لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1830000 تومان
2360000 تومان
1735000 تومان
1320000 تومان
1920000 تومان
2500000 تومان
1820000 تومان
1320000 تومان
2035000 تومان
2730000 تومان
1940000 تومان
1320000 تومان
2035000 تومان
2730000 تومان
1940000 تومان
1320000 تومان
VIZAN
3
B.B
2035000 تومان
2730000 تومان
1940000 تومان
1320000 تومان
2105000 تومان
2870000 تومان
1990000 تومان
1320000 تومان
2105000 تومان
2870000 تومان
1990000 تومان
1320000 تومان
DORA
4
B.B
2150000 تومان
2965000 تومان
1990000 تومان
1320000 تومان
ICON
4
B.B
2150000 تومان
2965000 تومان
1990000 تومان
1320000 تومان
2200000 تومان
3060000 تومان
2000000 تومان
1320000 تومان
PERA ROSE
4
B.B
2360000 تومان
3380000 تومان
1975000 تومان
1320000 تومان
2500000 تومان
3660000 تومان
2075000 تومان
1320000 تومان
KONAK
4
B.B
2550000 تومان
3735000 تومان
2130000 تومان
1320000 تومان
2615000 تومان
3890000 تومان
2115000 تومان
1320000 تومان
2685000 تومان
4000000 تومان
2185000 تومان
1320000 تومان
2730000 تومان
4125000 تومان
2165000 تومان
1320000 تومان
2815000 تومان
4260000 تومان
2235000 تومان
1320000 تومان
3080000 تومان
4790000 تومان
2395000 تومان
1320000 تومان
3475000 تومان
5575000 تومان
2550000 تومان
1320000 تومان
4260000 تومان
7160000 تومان
2975000 تومان
1320000 تومان
4260000 تومان
7160000 تومان
2975000 تومان
1320000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1830000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1735000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1920000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2035000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2035000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2035000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2105000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2105000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2965000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3735000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2615000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2115000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2685000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2185000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4125000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2165000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2815000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2235000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3080000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3475000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5575000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

4260000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول پاییز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3 شب 4 روز

تاریخ اعتبار

27و28و30 آبان ماه 97

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی نهار گشت شهری

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1830000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Atlasglobal Airlines


1- پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

2- نرخ کودک زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد .

3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده مسافر می باشد و آژانس پارمیدا هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد .

4- پرداخت 70% علی الحساب در هنگام ثبت نام تور ضروری میباشد.

5- در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس با کانتر مربوطه هماهنگ نمائید.

6- کنترل اعتبار گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور بعهده مسافر می باشد.

** در صورت درخواست تعداد شبهای بیشتر با آژانس تماس حاصل فرمائید **


بلیط رفت و برگشت هواپیمایی اطلس گلوبال - ترانسفر فرودگاهی - 3 شب اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

: Air Line

Atlasglobal Airlines
 • تور استانبول پاییز 97

  ,3 شب 4 روز

  27و28و30 آبان ماه 97

  قیمت : ,1830000تومان

  Atlasglobal Airlines