09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
I Residence Sathorn the brother درجه هتل B.B

2645000 تومان

2945000 تومان

2395000 تومان

Forum Park blue sky patong درجه هتل B.B

2695000 تومان

2995000 تومان

2645000 تومان

2445000 تومان

Ibis Sathorn ibis patong درجه هتل B.B

2745000 تومان

3145000 تومان

2695000 تومان

2445000 تومان

eastin bkk درجه هتل B.B

2745000 تومان

3145000 تومان

2695000 تومان

2445000 تومان

eastin bkk ashlee plaza درجه هتل B.B

2795000 تومان

3245000 تومان

2745000 تومان

2495000 تومان

novotel silom ashlee height درجه هتل B.B

2895000 تومان

3395000 تومان

2845000 تومان

2495000 تومان

narai hotel ramada deevana درجه هتل B.B

2895000 تومان

3495000 تومان

2845000 تومان

2495000 تومان

asia bangkok duangjit resort درجه هتل B.B

2995000 تومان

3595000 تومان

2895000 تومان

2545000 تومان

mandarin duangit resort درجه هتل B.B

2995000 تومان

3595000 تومان

2945000 تومان

2545000 تومان

avani ramada deevana درجه هتل B.B

2995000 تومان

3595000 تومان

2895000 تومان

2545000 تومان

pullman g bangkok درجه هتل B.B

2995000 تومان

3645000 تومان

2945000 تومان

2645000 تومان

mandarin centerpoint درجه هتل B.B

2995000 تومان

3695000 تومان

2945000 تومان

2545000 تومان

holiday inn swissotel patong درجه هتل B.B

3095000 تومان

3795000 تومان

2995000 تومان

2595000 تومان

avani fisherman harbour درجه هتل B.B

3095000 تومان

3795000 تومان

2995000 تومان

2595000 تومان

avani patong beach درجه هتل B.B

3095000 تومان

3845000 تومان

3045000 تومان

2695000 تومان

ramada plaza درجه هتل B.B

3195000 تومان

3995000 تومان

3095000 تومان

2595000 تومان

novotel platinum درجه هتل B.B

3195000 تومان

4045000 تومان

3095000 تومان

2595000 تومان

sukosol milleniem resort درجه هتل B.B

3245000 تومان

4095000 تومان

3145000 تومان

2645000 تومان

novotel platinum درجه هتل B.B

3245000 تومان

4095000 تومان

3145000 تومان

2645000 تومان

courtyard by marriott درجه هتل B.B

3295000 تومان

4295000 تومان

3195000 تومان

2645000 تومان

ramada plaza درجه هتل B.B

3295000 تومان

4245000 تومان

3195000 تومان

2645000 تومان

royal orchid sheraton درجه هتل B.B

3445000 تومان

4545000 تومان

3345000 تومان

2695000 تومان

royal orchid sheraton درجه هتل B.B

3545000 تومان

4745000 تومان

3445000 تومان

2745000 تومان

plaza athenee fisherman harbour درجه هتل B.B

3595000 تومان

4795000 تومان

2845000 تومان

ramada plaza درجه هتل B.B

3695000 تومان

4995000 تومان

3595000 تومان

2795000 تومان

lebua state tower درجه هتل B.B

3695000 تومان

5045000 تومان

3545000 تومان

2795000 تومان

le meridien bkk درجه هتل B.B

3845000 تومان

5295000 تومان

3695000 تومان

2845000 تومان

plaza athenee درجه هتل B.B

3895000 تومان

5295000 تومان

2895000 تومان

le meridien bkk درجه هتل B.B

3945000 تومان

5395000 تومان

3795000 تومان

2895000 تومان

plaza athenee درجه هتل B.B

3945000 تومان

5595000 تومان

2895000 تومان

lebua state tower درجه هتل B.B

3945000 تومان

5595000 تومان

3745000 تومان

2895000 تومان

plaza athenee le meridien hkt درجه هتل B.B

4045000 تومان

5745000 تومان

3895000 تومان

2945000 تومان

le meridien bkk vista درجه هتل B.B

4095000 تومان

5795000 تومان

3945000 تومان

2995000 تومان

I Residence Sathorn the brother
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2945000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2395000 تومان

موقعیت
توضیحات
Forum Park blue sky patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2995000 تومان

کودک با تخت

2645000 تومان

کودک بدون تخت

2445000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ibis Sathorn ibis patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3145000 تومان

کودک با تخت

2695000 تومان

کودک بدون تخت

2445000 تومان

موقعیت
توضیحات
eastin bkk
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3145000 تومان

کودک با تخت

2695000 تومان

کودک بدون تخت

2445000 تومان

موقعیت
توضیحات
eastin bkk ashlee plaza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3245000 تومان

کودک با تخت

2745000 تومان

کودک بدون تخت

2495000 تومان

موقعیت
توضیحات
novotel silom ashlee height
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

کودک با تخت

2845000 تومان

کودک بدون تخت

2495000 تومان

موقعیت
توضیحات
narai hotel ramada deevana
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3495000 تومان

کودک با تخت

2845000 تومان

کودک بدون تخت

2495000 تومان

موقعیت
توضیحات
asia bangkok duangjit resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

2545000 تومان

موقعیت
توضیحات
mandarin duangit resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

کودک با تخت

2945000 تومان

کودک بدون تخت

2545000 تومان

موقعیت
توضیحات
avani ramada deevana
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

2545000 تومان

موقعیت
توضیحات
pullman g bangkok
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3645000 تومان

کودک با تخت

2945000 تومان

کودک بدون تخت

2645000 تومان

موقعیت
توضیحات
mandarin centerpoint
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

کودک با تخت

2945000 تومان

کودک بدون تخت

2545000 تومان

موقعیت
توضیحات
holiday inn swissotel patong
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

کودک با تخت

2995000 تومان

کودک بدون تخت

2595000 تومان

موقعیت
توضیحات
avani fisherman harbour
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

کودک با تخت

2995000 تومان

کودک بدون تخت

2595000 تومان

موقعیت
توضیحات
avani patong beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3845000 تومان

کودک با تخت

3045000 تومان

کودک بدون تخت

2695000 تومان

موقعیت
توضیحات
ramada plaza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

کودک با تخت

3095000 تومان

کودک بدون تخت

2595000 تومان

موقعیت
توضیحات
novotel platinum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4045000 تومان

کودک با تخت

3095000 تومان

کودک بدون تخت

2595000 تومان

موقعیت
توضیحات
sukosol milleniem resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

کودک با تخت

3145000 تومان

کودک بدون تخت

2645000 تومان

موقعیت
توضیحات
novotel platinum
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

کودک با تخت

3145000 تومان

کودک بدون تخت

2645000 تومان

موقعیت
توضیحات
courtyard by marriott
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4295000 تومان

کودک با تخت

3195000 تومان

کودک بدون تخت

2645000 تومان

موقعیت
توضیحات
ramada plaza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4245000 تومان

کودک با تخت

3195000 تومان

کودک بدون تخت

2645000 تومان

موقعیت
توضیحات
royal orchid sheraton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4545000 تومان

کودک با تخت

3345000 تومان

کودک بدون تخت

2695000 تومان

موقعیت
توضیحات
royal orchid sheraton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4745000 تومان

کودک با تخت

3445000 تومان

کودک بدون تخت

2745000 تومان

موقعیت
توضیحات
plaza athenee fisherman harbour
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2845000 تومان

موقعیت
توضیحات
ramada plaza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

کودک با تخت

3595000 تومان

کودک بدون تخت

2795000 تومان

موقعیت
توضیحات
lebua state tower
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5045000 تومان

کودک با تخت

3545000 تومان

کودک بدون تخت

2795000 تومان

موقعیت
توضیحات
le meridien bkk
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

کودک با تخت

3695000 تومان

کودک بدون تخت

2845000 تومان

موقعیت
توضیحات
plaza athenee
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2895000 تومان

موقعیت
توضیحات
le meridien bkk
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

کودک با تخت

3795000 تومان

کودک بدون تخت

2895000 تومان

موقعیت
توضیحات
plaza athenee
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5595000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2895000 تومان

موقعیت
توضیحات
lebua state tower
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5595000 تومان

کودک با تخت

3745000 تومان

کودک بدون تخت

2895000 تومان

موقعیت
توضیحات
plaza athenee le meridien hkt
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5745000 تومان

کودک با تخت

3895000 تومان

کودک بدون تخت

2945000 تومان

موقعیت
توضیحات
le meridien bkk vista
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5795000 تومان

کودک با تخت

3945000 تومان

کودک بدون تخت

2995000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند - 3شب بانکوک 3 شب پوکت

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7روز

تاریخ اعتبار

10 آبان

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی سیم کارت بیمه مسافرتی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2645000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پوکت

خط هوایی

Thai Airways


بلیط رفت و برگشت پرواز تای ایرویز-6 شب اقامت در هتل با صبحانه-راهنمای فارسی زبان-سیم کارت تایلند-بیمه مسافرتی-گشت نیم روزی در بانکوک -ویزای توریستی .از 19 مهر تا 10 آبان

ساعت رفت :21:00

ساعت برگشت :15:30

نرخ کودک زیر 2 سال 630000 تومان است مدارک لازم جهت اخذ ویزا : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار . 1 قطعه عکس رنگی 6*4 کپی شناسنامه و کارت ملی .آدرس شغل شماره

@value

: Air Line

Thai Airways
  • تور تایلند  4 شب پوکت و 3 شب بانکوک

    ,7 شب و 8 روز

    18 آبان

    قیمت : ,2750000تومان

    Qatar Airways

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved