09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ایبیس (رفه) درجه هتل B.B
2599000 3120000 2599000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
دلمون - دلمون پالاس درجه هتل B.B
2795000 3590000 2680000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
نیهال پالاس (مترو پولیتن دیره) درجه هتل B.B
2820000 3550000 2810000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
فورچون گرند درجه هتل B.B
2945000 3790000 2920000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
هیلتون گاردن این درجه هتل B.B
2970000 3850000 2810000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
سامور تیکام درجه هتل B.B
2990000 3890000 2970000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
متروپولیتن شیخ زاید درجه هتل B.B
2990000 3890000 2990000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
گرند اکسلسیور (شرایتون دیره) درجه هتل B.B
2999000 3910000 2810000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
رویال کنتیننتال درجه هتل B.B
3020000 3950000 2920000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
یاست گلوریا درجه هتل B.B
3190000 4310000 3060000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
نوتل البرشا درجه هتل B.B
3250000 4420000 3250000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
امارات گرند درجه هتل B.B
3540000 4980000 2860000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
آوانی دیره (موون پیک) درجه هتل B.B
3180000 4270000 2840000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
میلینیوم پلازا درجه هتل B.B
3360000 4520000 3360000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
گرند میلینیوم درجه هتل B.B
3420000 4750000 3420000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
کرون پلازا درجه هتل B.B
3520000 4960000 3220000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
پولمن سیتی سنتر درجه هتل B.B
3730000 4370000 3170000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
الغریر ریحان درجه هتل B.B
3799000 5520000 3970000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
حیات ریجنسی کریک درجه هتل B.B
3840000 5590000 3840000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
تاج دبی درجه هتل B.B
3940000 5790000 3250000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
فرمونت درجه هتل B.B
4090000 6080000 3190000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
امواج روتانا درجه هتل B.B
4930000 7450000 3290000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
آتلانتیس پالم درجه هتل B.B
6830000 11500000 3590000 2050000 برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2599000
نرخ اتاق 1 تخته
3120000
کودک با تخت
2599000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2795000
نرخ اتاق 1 تخته
3590000
کودک با تخت
2680000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
نرخ اتاق 2 تخته
2820000
نرخ اتاق 1 تخته
3550000
کودک با تخت
2810000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2945000
نرخ اتاق 1 تخته
3790000
کودک با تخت
2920000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2970000
نرخ اتاق 1 تخته
3850000
کودک با تخت
2810000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3890000
کودک با تخت
2970000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2990000
نرخ اتاق 1 تخته
3890000
کودک با تخت
2990000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
نرخ اتاق 2 تخته
2999000
نرخ اتاق 1 تخته
3910000
کودک با تخت
2810000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3020000
نرخ اتاق 1 تخته
3950000
کودک با تخت
2920000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
4310000
کودک با تخت
3060000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3250000
نرخ اتاق 1 تخته
4420000
کودک با تخت
3250000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3540000
نرخ اتاق 1 تخته
4980000
کودک با تخت
2860000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3180000
نرخ اتاق 1 تخته
4270000
کودک با تخت
2840000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3360000
نرخ اتاق 1 تخته
4520000
کودک با تخت
3360000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3420000
نرخ اتاق 1 تخته
4750000
کودک با تخت
3420000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3520000
نرخ اتاق 1 تخته
4960000
کودک با تخت
3220000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3730000
نرخ اتاق 1 تخته
4370000
کودک با تخت
3170000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3799000
نرخ اتاق 1 تخته
5520000
کودک با تخت
3970000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3840000
نرخ اتاق 1 تخته
5590000
کودک با تخت
3840000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3940000
نرخ اتاق 1 تخته
5790000
کودک با تخت
3250000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
6080000
کودک با تخت
3190000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4930000
نرخ اتاق 1 تخته
7450000
کودک با تخت
3290000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6830000
نرخ اتاق 1 تخته
11500000
کودک با تخت
3590000
کودک بدون تخت
2050000
موقعیت مکانی
توضیحات
برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی ویژه نوروز 96

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند الی 13 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا راهنمای تور گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2795000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Qeshm Airlines


تاریخ حرکت: 28، 29 و 30 اسفند. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 فروردین.

برای تاریخ های 5، 6 و 7 فروردین، نرخ تور 300.000 تومان کاهش می یابد.

نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد.

بلیط چارتر و هتل گارانتی می باشد و هرگونه کنسلی، تغییر تاریخ و تغییر اسم کل مبلغ تور سوخت می گردد.

در صورت عدم صدور ویزا یا تاخیر ویزا از طرف اداره مهاجرت دبی، آژانس مسئولیتی ندارد و مسافر باید جریمه بلیط و هتل را طبق قوانین ایرلاین و هتل پرداخت نماید.

مدت اعتبار ویزا از زمان ورود به دبی 14 روز می باشد.

مسئولیت کنترل پاسپورت و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. آژانس هیچ تعهدی در قبال صدور ویزا ندارد و در صورت عدم صدور ویزا یا تأخیر ویزا از طرف اداره مهاجرت دبی، مسافر باید جریمه بلیط و هتل را طبق قوانین ایرلاین و هتل پرداخت نماید.

: Air Line

Qeshm Airlines
 • تور دبی 26 و 27 آذر 96

  ,3 شب 4 روز

  26 و 27 آذر 96

  قیمت : ,1.575.000تومان

  Emirates Airlines
 • تور دبی ویژه نوروز 97

  ,5 شب و 6 روز

  27 اسفند الی 9 فروردین

  قیمت : ,2990000تومان

  Mahan Air
 • تور دبی ویژه نوروز 1396

  ,6 روزه

  27 اسفند 95 الی 12 فروردین 96

  قیمت : ,2299000تومان

  Air Arabia

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved