لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4,725,000 تومان
5,445,000 تومان
4,010,000 تومان
2,890,000 تومان
5,230,000 تومان
6,165,000 تومان
4,225,000 تومان
2,890,000 تومان
6,670,000 تومان
8,325,000 تومان
4,945,000 تومان
2,890,000 تومان
6,740,000 تومان
8,470,000 تومان
5,015,000 تومان
2,890,000 تومان
6,885,000 تومان
8,685,000 تومان
5,090,000 تومان
2,890,000 تومان
6,960,000 تومان
8,760,000 تومان
5,090,000 تومان
2,890,000 تومان
7,100,000 تومان
8,470,000 تومان
5,160,000 تومان
2,890,000 تومان
7,175,000 تومان
9,480,000 تومان
5,230,000 تومان
2,890,000 تومان
7,320,000 تومان

5,305,000 تومان
2,890,000 تومان
7,460,000 تومان
9,550,000 تومان
5,375,000 تومان
2,890,000 تومان
7,680,000 تومان
10,270,000 تومان
5,450,000 تومان
2,890,000 تومان
7,820,000 تومان
10,055,000 تومان
5,520,000 تومان
2,890,000 تومان
8,255,000 تومان
10,700,000 تومان
5,795,000 تومان
2,890,000 تومان
9,120,000 تومان
12,000,000 تومان
6,170,000 تومان
2,890,000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4,725,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5,445,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,010,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

5,230,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6,165,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,225,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

6,670,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,325,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4,945,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

6,740,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,470,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,015,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

6,885,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,685,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

6,960,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,760,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,090,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,100,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8,470,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,160,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,175,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,480,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,230,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,320,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,305,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,460,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9,550,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,375,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,680,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,270,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,450,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

7,820,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,055,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,520,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

8,255,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10,700,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5,795,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

9,120,000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12,000,000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6,170,000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2,890,000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مارماریس ۱و ۳ آبان ۹۸

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

۶ شب و ۷روز

تاریخ اعتبار

۱و ۳ آبان ۹۸

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4,725,000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

مارماریس

خط هوایی

Mahan Air

خدمات آژانس


پرواز رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

لیدر فارسی زبان


- نرخ تور برای کودک زیر 2 سال: 295.000 تومان می‌باشد

: Air Line

Mahan Air