09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
Grand Milan درجه هتل B.B
890000 990000 845000 760000
Orient درجه هتل B.B
955000 1010000 855000 760000
Grand Emin درجه هتل B.B
955000 1010000 855000 760000
Buyuk Keban درجه هتل B.B
965000 1145000 875000 760000
Grand Hilarium درجه هتل B.B
965000 1145000 875000 760000
Park City درجه هتل B.B
995000 1225000 905000 760000
Eresin Taxim Premier درجه هتل B.B
1065000 1345000 999000 760000
Grand Oztanik درجه هتل B.B
1075000 1310000 990000 760000
Avantgarde Taksim درجه هتل B.B
1075000 1310000 990000 760000
Elite World Prestige درجه هتل B.B
1099000 1415000 999000 760000
Alkoclar Keban درجه هتل B.B
1099000 1415000 999000 760000
larespark درجه هتل B.B
1125000 1450000 985000 760000
Surmeli Istanbul درجه هتل B.B
1075000 1365000 985000 760000
Palazzo Donizetti درجه هتل B.B
1099000 1415000 945000 760000
Novotel Istanbul Bosphorus درجه هتل B.B
1125000 1465000 965000 760000
Doubletree Hilton Piyalepasa درجه هتل B.B
1145000 1499000 990000 760000
Point Taksim درجه هتل B.B
1195000 1599000 1045000 760000
Parma Taksim درجه هتل B.B
1235000 1675000 1015000 760000
Grand Cevahir درجه هتل B.B
1205000 1495000 1020000 760000
Elite World درجه هتل B.B
12450100 1690000 1020000 760000
Elysium Istanbul درجه هتل B.B
1310000 1815000 1010000 760000
Hilton Istanbul Bomonti درجه هتل B.B
1335000 1875000 1110000 760000
Hilton Bosphorus درجه هتل B.B
1495000 2595000 1155000 760000
Grand Hyatt درجه هتل B.B
1550000 2315000 1195000 760000
The Marmara Taksim درجه هتل B.B
1615000 2445000 760000
Swissotel The Bosphorus درجه هتل B.B
1625000 2445000 1205000 760000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
890000
نرخ اتاق 1 تخته
990000
کودک با تخت
845000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
955000
نرخ اتاق 1 تخته
1010000
کودک با تخت
855000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
955000
نرخ اتاق 1 تخته
1010000
کودک با تخت
855000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
965000
نرخ اتاق 1 تخته
1145000
کودک با تخت
875000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
965000
نرخ اتاق 1 تخته
1145000
کودک با تخت
875000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
995000
نرخ اتاق 1 تخته
1225000
کودک با تخت
905000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1065000
نرخ اتاق 1 تخته
1345000
کودک با تخت
999000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1075000
نرخ اتاق 1 تخته
1310000
کودک با تخت
990000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1075000
نرخ اتاق 1 تخته
1310000
کودک با تخت
990000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1099000
نرخ اتاق 1 تخته
1415000
کودک با تخت
999000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1099000
نرخ اتاق 1 تخته
1415000
کودک با تخت
999000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1125000
نرخ اتاق 1 تخته
1450000
کودک با تخت
985000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1075000
نرخ اتاق 1 تخته
1365000
کودک با تخت
985000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1099000
نرخ اتاق 1 تخته
1415000
کودک با تخت
945000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1125000
نرخ اتاق 1 تخته
1465000
کودک با تخت
965000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1145000
نرخ اتاق 1 تخته
1499000
کودک با تخت
990000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1195000
نرخ اتاق 1 تخته
1599000
کودک با تخت
1045000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1235000
نرخ اتاق 1 تخته
1675000
کودک با تخت
1015000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1205000
نرخ اتاق 1 تخته
1495000
کودک با تخت
1020000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12450100
نرخ اتاق 1 تخته
1690000
کودک با تخت
1020000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1310000
نرخ اتاق 1 تخته
1815000
کودک با تخت
1010000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1335000
نرخ اتاق 1 تخته
1875000
کودک با تخت
1110000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1495000
نرخ اتاق 1 تخته
2595000
کودک با تخت
1155000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1550000
نرخ اتاق 1 تخته
2315000
کودک با تخت
1195000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1615000
نرخ اتاق 1 تخته
2445000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1625000
نرخ اتاق 1 تخته
2445000
کودک با تخت
1205000
کودک بدون تخت
760000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول بهار 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

چهارشنبه

روزهای برگشت

یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Atlasglobal Airlines

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت بر عهده آژانس ثبت نام کننده نمی باشد

: Air Line

Atlasglobal Airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved