09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
I Residence Sathorn the brother درجه هتل B.B
2645000 2945000 2395000
Forum Park blue sky patong درجه هتل B.B
2695000 2995000 2645000 2445000
Ibis Sathorn ibis patong درجه هتل B.B
2745000 3145000 2695000 2445000
eastin bkk درجه هتل B.B
2745000 3145000 2695000 2445000
eastin bkk ashlee plaza درجه هتل B.B
2795000 3245000 2745000 2495000
novotel silom ashlee height درجه هتل B.B
2895000 3395000 2845000 2495000
narai hotel ramada deevana درجه هتل B.B
2895000 3495000 2845000 2495000
asia bangkok duangjit resort درجه هتل B.B
2995000 3595000 2895000 2545000
mandarin duangit resort درجه هتل B.B
2995000 3595000 2945000 2545000
avani ramada deevana درجه هتل B.B
2995000 3595000 2895000 2545000
pullman g bangkok درجه هتل B.B
2995000 3645000 2945000 2645000
mandarin centerpoint درجه هتل B.B
2995000 3695000 2945000 2545000
holiday inn swissotel patong درجه هتل B.B
3095000 3795000 2995000 2595000
avani fisherman harbour درجه هتل B.B
3095000 3795000 2995000 2595000
avani patong beach درجه هتل B.B
3095000 3845000 3045000 2695000
ramada plaza درجه هتل B.B
3195000 3995000 3095000 2595000
novotel platinum درجه هتل B.B
3195000 4045000 3095000 2595000
sukosol milleniem resort درجه هتل B.B
3245000 4095000 3145000 2645000
novotel platinum درجه هتل B.B
3245000 4095000 3145000 2645000
courtyard by marriott درجه هتل B.B
3295000 4295000 3195000 2645000
ramada plaza درجه هتل B.B
3295000 4245000 3195000 2645000
royal orchid sheraton درجه هتل B.B
3445000 4545000 3345000 2695000
royal orchid sheraton درجه هتل B.B
3545000 4745000 3445000 2745000
plaza athenee fisherman harbour درجه هتل B.B
3595000 4795000 2845000
ramada plaza درجه هتل B.B
3695000 4995000 3595000 2795000
lebua state tower درجه هتل B.B
3695000 5045000 3545000 2795000
le meridien bkk درجه هتل B.B
3845000 5295000 3695000 2845000
plaza athenee درجه هتل B.B
3895000 5295000 2895000
le meridien bkk درجه هتل B.B
3945000 5395000 3795000 2895000
plaza athenee درجه هتل B.B
3945000 5595000 2895000
lebua state tower درجه هتل B.B
3945000 5595000 3745000 2895000
plaza athenee le meridien hkt درجه هتل B.B
4045000 5745000 3895000 2945000
le meridien bkk vista درجه هتل B.B
4095000 5795000 3945000 2995000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2645000
نرخ اتاق 1 تخته
2945000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2395000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2695000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
2645000
کودک بدون تخت
2445000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2745000
نرخ اتاق 1 تخته
3145000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
2445000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2745000
نرخ اتاق 1 تخته
3145000
کودک با تخت
2695000
کودک بدون تخت
2445000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2795000
نرخ اتاق 1 تخته
3245000
کودک با تخت
2745000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3395000
کودک با تخت
2845000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3495000
کودک با تخت
2845000
کودک بدون تخت
2495000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
2545000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
کودک با تخت
2945000
کودک بدون تخت
2545000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
2545000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3645000
کودک با تخت
2945000
کودک بدون تخت
2645000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3695000
کودک با تخت
2945000
کودک بدون تخت
2545000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
3795000
کودک با تخت
2995000
کودک بدون تخت
2595000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
3795000
کودک با تخت
2995000
کودک بدون تخت
2595000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3095000
نرخ اتاق 1 تخته
3845000
کودک با تخت
3045000
کودک بدون تخت
2695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
کودک با تخت
3095000
کودک بدون تخت
2595000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
4045000
کودک با تخت
3095000
کودک بدون تخت
2595000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3245000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
کودک با تخت
3145000
کودک بدون تخت
2645000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3245000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
کودک با تخت
3145000
کودک بدون تخت
2645000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4295000
کودک با تخت
3195000
کودک بدون تخت
2645000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4245000
کودک با تخت
3195000
کودک بدون تخت
2645000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3445000
نرخ اتاق 1 تخته
4545000
کودک با تخت
3345000
کودک بدون تخت
2695000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3545000
نرخ اتاق 1 تخته
4745000
کودک با تخت
3445000
کودک بدون تخت
2745000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3595000
نرخ اتاق 1 تخته
4795000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2845000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
4995000
کودک با تخت
3595000
کودک بدون تخت
2795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3695000
نرخ اتاق 1 تخته
5045000
کودک با تخت
3545000
کودک بدون تخت
2795000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3845000
نرخ اتاق 1 تخته
5295000
کودک با تخت
3695000
کودک بدون تخت
2845000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3895000
نرخ اتاق 1 تخته
5295000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2895000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3945000
نرخ اتاق 1 تخته
5395000
کودک با تخت
3795000
کودک بدون تخت
2895000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3945000
نرخ اتاق 1 تخته
5595000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
2895000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3945000
نرخ اتاق 1 تخته
5595000
کودک با تخت
3745000
کودک بدون تخت
2895000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4045000
نرخ اتاق 1 تخته
5745000
کودک با تخت
3895000
کودک بدون تخت
2945000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4095000
نرخ اتاق 1 تخته
5795000
کودک با تخت
3945000
کودک بدون تخت
2995000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند - 3شب بانکوک 3 شب پوکت

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7روز

تاریخ اعتبار

10 آبان

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی سیم کارت بیمه مسافرتی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2645000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پوکت

خط هوایی

Thai Airways


بلیط رفت و برگشت پرواز تای ایرویز-6 شب اقامت در هتل با صبحانه-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت تایلند-بیمه مسافرتی-گشت نیم روزی در بانکوک -ویزای توریستی .از 19 مهر تا 10 آبان

ساعت رفت :21:00

ساعت برگشت :15:30

نرخ کودک زیر 2 سال 630000 تومان است مدارک لازم جهت اخذ ویزا : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار . 1 قطعه عکس رنگی 6*4 کپی شناسنامه و کارت ملی .آدرس شغل شماره

مدارک لازم ک داشتن اصل پاسپورت با حداقل اعتبار 7 ماه - 1 قطعه عکس زمینه سفید - کپی شناسنامه و کارت ملی - آدرس -شغل - پرینت حساب بانکی - شماره تماس - واچر هتل

: Air Line

Thai Airways
  • تور تایلند  4 شب پوکت و 3 شب بانکوک

    ,7 شب و 8 روز

    18 آبان

    قیمت : ,2750000تومان

    Qatar Airways

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved