لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
Tenda Hotel
3
U.ALL
5,195,000 تومان
5,995,000 تومان
4,895,000 تومان
4,295,000 تومان
5,995,000 تومان
7,095,000 تومان


6,395,000 تومان
7,895,000 تومان
5,295,000 تومان
4,295,000 تومان
7,495,000 تومان
9,195,000 تومان
5,795,000 تومان
4,295,000 تومان
7,995,000 تومان
10,295,000 تومان
5,995,000 تومان
4,295,000 تومان
7,995,000 تومان
9,795,000 تومان
5,995,000 تومان
4,295,000 تومان
Diamond of Bodrum تومان
10,295,000 تومان
5,995,000 تومان
4,295,000 تومان
8,495,000 تومان
11,195,000 تومان
6,295,000 تومان
4,295,000 تومان
8,595,000 تومان
11,795,000 تومان
6,395,000 تومان
4,295,000 تومان
8,795,000 تومان
12,395,000 تومان
6,795,000 تومان
4,295,000 تومان
Duja Bodrum
5
U.ALL
8,995,000 تومان
11,995,000 تومان
6,495,000 تومان
4,295,000 تومان
Samara hotel
5
U.ALL
9,395,000 تومان
12,495,000 تومان
7,095,000 تومان
4,295,000 تومان
9,595,000 تومان
12,995,000 تومان
6,795,000 تومان
4,295,000 تومان
9,795,000 تومان
13,195,000 تومان
7,395,000 تومان
4,295,000 تومان
10,295,000 تومان
12,995,000 تومان
6,795,000 تومان
4,295,000 تومان
10,595,000 تومان
14,295,000 تومان
7,295,000 تومان
4,295,000 تومان
11,595,000 تومان
16,095,000 تومان
8,395,000 تومان
4,295,000 تومان
11,895,000 تومان
16,395,000 تومان
7,895,000 تومان
4,295,000 تومان
12,895,000 تومان
17,795,000 تومان
8,395,000 تومان
4,295,000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

5,195,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,995,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,895,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5,995,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,095,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

6,395,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7,895,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,295,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,495,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,195,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,795,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,995,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,295,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,995,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,995,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,795,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,995,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

Diamond of Bodrum تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,295,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,995,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8,495,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11,195,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,295,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8,595,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11,795,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,395,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8,795,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12,395,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,795,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

8,995,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11,995,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,495,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9,395,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12,495,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,095,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9,595,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12,995,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,795,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

9,795,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13,195,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,395,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10,295,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12,995,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,795,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

10,595,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14,295,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,295,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11,595,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16,095,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,395,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

11,895,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16,395,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7,895,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

12,895,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17,795,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8,395,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4,295,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور بدروم 22 شهریور 98

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب

تاریخ اعتبار

22 شهریور 98

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور بیمه مسافرتی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

ملزومات مورد نیاز

لباس شنا کرم ضد آفتاب دمپایی مدارک شناسایی عینک آفتابی

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

5,195,000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

بدروم

خط هوایی

Iran Air

خدمات آژانس


بلیط رفت و برگشت

ترانسفر

اقامت در هتل

راهنمای فارسی زبان

بیمه مسافرتی


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.

: Air Line

Iran Air