لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Bangkok Palace درجه هتل B.B
Pattaya Seaview درجه هتل B.B

4510000 تومان

5085000 تومان

4450000 تومان

4115000 تومان

Eastin Bangkon درجه هتل B.B
Sunbeam درجه هتل B.B

4550000 تومان

5170000 تومان

4490000 تومان

4150000 تومان

Indra Regent درجه هتل B.B
Pattaya Rin Resort درجه هتل B.B

4600000 تومان

5300000 تومان

4530000 تومان

4150000 تومان

Ramada DM`A درجه هتل B.B
Asia Pattaya درجه هتل B.B

4625000 تومان

5315000 تومان

4555000 تومان

4190000 تومان

Mandarin Centre Point درجه هتل B.B
Centra Azure درجه هتل B.B

4730000 تومان

5520000 تومان

4645000 تومان

4235000 تومان

Mecure Makkasan درجه هتل B.B
Courtyard By Marriott درجه هتل B.B

4760000 تومان

5590000 تومان

4680000 تومان

4265000 تومان

Centre Point Pratunam درجه هتل B.B
D Varee Jomtien Beach درجه هتل B.B

4780000 تومان

5620000 تومان

4690000 تومان

4265000 تومان

Centre Point Chidlom درجه هتل B.B
KLY Unique Pattaya درجه هتل B.B

4780000 تومان

5620000 تومان

4690000 تومان

4265000 تومان

Baiyoke Sky درجه هتل B.B
Amari Residences درجه هتل B.B

4865000 تومان

5790000 تومان

4765000 تومان

4265000 تومان

The Sukosol Bangkok درجه هتل B.B
Garden Cliff Beach درجه هتل B.B

4990000 تومان

6035000 تومان

4880000 تومان

4335000 تومان

Ramada Plaza درجه هتل B.B
Royal Cliff Beach درجه هتل B.B

5075000 تومان

6205000 تومان

4960000 تومان

4375000 تومان

Amari Watergate درجه هتل B.B
Amari Ocean درجه هتل B.B

5260000 تومان

6585000 تومان

5125000 تومان

4375000 تومان

Royal Orchid Sheraton درجه هتل B.B
Avani Resort & Spa درجه هتل B.B

5380000 تومان

6810000 تومان

5230000 تومان

4490000 تومان

Centara Grand at Central درجه هتل B.B
Cape Dara Resort درجه هتل B.B

5380000 تومان

6495000 تومان

5230000 تومان

4490000 تومان

Le Bua at State Tower درجه هتل B.B
Centara Grand Mirage درجه هتل B.B

5580000 تومان

7220000 تومان

5410000 تومان

4575000 تومان

Banyan Tree Bangkok درجه هتل B.B
Centara Grand Mirage درجه هتل B.B

5675000 تومان

7405000 تومان

5495000 تومان

4605000 تومان

Plaza Athenee درجه هتل B.B
Intercontinental درجه هتل B.B

5865000 تومان

7795000 تومان

5675000 تومان

4685000 تومان

Bangkok Palace
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Pattaya Seaview
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5085000 تومان

کودک با تخت

4450000 تومان

کودک بدون تخت

4115000 تومان

موقعیت
توضیحات
Eastin Bangkon
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Sunbeam
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5170000 تومان

کودک با تخت

4490000 تومان

کودک بدون تخت

4150000 تومان

موقعیت
توضیحات
Indra Regent
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Pattaya Rin Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5300000 تومان

کودک با تخت

4530000 تومان

کودک بدون تخت

4150000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada DM`A
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Asia Pattaya
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5315000 تومان

کودک با تخت

4555000 تومان

کودک بدون تخت

4190000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mandarin Centre Point
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Centra Azure
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5520000 تومان

کودک با تخت

4645000 تومان

کودک بدون تخت

4235000 تومان

موقعیت
توضیحات
Mecure Makkasan
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Courtyard By Marriott
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

کودک با تخت

4680000 تومان

کودک بدون تخت

4265000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centre Point Pratunam
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

D Varee Jomtien Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5620000 تومان

کودک با تخت

4690000 تومان

کودک بدون تخت

4265000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centre Point Chidlom
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

KLY Unique Pattaya
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5620000 تومان

کودک با تخت

4690000 تومان

کودک بدون تخت

4265000 تومان

موقعیت
توضیحات
Baiyoke Sky
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Amari Residences
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5790000 تومان

کودک با تخت

4765000 تومان

کودک بدون تخت

4265000 تومان

موقعیت
توضیحات
The Sukosol Bangkok
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Garden Cliff Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6035000 تومان

کودک با تخت

4880000 تومان

کودک بدون تخت

4335000 تومان

موقعیت
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Royal Cliff Beach
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6205000 تومان

کودک با تخت

4960000 تومان

کودک بدون تخت

4375000 تومان

موقعیت
توضیحات
Amari Watergate
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Amari Ocean
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6585000 تومان

کودک با تخت

5125000 تومان

کودک بدون تخت

4375000 تومان

موقعیت
توضیحات
Royal Orchid Sheraton
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Avani Resort & Spa
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6810000 تومان

کودک با تخت

5230000 تومان

کودک بدون تخت

4490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Centara Grand at Central
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Cape Dara Resort
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6495000 تومان

کودک با تخت

5230000 تومان

کودک بدون تخت

4490000 تومان

موقعیت
توضیحات
Le Bua at State Tower
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Centara Grand Mirage
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7220000 تومان

کودک با تخت

5410000 تومان

کودک بدون تخت

4575000 تومان

موقعیت
توضیحات
Banyan Tree Bangkok
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Centara Grand Mirage
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7405000 تومان

کودک با تخت

5495000 تومان

کودک بدون تخت

4605000 تومان

موقعیت
توضیحات
Plaza Athenee
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

Intercontinental
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5865000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7795000 تومان

کودک با تخت

5675000 تومان

کودک بدون تخت

4685000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور ترکیبی بانکوک و پاتایا ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

26 اسفند الی 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنما بین شهری راهنما فرودگاه سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4510000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پاتایا

خط هوایی

Mahan Air


تور ترکیبی بانکوک+پاتایا نوروز 96

تاریخ رفت: همه روزه از 26 اسفند الی 7 فروردین.

رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان.

ساعت رفت : 21:45

ساعت برگشت : 11:10

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، ترانسفر فرودگاهی، اقامت با صبحانه، سیم کارت رایگان، بیمه مسافرتی، ویزای تایلند، گشت شهری در پاتایا، گشت شهری در بانکوک.

مدارک لازم جهت اخذ ویزا :

- پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار

- کپی صفحه اول شناسنامه به همراه کارت ملی

- پرینت 1 ماه آخر حساب با مهر بانک

- 1 قطعه عکس رنگی 3*4

- اطلاعات فردی به صورت دقیق و کامل (آدرس، تلفن، ایمیل، شغل)

@value

: Air Line

Mahan Air
  •  تور تایلند( پاتایا بانکوک) 11 دی 96

    ,7 روزه

    دی 96

    قیمت : ,1980000تومان

    Mahan Air