09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Forum Park hotel درجه هتل B.B
Golden Beach hotel درجه هتل B.B
2235000 2565000 2000000 1820000
I Residence hotel درجه هتل B.B
A One Star hotel درجه هتل B.B
2235000 2565000 1820000
Picnic Bangkok hotel درجه هتل B.B
Manita Boutique hotel درجه هتل B.B
2275000 2650000 2035000 1820000
Ibis Sathorn hotel درجه هتل B.B
Ibis Pattaya hotel درجه هتل B.B
2320000 2740000 1820000
Ibis Nana hotel درجه هتل B.B
Mike Orchid Resort hotel درجه هتل B.B
2355000 2805000 2105000 1840000
Bangkok Palace درجه هتل B.B
Embryo Pattaya درجه هتل B.B
2345000 2760000
Eastin Makkasan hotel درجه هتل B.B
Sunbeam Pattaya hotel درجه هتل B.B
2445000 2965000 2190000 1895000
Ramada D MA hotel درجه هتل B.B
Centara Pattaya hotel درجه هتل B.B
2445000 2965000 1895000
Indra Regent hotel درجه هتل B.B
Pattaya Seaview hotel درجه هتل B.B
2450000 2975000 2195000 1895000
Mercure Bangkok Makkasan hotel درجه هتل B.B
Vista pattaya hotel درجه هتل B.B
2470000 3020000 2210000 1895000
Mercure Bangkok Makkasan hotel درجه هتل B.B
D Varee Jomtien hotel درجه هتل B.B
2480000 3045000 2220000 1900000
Montien Bangkok درجه هتل B.B
A-One Royal Cruise درجه هتل B.B
2490000 3055000 2230000 1915000
Asia Bangkok hotel درجه هتل B.B
Asia Pattaya hotel درجه هتل B.B
2520000 3120000 2265000 1935000
Mandarin by Centre Point hotel درجه هتل B.B
Centara Azure Pattaya hotel درجه هتل B.B
2575000 3235000 2310000 1945000
Novotel Fenix Silom hotel درجه هتل B.B
The Bayview hotel درجه هتل 0
2585000 3255000 2320000 1950000
Centre Point Pratunam hotel درجه هتل B.B
Amari Residences Pattaya hotel درجه هتل B.B
2615000 3310000 2345000 1950000
Centre Point Silom hotel درجه هتل B.B
Imperial Pattaya hotel درجه هتل B.B
2615000 3310000 2345000 1950000
Baiyoke Sky درجه هتل B.B
Amari Residences درجه هتل B.B
2650000 3375000 2370000 1955000
The Sukosol SIAM CITY hotel درجه هتل B.B
Garden Cliff hotel درجه هتل B.B
2735000 3535000 2450000 2015000
Ramada Plaza Menam hotel درجه هتل B.B
Pullman G hotel درجه هتل B.B
2895000 3865000 2600000 2075000
Amari Watergate hotel درجه هتل B.B
Movenpick Siam Pattaya hotel درجه هتل B.B
2975000 4020000 2670000 2075000
Grande Centre Point hotel درجه هتل B.B
Avani Pattaya Resort hotel درجه هتل B.B
3010000 4090000 2700000 2115000
Royal Orchid Sheraton hotel درجه هتل B.B
Amari Ocean Pattaya hotel درجه هتل B.B
3045000 4155000 2730000 2115000
lebua at State Tower hotel درجه هتل B.B
Royal Cliff hotel درجه هتل B.B
3130000 4330000 2805000 2130000
Radisson Blu Plaza Bangkok hotel درجه هتل B.B
Centara Grand Mirage hotel درجه هتل B.B
3155000 4375000 2830000 2130000
Pullman hotel درجه هتل B.B
Cape Dara hotel درجه هتل B.B
3165000 4395000 2840000 2140000
Banyan Tree درجه هتل B.B
Royal Cliff Beach درجه هتل B.B
3235000 4535000 2900000 2205000
Plaza Athenee hotel درجه هتل B.B
InterContinental Pattaya hotel درجه هتل B.B
3410000 4890000 3260000 2270000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2235000
نرخ اتاق 1 تخته
2565000
کودک با تخت
2000000
کودک بدون تخت
1820000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2235000
نرخ اتاق 1 تخته
2565000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1820000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2275000
نرخ اتاق 1 تخته
2650000
کودک با تخت
2035000
کودک بدون تخت
1820000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2320000
نرخ اتاق 1 تخته
2740000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1820000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2355000
نرخ اتاق 1 تخته
2805000
کودک با تخت
2105000
کودک بدون تخت
1840000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2345000
نرخ اتاق 1 تخته
2760000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2445000
نرخ اتاق 1 تخته
2965000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
1895000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2445000
نرخ اتاق 1 تخته
2965000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1895000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2450000
نرخ اتاق 1 تخته
2975000
کودک با تخت
2195000
کودک بدون تخت
1895000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2470000
نرخ اتاق 1 تخته
3020000
کودک با تخت
2210000
کودک بدون تخت
1895000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2480000
نرخ اتاق 1 تخته
3045000
کودک با تخت
2220000
کودک بدون تخت
1900000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3055000
کودک با تخت
2230000
کودک بدون تخت
1915000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2520000
نرخ اتاق 1 تخته
3120000
کودک با تخت
2265000
کودک بدون تخت
1935000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2575000
نرخ اتاق 1 تخته
3235000
کودک با تخت
2310000
کودک بدون تخت
1945000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

0

نرخ اتاق 2 تخته
2585000
نرخ اتاق 1 تخته
3255000
کودک با تخت
2320000
کودک بدون تخت
1950000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2615000
نرخ اتاق 1 تخته
3310000
کودک با تخت
2345000
کودک بدون تخت
1950000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2615000
نرخ اتاق 1 تخته
3310000
کودک با تخت
2345000
کودک بدون تخت
1950000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2650000
نرخ اتاق 1 تخته
3375000
کودک با تخت
2370000
کودک بدون تخت
1955000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2735000
نرخ اتاق 1 تخته
3535000
کودک با تخت
2450000
کودک بدون تخت
2015000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3865000
کودک با تخت
2600000
کودک بدون تخت
2075000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2975000
نرخ اتاق 1 تخته
4020000
کودک با تخت
2670000
کودک بدون تخت
2075000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3010000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
کودک با تخت
2700000
کودک بدون تخت
2115000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3045000
نرخ اتاق 1 تخته
4155000
کودک با تخت
2730000
کودک بدون تخت
2115000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3130000
نرخ اتاق 1 تخته
4330000
کودک با تخت
2805000
کودک بدون تخت
2130000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3155000
نرخ اتاق 1 تخته
4375000
کودک با تخت
2830000
کودک بدون تخت
2130000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3165000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
کودک با تخت
2840000
کودک بدون تخت
2140000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3235000
نرخ اتاق 1 تخته
4535000
کودک با تخت
2900000
کودک بدون تخت
2205000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3410000
نرخ اتاق 1 تخته
4890000
کودک با تخت
3260000
کودک بدون تخت
2270000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بانکوک+پاتایا تابستان 96

روزهای رفت

سه شنبه

روزهای برگشت

سه شنبه

مدت اقامت

7 شب

تاریخ اعتبار

30 خرداد الی 5 تیر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2235000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پاتایا

خط هوایی

Thai Airways


رفت: 30 خرداد ساعت 22:00

برگشت: 6 تیر ساعت 15:30

-------------------------------------------

مدارک : اصل پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار،یک قطعه عکس رنگی4*3 زمینه سفید ، کپی از صفحه اول ودوم شناسنامه ، مشخصات فردی شامل ( آدرس،تلفن منزل ومحل کار ، تلفن همراه و شغل مسافر )

-------------------------------------------

خدمات : بلیط رفت و برگشت باتایلند ایروز ، 6 شب اقامت در هتل با صبحانه ، ویزا ، ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان ،بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 500/000 تومان می باشد .

پرواز بصورت چارتر و قوانین کنسلی براساس قوانین ایرلاین و سازمان میراث فرهنگی محاسبه می گردد .

مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد وشاهین پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .

: Air Line

Thai Airways
 • تور پوکت بهار 96

  ,7 شب و 8 روز

  27 فروردین الی 31 خرداد

  قیمت : ,2900000تومان

  Mahan Air
 • تور بانکوک بهار 96

  ,7 شب و 8 روز

  27 فروردین تا 31 خرداد

  قیمت : ,2285000تومان

  Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved