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1179000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Mahan Air


رفت: همه روزه از 17 الی 31 خرداد

پرواز رفت ساعت 8:00 و پرواز برگشت ساعت 12:00

پرواز رفت ساعت 18:00 و پرواز برگشت ساعت 22:00

خدمات تور:

پرواز رفت و برگشت – ویزا توریستی – 3 شب و 4 روز اقامت در هتل – ترانسفر فرودگاهی – لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی –

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گردد .

مسئولیت کنترل پاسپورت از هر لحاظ ( حداقل 6 ماه ) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده می باشد .

: Air Line

Mahan Air
  • تور آنتالیا 6 مرداد 96

    ,6 شب و 7 روز

    6 مرداد

    قیمت : ,1990000تومان

    Corendon Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved