لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور ترکیه تابستان 94 | تور آنکارا با پرواز ایران ایر

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنکارا

: Air Line