لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4510000 تومان
5085000 تومان
4450000 تومان
4115000 تومان
4550000 تومان
5170000 تومان
4490000 تومان
4150000 تومان
4600000 تومان
5300000 تومان
4530000 تومان
4150000 تومان
4625000 تومان
5315000 تومان
4555000 تومان
4190000 تومان
4730000 تومان
5520000 تومان
4645000 تومان
4235000 تومان
4760000 تومان
5590000 تومان
4680000 تومان
4265000 تومان
4780000 تومان
5620000 تومان
4690000 تومان
4265000 تومان
4780000 تومان
5620000 تومان
4690000 تومان
4265000 تومان
4865000 تومان
5790000 تومان
4765000 تومان
4265000 تومان
4990000 تومان
6035000 تومان
4880000 تومان
4335000 تومان
5075000 تومان
6205000 تومان
4960000 تومان
4375000 تومان
5260000 تومان
6585000 تومان
5125000 تومان
4375000 تومان
5380000 تومان
6810000 تومان
5230000 تومان
4490000 تومان
5380000 تومان
6495000 تومان
5230000 تومان
4490000 تومان
5580000 تومان
7220000 تومان
5410000 تومان
4575000 تومان
5675000 تومان
7405000 تومان
5495000 تومان
4605000 تومان
5865000 تومان
7795000 تومان
5675000 تومان
4685000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5085000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4115000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4625000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5315000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4555000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4235000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4265000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4265000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4780000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4265000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4865000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4765000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4265000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6035000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4335000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5075000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6205000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4375000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6585000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4375000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6810000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5580000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4575000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5675000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7405000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4605000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

5865000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4685000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور ترکیبی بانکوک و پاتایا ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

26 اسفند الی 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4510000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پاتایا

خط هوایی

Mahan Air


تور ترکیبی بانکوک+پاتایا نوروز 96

تاریخ رفت: همه روزه از 26 اسفند الی 7 فروردین.

رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان.

ساعت رفت : 21:45

ساعت برگشت : 11:10

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، ترانسفر فرودگاهی، اقامت با صبحانه، سیم کارت رایگان، بیمه مسافرتی، ویزای تایلند، گشت شهری در پاتایا، گشت شهری در بانکوک.

مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

- پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

- کپی صفحه اول شناسنامه به همراه کارت ملی

- پرینت 1 ماه آخر حساب با مهر بانک

- 1 قطعه عکس رنگی 3*4

- اطلاعات فردی به صورت دقیق و کامل (آدرس، تلفن، ایمیل، شغل)


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 650.000 تومان می باشد.

: Air Line

Mahan Air
  •  تور تایلند( پاتایا بانکوک) 11 دی 96

    ,7 روزه

    دی 96

    قیمت : ,1980000تومان

    Mahan Air