09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
فرانسه 8 روزه 24 اسفند درجه هتل B.B
1290 1990 1090 390 قیمت به یورو میباشد
فرانسه 8 روزه - 27 اسفند 8 فروردین درجه هتل B.B
1490 2290 1290 390 قیمت به یورو میباشد
فرانسه 8 روزه - 11 فروردین درجه هتل B.B
1290 1990 1090 390 قیمت به یورو میباشد
ایتالیا 10 روزه - 29 اسفند درجه هتل B.B
2490 3890 2290 990 قیمت به یورو میباشد
ایتالیا 10 روزه - 2 فروردین درجه هتل B.B
2490 3890 2290 990 قیمت به یورو میباشد
استرالیا 13 روزه - 29 اسفند درجه هتل B.B
4290 6590 3890 1590 قیمت به دلار میباشد.
فرانسه - اسپانیا - ایتالیا 14 روزه 29 اسفند درجه هتل B.B
3590 5490 3290 1290 قیمت به یورو میباشد
فرانسه - اسپانیا - ایتالیا 14 روزه 30 اسفند 1 فروردین درجه هتل B.B
3190 4490 2790 990 قیمت به یورو میباشد
ایتالیا - سوئیس - فرانسه 11 روزه 1 فروردین درجه هتل B.B
2590 3890 2390 990 قیمت به یورو میباشد
فرانسه-اسپانیا -11 روزه- 01 فروردین درجه هتل B.B
2590 3990 2290 990 قیمت به یورو میباشد
برزیل 11 روزه 28 اسفند درجه هتل B.B
3590 4990 3090 1390 قیمت به دلار میباشد
مالزی-سنگاپور-اندونزی-تایلند 16 روزه 28 اسفند درجه هتل B.B
2590 3890 2390 990 قیمت به دلار میباشد
مالزی-سنگاپور-تایلند 13 روزه 28 اسفند درجه هتل B.B
2290 3390 2090 990 قیمت به دلار میباشد
اسپانیا 11 روزه 27 اسفند درجه هتل B.B
2490 3690 2190 990 قیمت به یورو میباشد
سوئیس 10 روزه 1 فروردین درجه هتل B.B
2390 3590 2190 990 قیمت به یورو میباشد
فرانسه 12 روزه 4 فروردین درجه هتل B.B
2290 3690 2090 990 قیمت به یورو میباشد
اسپانیا 12 روزه 28 اسفند درجه هتل B.B
3390 4790 2990 1290 قیمت به یورو میباشد
اسپانیا 9 روزه 5 فروردین درجه هتل B.B
1990 2990 1790 990 قیمت به یورو میباشد
چین 12 روزه 28 اسفند درجه هتل B.B
1890 2890 1690 890 قیمت به دلار میباشد
لبنان 8 روزه 30 اسفند درجه هتل B.B
6990000 89890000 6290000 3990000 قیمت به تومان میباشد
فرانسه-بلژیک-هلند-آلمان 14 روزه 27 اسفند درجه هتل B.B
3190 4790 2890 1190 قیمت به یورو میباشد
فرانسه-بلژیک-هلند-آلمان 13 روزه 1 فروردین درجه هتل B.B
3090 4590 2790 1090 قیمت به یورو میباشد
سوئیس-آلمان 11 روزه 3 فروردین درجه هتل B.B
2190 2990 1990 890 قیمت به یورو میباشد
اسپانیا-پرتقال 13 روزه 1 فروردین درجه هتل B.B
2890 4390 2690 1090 قیمت به یورو میباشد
فرانسه-ایتالیا 9 روزه 1فروردین درجه هتل B.B
5290 3990 2390 990 قیمت به یورو میباشد
فرانسه-ایتالیا 9 روزه 3 و 5 فروردین درجه هتل B.B
2090 2990 1990 990 قیمت به یورو میباشد
هندوستان 15 روزه 1 فروردین درجه هتل B.B
1790 2590 1390 690 قیمت به دلار میباشد
هندوستان 12 روزه 27 اسفند درجه هتل B.B
1590 2290 1290 690 قیمت به دلار میباشد
فرانسه-اسپانیا-اتریش 14 روزه 28 اسفند درجه هتل B.B
3190 4590 2790 1090 قیمت به یورو میباشد
ایتالیا-مجارستان-اسلواکی-چک-اتریش 16 روزه 27 اسفند درجه هتل B.B
3190 4790 2890 1190 قیمت به یورو میباشد
ایتالیا-اسلونی-مجارستان-چک-اتریش 16 روزه 27 اسفند درجه هتل B.B
2990 4190 2790 990 قیمت به یورو میباشد
فرانسه-بلژیک-هلند 10 روزه 1 فروردین درجه هتل B.B
2490 3690 2190 990 قیمت به یورو میباشد
ایتالیا-فرانسه 13 روزه 28 و 29 اسفند درجه هتل B.B
2590 3990 2290 990 قیمت به یورو میباشد
اسپانیا-سوئیس 9 روزه 5 فروردین درجه هتل B.B
2590 3790 2390 990 قیمت به یورو میباشد
کشتی کروز 14 روزه 27 اسفند درجه هتل B.B
3990 4490 2990 990 قیمت به یورو میباشد
اسپانیا 13 روزه 28 30 اسفند درجه هتل B.B
2790 4290 2490 990 قیمت به یورو میباشد
ایتالیا-آلمان-هلند 10 روزه 4 فروردین درجه هتل B.B
2690 3990 2490 990 قیمت به یورو میباشد
ایتالیا-اسپانیا 13 روزه 1 فروردین درجه هتل B.B
3190 4790 2890 1190 قیمت به یورو میباشد
آفریقای جنوبی 12 روزه 28 و 29 اسفند درجه هتل B.B
2690 4190 2390 990 قیمت به دلار میباشد
آفریقای جنوبی 12 روزه 28 و 29 اسفند درجه هتل 0
2690 4190 2390 990 قیمت به دلار میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290
نرخ اتاق 1 تخته
1990
کودک با تخت
1090
کودک بدون تخت
390
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
1490
نرخ اتاق 1 تخته
2290
کودک با تخت
1290
کودک بدون تخت
390
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290
نرخ اتاق 1 تخته
1990
کودک با تخت
1090
کودک بدون تخت
390
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490
نرخ اتاق 1 تخته
3890
کودک با تخت
2290
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490
نرخ اتاق 1 تخته
3890
کودک با تخت
2290
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4290
نرخ اتاق 1 تخته
6590
کودک با تخت
3890
کودک بدون تخت
1590
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به دلار میباشد.
نرخ اتاق 2 تخته
3590
نرخ اتاق 1 تخته
5490
کودک با تخت
3290
کودک بدون تخت
1290
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
3190
نرخ اتاق 1 تخته
4490
کودک با تخت
2790
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2590
نرخ اتاق 1 تخته
3890
کودک با تخت
2390
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2590
نرخ اتاق 1 تخته
3990
کودک با تخت
2290
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3590
نرخ اتاق 1 تخته
4990
کودک با تخت
3090
کودک بدون تخت
1390
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به دلار میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2590
نرخ اتاق 1 تخته
3890
کودک با تخت
2390
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به دلار میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2290
نرخ اتاق 1 تخته
3390
کودک با تخت
2090
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به دلار میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2490
نرخ اتاق 1 تخته
3690
کودک با تخت
2190
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390
نرخ اتاق 1 تخته
3590
کودک با تخت
2190
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2290
نرخ اتاق 1 تخته
3690
کودک با تخت
2090
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3390
نرخ اتاق 1 تخته
4790
کودک با تخت
2990
کودک بدون تخت
1290
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1990
نرخ اتاق 1 تخته
2990
کودک با تخت
1790
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1890
نرخ اتاق 1 تخته
2890
کودک با تخت
1690
کودک بدون تخت
890
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به دلار میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6990000
نرخ اتاق 1 تخته
89890000
کودک با تخت
6290000
کودک بدون تخت
3990000
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به تومان میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
3190
نرخ اتاق 1 تخته
4790
کودک با تخت
2890
کودک بدون تخت
1190
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
3090
نرخ اتاق 1 تخته
4590
کودک با تخت
2790
کودک بدون تخت
1090
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2190
نرخ اتاق 1 تخته
2990
کودک با تخت
1990
کودک بدون تخت
890
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2890
نرخ اتاق 1 تخته
4390
کودک با تخت
2690
کودک بدون تخت
1090
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
5290
نرخ اتاق 1 تخته
3990
کودک با تخت
2390
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2090
نرخ اتاق 1 تخته
2990
کودک با تخت
1990
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1790
نرخ اتاق 1 تخته
2590
کودک با تخت
1390
کودک بدون تخت
690
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به دلار میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590
نرخ اتاق 1 تخته
2290
کودک با تخت
1290
کودک بدون تخت
690
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به دلار میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
3190
نرخ اتاق 1 تخته
4590
کودک با تخت
2790
کودک بدون تخت
1090
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
3190
نرخ اتاق 1 تخته
4790
کودک با تخت
2890
کودک بدون تخت
1190
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2990
نرخ اتاق 1 تخته
4190
کودک با تخت
2790
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2490
نرخ اتاق 1 تخته
3690
کودک با تخت
2190
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2590
نرخ اتاق 1 تخته
3990
کودک با تخت
2290
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2590
نرخ اتاق 1 تخته
3790
کودک با تخت
2390
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3990
نرخ اتاق 1 تخته
4490
کودک با تخت
2990
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2790
نرخ اتاق 1 تخته
4290
کودک با تخت
2490
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2690
نرخ اتاق 1 تخته
3990
کودک با تخت
2490
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
3190
نرخ اتاق 1 تخته
4790
کودک با تخت
2890
کودک بدون تخت
1190
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به یورو میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2690
نرخ اتاق 1 تخته
4190
کودک با تخت
2390
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به دلار میباشد
نرخ اتاق 2 تخته
2690
نرخ اتاق 1 تخته
4190
کودک با تخت
2390
کودک بدون تخت
990
موقعیت مکانی
توضیحات
قیمت به دلار میباشد

نام تور برنامه ریزی شده

تور کلی اروپا ویژه نوروز 96

نوع تور

تور سافاری و حیات وحش ماجراجویی ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید تعطیلات جامع طبیعت گردی

تاریخ اعتبار

ویزه نوروز 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای محلی اینترنت رایگان راهنما بین شهری راهنما فرودگاه گشت تاریخی گشت خرید گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی پرواز/بلیط داخلی گشت شهری با نهار راهنمای تور اخذ ویزای شنگن

سطح سختی

متوسط

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

برنامه ریزی شده

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2.990.000تومان 1290 یورو

کد آپارات

CFmjt

لینک تور مرتبط

https://goo.gl/UhuJtQ

خط هوایی

Alitalia


جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.***

02188507575

جهت اطلاعات بیشتر به دانلود پکیج مراجعه و یا با آژانس شاهین پرواز تماس بگیرید.***

: Air Line

Alitalia

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved