09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
bodrum beach درجه هتل ALL
1695000 2695000 1195000 1195000 club
myndos resort درجه هتل ALL
1895000 2895000 1295000 1190000
royal panacea درجه هتل ALL
1895000 2895000 1295000 1190000
labranda princess درجه هتل ALL
1895000 2895000 1295000 1190000
royal arena درجه هتل ALL
1995000 2995000 1395000 1190000
magnific resort درجه هتل ALL
1995000 2995000 1395000 1190000
peda sun club درجه هتل ALL
1995000 2995000 1395000 1190000
arinna club hotel درجه هتل ALL
1995000 2995000 1395000 1190000
salmakis beach resort درجه هتل ALL
2095000 3095000 1395000 1190000 garden
salmakis beach resort درجه هتل ALL
2195000 3195000 1495000 1190000 sea
latanya park resort درجه هتل ALL
2295000 3295000 1595000 1190000 club
latanya park resort درجه هتل ALL
2395000 3395000 1595000 1190000 std
samara bodrum درجه هتل ALL
2395000 3395000 1595000 1190000 garden
samara bodrum درجه هتل ALL
2495000 3495000 1595000 1190000 sea
kadikale resort درجه هتل ALL
2595000 3595000 1595000 1190000
bodrum holiday درجه هتل ALL
2695000 3695000 1695000 1190000
yasmin resort درجه هتل ALL
2995000 3995000 1795000 1190000 club
yasmin resort درجه هتل ALL
3095000 4095000 1695000 1190000 std
bodrum park resort درجه هتل ALL
3095000 4095000 1695000 1190000
la blanche درجه هتل ALL
3195000 4195000 1795000 1190000
la blanche resort درجه هتل U.ALL
3395000 4395000 1795000 1190000 wow formaly amara island
wow bodrum درجه هتل ALL
3495000 4495000 1795000 1190000
vogue hotel درجه هتل U.ALL
3595000 4595000 1895000 1190000
rixos premium درجه هتل U.ALL
4295000 5295000 2495000 1190000 garden view
rixos premium درجه هتل U.ALL
4395000 5395000 2595000 1190000 sea view
hilton bodrum درجه هتل ALL
4395000 5395000 2495000 1190000
xanadu island درجه هتل ALL
4695000 5695000 2595000 1190000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1695000
نرخ اتاق 1 تخته
2695000
کودک با تخت
1195000
کودک بدون تخت
1195000
موقعیت مکانی
توضیحات
club
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1895000
نرخ اتاق 1 تخته
2895000
کودک با تخت
1295000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1895000
نرخ اتاق 1 تخته
2895000
کودک با تخت
1295000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1895000
نرخ اتاق 1 تخته
2895000
کودک با تخت
1295000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
1395000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
1395000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
1395000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1995000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
1395000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2095000
نرخ اتاق 1 تخته
3095000
کودک با تخت
1395000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
garden
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2195000
نرخ اتاق 1 تخته
3195000
کودک با تخت
1495000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
sea
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2295000
نرخ اتاق 1 تخته
3295000
کودک با تخت
1595000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
club
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2395000
نرخ اتاق 1 تخته
3395000
کودک با تخت
1595000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2395000
نرخ اتاق 1 تخته
3395000
کودک با تخت
1595000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
garden
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2495000
نرخ اتاق 1 تخته
3495000
کودک با تخت
1595000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
sea
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
کودک با تخت
1595000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2695000
نرخ اتاق 1 تخته
3695000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
کودک با تخت
1795000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
club
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
std
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4195000
کودک با تخت
1795000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3395000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
کودک با تخت
1795000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
wow formaly amara island
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3495000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
کودک با تخت
1795000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
کودک با تخت
1895000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4295000
نرخ اتاق 1 تخته
5295000
کودک با تخت
2495000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
garden view
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4395000
نرخ اتاق 1 تخته
5395000
کودک با تخت
2595000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
sea view
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4395000
نرخ اتاق 1 تخته
5395000
کودک با تخت
2495000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4695000
نرخ اتاق 1 تخته
5695000
کودک با تخت
2595000
کودک بدون تخت
1190000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بدروم ویژه 4 تیرماه

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و8 روز

تاریخ اعتبار

4 تیرماه

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.695.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

بدروم

خط هوایی

Qeshm Airlines


بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

یک گشت رایگان

نرخ کودک زیر 2 سال 150.000 تومان می باشد

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور کوش آداسی ویژه 11 تیرماه

    ,6 شب و 7 روز

    11 تیرماه

    قیمت : ,1.495.000تومان

    Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved