لوگو شاهین پرواز
  • خانه
  • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
11345000 تومان
15170000 تومان
7330000 تومان
7330000 تومان
14200000 تومان
20780000 تومان
7330000 تومان
7330000 تومان
12380000 تومان
18330000 تومان
6140000 تومان
6140000 تومان
13245000 تومان
1855000 تومان
7340000 تومان
7340000 تومان
16270000 تومان
23240000 تومان
8670000 تومان
8675000 تومان
23240000 تومان
36975000 تومان
8675000 تومان
8675000 تومان
17760000 تومان
25550000 تومان
12780000 تومان
12780000 تومان
20325000 تومان
3058000 تومان
12780000 تومان
12780000 تومان
21240000 تومان
32615000 تومان
12780000 تومان
12780000 تومان
17990000 تومان
22950000 تومان
7350000 تومان
7350000 تومان
18840000 تومان
21690000 تومان
13680000 تومان
13680000 تومان
20485000 تومان
23675000 تومان
13680000 تومان
13680000 تومان
19200000 تومان
28990000 تومان
8300000 تومان
8300000 تومان
20685000 تومان
30115000 تومان
8540000 تومان
8540000 تومان
31860000 تومان
52175000 تومان
8540000 تومان
8540000 تومان
23945000 تومان
36910000 تومان
15670000 تومان
15670000 تومان
26510000 تومان
41990000 تومان
15670000 تومان
15670000 تومان
28345000 تومان
52485000 تومان
15670000 تومان
15670000 تومان
30555000 تومان
55450000 تومان
8730000 تومان
8730000 تومان
31430000 تومان
57255000 تومان
8730000 تومان
8730000 تومان
33650000 تومان
60630000 تومان
8730000 تومان
8730000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

11345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

14200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

12380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6140000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

13245000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1855000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7340000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

16270000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8675000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

23240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36975000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8675000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8675000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

17760000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

20325000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3058000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

21240000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32615000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12780000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

17990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

18840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

20485000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23675000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13680000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
F.B
نرخ اتاق دو تخته

19200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

20685000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30115000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

31860000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

52175000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8540000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

23945000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

26510000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

28345000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

52485000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15670000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

30555000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

55450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

31430000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

57255000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

33650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

60630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور لوکس مادرید ویژه مرداد و شهریور 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ

روزهای رفت

چهارشنبه

مدت اقامت

5 شب 6 روز

تاریخ اعتبار

11 خرداد-10 مهر

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

11345000تومان

کشور مقصد

اندونزی

شهر مقصد

ماله (مالدیو)

خط هوایی

Emirates Airlines


بلیط رفت و برگشت هواپیمایی امارات.ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی بر طبق پکیج .5 شب اقامت در هتل های 4 یا 5 ستاره طبق سرویس هتل .راهنمای انگلیسی زبان .بیمه مسافرتی.پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد .


پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشد .

: Air Line

Emirates Airlines