لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2630000 تومان
3100000 تومان
2425000 تومان
1650000 تومان
2645000 تومان
3090000 تومان
2645000 تومان
1650000 تومان
2730000 تومان
3245000 تومان
2450000 تومان
1650000 تومان
2730000 تومان
3215000 تومان
2195000 تومان
1650000 تومان
2730000 تومان
3220000 تومان
2300000 تومان
1650000 تومان
2835000 تومان
3475000 تومان
2835000 تومان
1650000 تومان
گشت شهری به همراه ناهار در رستوران قفقاز
2835000 تومان
3245000 تومان
2425000 تومان
1650000 تومان
STANDARD / به همراه برنامه های نوروزی و دو گشت رایگان با ناهار / روزانه دو سرویس رایگان به مرکز خرید
2835000 تومان
3550000 تومان

1650000 تومان
به همراه برنامه های نوروزی و دو گشت رایگان با ناهار روزانه / دو سرویس رایگان به مرکز خرید
2860000 تومان
3890000 تومان
2220000 تومان
1650000 تومان
2860000 تومان
3500000 تومان
2400000 تومان
1650000 تومان
2910000 تومان
3475000 تومان
2400000 تومان
1650000 تومان
2935000 تومان
3525000 تومان
2910000 تومان
1650000 تومان
3065000 تومان
3880000 تومان
2275000 تومان
1650000 تومان
2860000 تومان
3370000 تومان
2860000 تومان
1650000 تومان1650000 تومان1650000 تومان1650000 تومان1650000 تومان1650000 تومان1650000 تومان1650000 تومان1650000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3215000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2835000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2835000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
گشت شهری به همراه ناهار در رستوران قفقاز
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2835000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD / به همراه برنامه های نوروزی و دو گشت رایگان با ناهار / روزانه دو سرویس رایگان به مرکز خرید
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2835000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
به همراه برنامه های نوروزی و دو گشت رایگان با ناهار روزانه / دو سرویس رایگان به مرکز خرید
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2910000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2935000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3525000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3065000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور ارمنستان نوروز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

27 اسفند الی 6 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی سیم کارت گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2630000تومان

کشور مقصد

ارمنستان

شهر مقصد

ایروان

خط هوایی

Mahan Air


حرکت تور همه روزه از تاریخ 27 اسفند الی 9 فروردین.

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان، 5 شب اقامت در هتل بهمراه صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، یک گشت شهری با ناهار ، سیم کارت ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

مدارک لازم:

گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار


پرداخت 50 درصد مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامیست.

: Air Line

Mahan Air
 • تور ارمنستان نوروز 96

  ,5 شب و 6 روز

  9 فروردین

  قیمت : ,1490000تومان

  Armenia Aircompany