لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5,490,000 تومان
6,635,000 تومان

5,290,000 تومان
5,190,000 تومان
5,945,000 تومان
6,890,000 تومان

5,745,000 تومان
5,645,000 تومان
6,035,000 تومان
7,010,000 تومان

5,835,000 تومان
5,735,000 تومان
6,190,000 تومان
7,275,000 تومان

5,990,000 تومان
5,890,000 تومان
6,300,000 تومان
7,640,000 تومان


6,000,000 تومان
6,450,000 تومان
7,790,000 تومان


6,150,000 تومان
6,495,000 تومان
7,885,000 تومان


6,195,000 تومان
6,620,000 تومان
8,130,000 تومان


6,320,000 تومان
6,760,000 تومان
8,400,000 تومان

6,560,000 تومان
6,460,000 تومان
7,105,000 تومان
9,105,000 تومان


6,805,000 تومان
7,275,000 تومان
9,450,000 تومان


6,975,000 تومان
7,660,000 تومان
10,205,000 تومان


7,360,000 تومان
7,720,000 تومان
10,235,000 تومان


7,420,000 تومان
7,965,000 تومان
10,720,000 تومان


7,665,000 تومان
8,625,000 تومان
11,990,000 تومان


8,325,000 تومان
9,565,000 تومان
13,820,000 تومان


9,265,000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,490,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,635,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,290,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,190,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
1
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5,945,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,890,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,745,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,645,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,035,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,010,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,835,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,735,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,190,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,275,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,990,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,300,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,640,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,000,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,450,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,790,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,150,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,495,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,885,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,195,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,620,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,130,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,320,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

6,760,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,400,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,560,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,460,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,105,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,105,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,805,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,275,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,450,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6,975,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,660,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,205,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7,360,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,720,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,235,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7,420,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

7,965,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,720,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7,665,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

8,625,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11,990,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8,325,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

9,565,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13,820,000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9,265,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بانکوک + پاتایا 24 مهر 98

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

۷شب

تاریخ اعتبار

۲۴ مهر ۱۳۹۸

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی اخذ ویزای توریستی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

5,490,000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

خدمات آژانس
بلیط رفت و برگشت

ویزا

ترانسفر فرودگاهی و بین شهری

اقامت با صبحانه

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان

مدارک لازم
- پاسپورت با 7 ماه اعتبار

- کپی شناسنامه و کارت ملی

- پرینت 1 ماه آخر حساب با مهر بانک

- 1 قطعه عکس رنگی 3*4

- آدرس، شغل و شماره تماس مسافر


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 990.000 تومان می باشد.

: Air Line

Mahan Air