09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Himeros Beach درجه هتل ALL
1420000 1560000 1240000 1100000
Royal Towers Resort درجه هتل ALL
1560000 1740000 1320000 1100000
Grand Park Lara درجه هتل ALL
1790000 2150000 1390000 1100000
Ramada Resort Lara درجه هتل ALL
1640000 1940000 1240000 1100000
Kervansaray Kundu درجه هتل U.ALL
1880000 2220000 1430000 1100000
Wind of Lara درجه هتل U.ALL
1880000 2220000 1430000 1100000
Portobello درجه هتل U.ALL
2040000 2470000 1480000 1100000
Kervansaray Lara درجه هتل U.ALL
2000000 2390000 1460000 1100000
Akka Alinda Hotel درجه هتل U.ALL
2000000 2390000 1460000 1100000
Limak Limra درجه هتل U.ALL
2090000 2530000 1490000 1100000
Ramada Plaza Antalya درجه هتل U.ALL
2090000 2530000 1490000 1100000
Club Sera درجه هتل U.ALL
2090000 2530000 1490000 1100000
Adalya Elite Lara درجه هتل U.ALL
2150000 2630000 1520000 1100000
Barut Kemer درجه هتل U.ALL
2220000 2740000 1540000 1100000
Port Nature درجه هتل U.ALL
2220000 2740000 1540000 1100000
Sherwood Breezes درجه هتل U.ALL
2310000 2870000 1570000 1100000
Ela Quality درجه هتل U.ALL
2610000 3320000 1670000 1100000
Delphin Imperial درجه هتل U.ALL
2980000 3860000 1790000 1100000
Royal Wings درجه هتل U.ALL
2380000 2980000 1590000 1100000
Royal Holiday Palace درجه هتل U.ALL
2380000 2980000 1590000 1100000
Voyage Belek درجه هتل U.ALL
2410000 3250000 1600000 1100000
Titanic Deluxe درجه هتل U.ALL
2590000 3280000 1660000 1100000
Mardan Palace درجه هتل U.ALL
3220000 4210000 1900000 1100000
Rixos Premium درجه هتل U.ALL
2720000 3460000 1730000 1100000
Calista درجه هتل U.ALL
3450000 4550000 1970000 1100000
Maxx Royal Belek درجه هتل U.ALL
4670000 6380000 2420000 1100000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1420000
نرخ اتاق 1 تخته
1560000
کودک با تخت
1240000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1560000
نرخ اتاق 1 تخته
1740000
کودک با تخت
1320000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1790000
نرخ اتاق 1 تخته
2150000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1640000
نرخ اتاق 1 تخته
1940000
کودک با تخت
1240000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1880000
نرخ اتاق 1 تخته
2220000
کودک با تخت
1430000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1880000
نرخ اتاق 1 تخته
2220000
کودک با تخت
1430000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2040000
نرخ اتاق 1 تخته
2470000
کودک با تخت
1480000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2000000
نرخ اتاق 1 تخته
2390000
کودک با تخت
1460000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2000000
نرخ اتاق 1 تخته
2390000
کودک با تخت
1460000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2090000
نرخ اتاق 1 تخته
2530000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2090000
نرخ اتاق 1 تخته
2530000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2090000
نرخ اتاق 1 تخته
2530000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2150000
نرخ اتاق 1 تخته
2630000
کودک با تخت
1520000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2220000
نرخ اتاق 1 تخته
2740000
کودک با تخت
1540000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2220000
نرخ اتاق 1 تخته
2740000
کودک با تخت
1540000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2310000
نرخ اتاق 1 تخته
2870000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2610000
نرخ اتاق 1 تخته
3320000
کودک با تخت
1670000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2980000
نرخ اتاق 1 تخته
3860000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
نرخ اتاق 2 تخته
نرخ اتاق 1 تخته
کودک با تخت
کودک بدون تخت
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2380000
نرخ اتاق 1 تخته
2980000
کودک با تخت
1590000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2380000
نرخ اتاق 1 تخته
2980000
کودک با تخت
1590000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2410000
نرخ اتاق 1 تخته
3250000
کودک با تخت
1600000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2590000
نرخ اتاق 1 تخته
3280000
کودک با تخت
1660000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3220000
نرخ اتاق 1 تخته
4210000
کودک با تخت
1900000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2720000
نرخ اتاق 1 تخته
3460000
کودک با تخت
1730000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3450000
نرخ اتاق 1 تخته
4550000
کودک با تخت
1970000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4670000
نرخ اتاق 1 تخته
6380000
کودک با تخت
2420000
کودک بدون تخت
1100000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا بهار 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

جمعه

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

8 اردیبهشت

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1160000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Qeshm Airlines


تاریخ رفت: 8 اردیبهشت ساعت 1:00 بامداد / تاریخ برگشت: 15 اردیبهشت ساعت 03:15

فرودگاه اسپارتا

بلیط رفت و برگشت - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب و 7 روز اقامت در هتل - بیمه مسافرتی سامان - لیدر فارسی زبان .

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 200.000 تومان می باشد در هتل رویال هالیدی و رویال وینگز کودک بالای 9 سال بزرگسال حساب می شود.

: Air Line

Qeshm Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved