09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
LARA DINC درجه هتل ALL

4390000 تومان

5340000 تومان

3190000 تومان

2295000 تومان

MAYA WORLD IMPERIAL درجه هتل ALL

4840000 تومان

6390000 تومان

3090000 تومان

1595000 تومان

MAYA WORLD درجه هتل ALL

4990000 تومان

6590000 تومان

3090000 تومان

1595000 تومان

TRANSATLANTIK درجه هتل U.ALL

5640000 تومان

7590000 تومان

3490000 تومان

1595000 تومان

BELEK SEA GATE درجه هتل U.ALL

5990000 تومان

8090000 تومان

3690000 تومان

1595000 تومان

KARMIR RESORT درجه هتل U.ALL

6670000 تومان

9140000 تومان

1595000 تومان

ORANGE COUNTY ALANYA درجه هتل U.ALL

6940000 تومان

9160000 تومان

4470000 تومان

2295000 تومان

CATAMARAN درجه هتل U.ALL

7320000 تومان

9720000 تومان

4690000 تومان

2295000 تومان

GRAND PARK LARA درجه هتل ALL

7760000 تومان

10790000 تومان

4550000 تومان

1595000 تومان

RAMADA PLAZA ANTALIYA درجه هتل ALL

8030000 تومان

10790000 تومان

5010000 تومان

2295000 تومان

ORANGE COUNTY درجه هتل U.ALL

8390000 تومان

11290000 تومان

5190000 تومان

2295000 تومان

GRAND PARK KEMER درجه هتل ALL

8490000 تومان

11490000 تومان

5290000 تومان

2295000 تومان

CRYSTAL WATER WORLD درجه هتل U.ALL

8660000 تومان

11710000 تومان

5320000 تومان

2295000 تومان

KERVANSARAY LARA درجه هتل ALL

9220000 تومان

12590000 تومان

5590000 تومان

2295000 تومان

SHERWOOD BREEZES درجه هتل U.ALL

10590000 تومان

14690000 تومان

6310000 تومان

2295000 تومان

RIXOS SUN GATE درجه هتل ALL

14690000 تومان

20720000 تومان

8390000 تومان

2295000 تومان

SHERWOOD BREEZES درجه هتل U.ALL

10490000 تومان

14590000 تومان

6210000 تومان

2295000 تومان

ROYAL HOLIDAY INN درجه هتل U.ALL

13640000 تومان

19220000 تومان

7790000 تومان

2295000 تومان

ROYAL SEGINUS درجه هتل U.ALL

13640000 تومان

19220000 تومان

7790000 تومان

2295000 تومان

RIXOS SUNGATE درجه هتل ALL

14590000 تومان

20620000 تومان

8290000 تومان

2295000 تومان

LARA DINC
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5340000 تومان

کودک با تخت

3190000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAYA WORLD IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
MAYA WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6590000 تومان

کودک با تخت

3090000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590000 تومان

کودک با تخت

3490000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELEK SEA GATE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

5990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8090000 تومان

کودک با تخت

3690000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9140000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
ORANGE COUNTY ALANYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

6940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9160000 تومان

کودک با تخت

4470000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
CATAMARAN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9720000 تومان

کودک با تخت

4690000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

7760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10790000 تومان

کودک با تخت

4550000 تومان

کودک بدون تخت

1595000 تومان

موقعیت
توضیحات
RAMADA PLAZA ANTALIYA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10790000 تومان

کودک با تخت

5010000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
ORANGE COUNTY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11290000 تومان

کودک با تخت

5190000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
GRAND PARK KEMER
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11490000 تومان

کودک با تخت

5290000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

8660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11710000 تومان

کودک با تخت

5320000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

9220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

کودک با تخت

5590000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

کودک با تخت

6310000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS SUN GATE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20720000 تومان

کودک با تخت

8390000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

10490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14590000 تومان

کودک با تخت

6210000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL HOLIDAY INN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19220000 تومان

کودک با تخت

7790000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته

13640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19220000 تومان

کودک با تخت

7790000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته

14590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20620000 تومان

کودک با تخت

8290000 تومان

کودک بدون تخت

2295000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور آنتالیا 19 مرداد 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

19 مرداد 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4390000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

خط هوایی

Mahan Air


بلیت رفت و برگشت ، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل طبق سرویس هتل ، بیمه مسافرتی سامان ، لیدر فارسی زبان
@value

: Air Line

Mahan Air
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 1396

  ,6 شب 7 روز

  29 اسفند الی 12 فروردین

  قیمت : ,2395000تومان

  sun express
 • تور استانبول نوروز 97

  ,7 شب و 8روز

  07 الی 09 فروردین

  قیمت : ,1750000

  Zagros airlines
 • تور آنتالیا ویژه نوروز 97

  ,6 شب و 7 روز

  27 اسفند الی 9 فروردین

  قیمت : ,3090000تومان

  Tailwind Airlines
 • تور استانبول 18 بهمن 96

  ,5 شب

  18 بهمن الی 23 بهمن

  قیمت : ,1.565.000تومان

  Pegasus Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved