لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور ترکیبی تفلیس و ایروان

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

تفلیس ایروان

: Air Line