لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
12490000 تومان
14450000 تومان
12490000 تومان
10790000 تومان
12990000 تومان
15490000 تومان
12990000 تومان
10990000 تومان
fragrance
3
B.B
13150000 تومان
15790000 تومان
13150000 تومان
11090000 تومان
oakwood
4
B.B
13590000 تومان
16690000 تومان
13590000 تومان
11250000 تومان
13850000 تومان
17150000 تومان
13850000 تومان
11350000 تومان
13940000 تومان
17350000 تومان
13940000 تومان
11390000 تومان
ibis
4
B.B
14390000 تومان
18250000 تومان
14390000 تومان
11550000 تومان
furama
4
B.B
furama
4
B.B
14450000 تومان
18290000 تومان
14450000 تومان
11590000 تومان
concord
4
B.B
14520000 تومان
18490000 تومان
14520000 تومان
11640000 تومان
impiana
4
B.B
14790000 تومان
18990000 تومان
14790000 تومان
11750000 تومان
15190000 تومان
19850000 تومان
15190000 تومان
11890000 تومان
concord
4
B.B
15450000 تومان
20350000 تومان
15450000 تومان
11990000 تومان
15790000 تومان
21050000 تومان
15790000 تومان
12150000 تومان
16090000 تومان
21690000 تومان
16090000 تومان
12250000 تومان
maya
5
B.B
carlton
5
B.B
16250000 تومان
21990000 تومان
16250000 تومان
12350000 تومان
16990000 تومان
23450000 تومان
16990000 تومان
12650000 تومان
sheraton
5
B.B
sheraton
5
B.B
17350000 تومان
24390000 تومان
17350000 تومان
12750000 تومان
18890000 تومان
25250000 تومان
18890000 تومان
12990000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11090000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13850000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11640000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15190000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11890000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

16990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور کوالالامپور + سنگاپور نوروز 99

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

نوروز 99

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری ترانسفر نمایشگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

12490000تومان

کشور مقصد

اندونزی سنگاپور

شهر مقصد

بالی سنگاپور

خط هوایی

Mahan Air


4 شب کوالالامپور

3 شب سنگاپور

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، ویزا، اقامت با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، گشت شهری، راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی

مدارک لازم جهت اخذ ویزای سنگاپور:

اسکن رنگی پاسپورت و عکس با کیفیت بالا و فرمت JPEG.

مدارک لازم جهت اخذ ویزای اندونزی:

اصل پاسپورت، 2 قطعه عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی، گواهی اشتغال به کار به لاتین، پرینت 1 ماهه حساب بانکی به لاتین با موجودی حداقل نفری 15.000.000 تومان و مشخصات فردی.


نرخ تور برای نوزاد 1490000 تومان می باشد.

: Air Line

Mahan Air
 • تور مالزی ۱۷ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۸

  , ۷شب و ۸ روز

  ۱۷ الی ۲۱ آبان ۱۳۹۸

  قیمت : ,5,165,000تومان

  Mahan Air
 • تور بالی + کوالا نوروز99

  ,8 شب

  20 اسفند

  قیمت : ,420 دلار

  Oman Air