لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آمریکای جنوبی | تور برزیل و آرژانتین | تور برزیل آرژانتین شهریور 94

شهر مقصد

ریودوژانیرو بوینس آیرس

: Air Line