09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
bodrum beach درجه هتل ALL

1695000 تومان

2695000 تومان

1195000 تومان

1195000 تومان

club
myndos resort درجه هتل ALL

1895000 تومان

2895000 تومان

1295000 تومان

1190000 تومان

royal panacea درجه هتل ALL

1895000 تومان

2895000 تومان

1295000 تومان

1190000 تومان

labranda princess درجه هتل ALL

1895000 تومان

2895000 تومان

1295000 تومان

1190000 تومان

royal arena درجه هتل ALL

1995000 تومان

2995000 تومان

1395000 تومان

1190000 تومان

magnific resort درجه هتل ALL

1995000 تومان

2995000 تومان

1395000 تومان

1190000 تومان

peda sun club درجه هتل ALL

1995000 تومان

2995000 تومان

1395000 تومان

1190000 تومان

arinna club hotel درجه هتل ALL

1995000 تومان

2995000 تومان

1395000 تومان

1190000 تومان

salmakis beach resort درجه هتل ALL

2095000 تومان

3095000 تومان

1395000 تومان

1190000 تومان

garden
salmakis beach resort درجه هتل ALL

2195000 تومان

3195000 تومان

1495000 تومان

1190000 تومان

sea
latanya park resort درجه هتل ALL

2295000 تومان

3295000 تومان

1595000 تومان

1190000 تومان

club
latanya park resort درجه هتل ALL

2395000 تومان

3395000 تومان

1595000 تومان

1190000 تومان

std
samara bodrum درجه هتل ALL

2395000 تومان

3395000 تومان

1595000 تومان

1190000 تومان

garden
samara bodrum درجه هتل ALL

2495000 تومان

3495000 تومان

1595000 تومان

1190000 تومان

sea
kadikale resort درجه هتل ALL

2595000 تومان

3595000 تومان

1595000 تومان

1190000 تومان

bodrum holiday درجه هتل ALL

2695000 تومان

3695000 تومان

1695000 تومان

1190000 تومان

yasmin resort درجه هتل ALL

2995000 تومان

3995000 تومان

1795000 تومان

1190000 تومان

club
yasmin resort درجه هتل ALL

3095000 تومان

4095000 تومان

1695000 تومان

1190000 تومان

std
bodrum park resort درجه هتل ALL

3095000 تومان

4095000 تومان

1695000 تومان

1190000 تومان

la blanche درجه هتل ALL

3195000 تومان

4195000 تومان

1795000 تومان

1190000 تومان

la blanche resort درجه هتل U.ALL

3395000 تومان

4395000 تومان

1795000 تومان

1190000 تومان

wow formaly amara island
wow bodrum درجه هتل ALL

3495000 تومان

4495000 تومان

1795000 تومان

1190000 تومان

vogue hotel درجه هتل U.ALL

3595000 تومان

4595000 تومان

1895000 تومان

1190000 تومان

rixos premium درجه هتل U.ALL

4295000 تومان

5295000 تومان

2495000 تومان

1190000 تومان

garden view
rixos premium درجه هتل U.ALL

4395000 تومان

5395000 تومان

2595000 تومان

1190000 تومان

sea view
hilton bodrum درجه هتل ALL

4395000 تومان

5395000 تومان

2495000 تومان

1190000 تومان

xanadu island درجه هتل ALL

4695000 تومان

5695000 تومان

2595000 تومان

1190000 تومان

bodrum beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2695000 تومان

کودک با تخت

1195000 تومان

کودک بدون تخت

1195000 تومان

موقعیت
توضیحات
myndos resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2895000 تومان

کودک با تخت

1295000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
royal panacea
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2895000 تومان

کودک با تخت

1295000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
labranda princess
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2895000 تومان

کودک با تخت

1295000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
royal arena
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

کودک با تخت

1395000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
magnific resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

کودک با تخت

1395000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
peda sun club
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

کودک با تخت

1395000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
arinna club hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

کودک با تخت

1395000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
salmakis beach resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3095000 تومان

کودک با تخت

1395000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
salmakis beach resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3195000 تومان

کودک با تخت

1495000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
latanya park resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3295000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
latanya park resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
samara bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
samara bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3495000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
kadikale resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

کودک با تخت

1595000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
bodrum holiday
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
yasmin resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
yasmin resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
bodrum park resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

کودک با تخت

1695000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
la blanche
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
la blanche resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
wow bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

کودک با تخت

1795000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
vogue hotel
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

کودک با تخت

1895000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
rixos premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
rixos premium
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

کودک با تخت

2595000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
hilton bodrum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات
xanadu island
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5695000 تومان

کودک با تخت

2595000 تومان

کودک بدون تخت

1190000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بدروم ویژه 4 تیرماه

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و8 روز

تاریخ اعتبار

4 تیرماه

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان سالخوردگان معلولین متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.695.000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

بدروم

خط هوایی

Qeshm Airlines


بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی- لیدر فارسی زبان

یک گشت رایگان

@value

: Air Line

Qeshm Airlines
  • تور کوش آداسی ویژه 11 تیرماه

    ,6 شب و 7 روز

    11 تیرماه

    قیمت : ,1.495.000تومان

    Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved