لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
رافی درجه هتل H.B

1899000 تومان

2359000 تومان

1899000 تومان

1649000 تومان

کلاریج /کالیفرنیا درجه هتل H.B

2239000 تومان

2919000 تومان

2239000 تومان

1649000 تومان

آبیس رقه / آیبیس سیتی درجه هتل B.B

2259000 تومان

2949000 تومان

1649000 تومان

فرچون دیره درجه هتل H.B

2259000 تومان

2949000 تومان

2259000 تومان

1649000 تومان

دبی پالم /سان اند سند درجه هتل H.B

2289000 تومان

3019000 تومان

2289000 تومان

1649000 تومان

آبیس وان سنترال درجه هتل H.B

2319000 تومان

3069000 تومان

1649000 تومان

کامفورتین درجه هتل B.B

2379000 تومان

3189000 تومان

2379000 تومان

1649000 تومان

فرست سنترال درجه هتل B.B

2379000 تومان

3189000 تومان

2379000 تومان

1649000 تومان

ابجار گرند/مناکو درجه هتل B.B

2449000 تومان

3339000 تومان

2449000 تومان

1649000 تومان

هیلتون بردبی/هیلتون دیره درجه هتل B.B

2489000 تومان

3409000 تومان

2489000 تومان

1649000 تومان

جوهره گاردن درجه هتل H.B

2489000 تومان

3409000 تومان

2489000 تومان

1649000 تومان

مارگوپولو/آتانا درجه هتل B.B

2509000 تومان

2459000 تومان

2509000 تومان

1649000 تومان

فرچون بوتیک /گلدن تولیپ درجه هتل B.B

2509000 تومان

2459000 تومان

2509000 تومان

1649000 تومان

نووتل سیتی سنتر درجه هتل H.B

2589000 تومان

3599000 تومان

2589000 تومان

1649000 تومان

دلمون/کارلتن تاور درجه هتل H.B

2619000 تومان

3679000 تومان

2619000 تومان

1649000 تومان

لند مارک گرند درجه هتل H.B

2659000 تومان

3749000 تومان

2659000 تومان

1649000 تومان

سامیت /مونپیک دیره درجه هتل H.B

2779000 تومان

3989000 تومان

2779000 تومان

1649000 تومان

فلورا گرند درجه هتل H.B

2829000 تومان

4089000 تومان

2829000 تومان

1649000 تومان

آئوریس پلارا/کراون پلازا درجه هتل B.B

2849000 تومان

4139000 تومان

2849000 تومان

1649000 تومان

سان اند اسکای/استار مترو درجه هتل B.B

2899000 تومان

4229000 تومان

2899000 تومان

1649000 تومان

ویندام درجه هتل H.B

2899000 تومان

4229000 تومان

1649000 تومان

رادیسون رویال درجه هتل H.B

2899000 تومان

4229000 تومان

2899000 تومان

1649000 تومان

اشتایگن درجه هتل B.B

2899000 تومان

4229000 تومان

1649000 تومان

سیتی سیزن درجه هتل H.B

2949000 تومان

4329000 تومان

2949000 تومان

1649000 تومان

سیتی سیزن/کاپتورن درجه هتل B.B

3069000 تومان

4569000 تومان

3069000 تومان

1649000 تومان

الغریر روتانا/تاور روتانا درجه هتل B.B

3169000 تومان

4769000 تومان

3169000 تومان

1649000 تومان

رز روتانا درجه هتل H.B

3259000 تومان

4959000 تومان

3259000 تومان

1649000 تومان

جمیرا کریک ساید درجه هتل B.B

3509000 تومان

5449000 تومان

2779000 تومان

1909000 تومان

حیات ریجنسی کریک درجه هتل B.B

3559000 تومان

5529000 تومان

3559000 تومان

1909000 تومان

کمپینسکی امارات مال درجه هتل B.B

3719000 تومان

5879000 تومان

1909000 تومان

کمپینسکی امارات مال درجه هتل B.B

3959000 تومان

6359000 تومان

3479000 تومان

1909000 تومان

جمیرا امارات تاور درجه هتل B.B

3989000 تومان

6419000 تومان

2539000 تومان

1909000 تومان

گرند حیاط درجه هتل B.B

4299000 تومان

7029000 تومان

4299000 تومان

1909000 تومان

هپتور گرند درجه هتل B.B

5229000 تومان

8889000 تومان

5229000 تومان

1909000 تومان

دی پالاس درجه هتل B.B

5349000 تومان

9129000 تومان

5349000 تومان

1909000 تومان

جمیرا بیچ درجه هتل B.B

5449000 تومان

9329000 تومان

3989000 تومان

2049000 تومان

سنت ریجس درجه هتل B.B

5469000 تومان

9379000 تومان

5469000 تومان

2049000 تومان

جمیرا زعبیل سرای درجه هتل B.B

5929000 تومان

10299000 تومان

5929000 تومان

2049000 تومان

آرمانی درجه هتل B.B

7339000 تومان

13109000 تومان

7339000 تومان

2049000 تومان

جمیرا برج العرب درجه هتل B.B

14299000 تومان

27029000 تومان

11269000 تومان

3509000 تومان

رافی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

1899000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2359000 تومان

کودک با تخت

1899000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
کلاریج /کالیفرنیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2239000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2919000 تومان

کودک با تخت

2239000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
آبیس رقه / آیبیس سیتی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2259000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2949000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
فرچون دیره
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2259000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2949000 تومان

کودک با تخت

2259000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
دبی پالم /سان اند سند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2289000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3019000 تومان

کودک با تخت

2289000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
آبیس وان سنترال
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2319000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3069000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
کامفورتین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2379000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3189000 تومان

کودک با تخت

2379000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
فرست سنترال
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2379000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3189000 تومان

کودک با تخت

2379000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
ابجار گرند/مناکو
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2449000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3339000 تومان

کودک با تخت

2449000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
هیلتون بردبی/هیلتون دیره
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2489000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3409000 تومان

کودک با تخت

2489000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
جوهره گاردن
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2489000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3409000 تومان

کودک با تخت

2489000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
مارگوپولو/آتانا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2509000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2459000 تومان

کودک با تخت

2509000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
فرچون بوتیک /گلدن تولیپ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2509000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2459000 تومان

کودک با تخت

2509000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
نووتل سیتی سنتر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2589000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3599000 تومان

کودک با تخت

2589000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
دلمون/کارلتن تاور
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2619000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3679000 تومان

کودک با تخت

2619000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
لند مارک گرند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2659000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3749000 تومان

کودک با تخت

2659000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
سامیت /مونپیک دیره
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2779000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3989000 تومان

کودک با تخت

2779000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
فلورا گرند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2829000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4089000 تومان

کودک با تخت

2829000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
آئوریس پلارا/کراون پلازا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2849000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4139000 تومان

کودک با تخت

2849000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
سان اند اسکای/استار مترو
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2899000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4229000 تومان

کودک با تخت

2899000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
ویندام
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2899000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4229000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
رادیسون رویال
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2899000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4229000 تومان

کودک با تخت

2899000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
اشتایگن
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

2899000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4229000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
سیتی سیزن
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

2949000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4329000 تومان

کودک با تخت

2949000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
سیتی سیزن/کاپتورن
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3069000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4569000 تومان

کودک با تخت

3069000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
الغریر روتانا/تاور روتانا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3169000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4769000 تومان

کودک با تخت

3169000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
رز روتانا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته

3259000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4959000 تومان

کودک با تخت

3259000 تومان

کودک بدون تخت

1649000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا کریک ساید
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3509000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5449000 تومان

کودک با تخت

2779000 تومان

کودک بدون تخت

1909000 تومان

موقعیت
توضیحات
حیات ریجنسی کریک
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3559000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5529000 تومان

کودک با تخت

3559000 تومان

کودک بدون تخت

1909000 تومان

موقعیت
توضیحات
کمپینسکی امارات مال
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3719000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5879000 تومان

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1909000 تومان

موقعیت
توضیحات
کمپینسکی امارات مال
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3959000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6359000 تومان

کودک با تخت

3479000 تومان

کودک بدون تخت

1909000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا امارات تاور
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3989000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6419000 تومان

کودک با تخت

2539000 تومان

کودک بدون تخت

1909000 تومان

موقعیت
توضیحات
گرند حیاط
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4299000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7029000 تومان

کودک با تخت

4299000 تومان

کودک بدون تخت

1909000 تومان

موقعیت
توضیحات
هپتور گرند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5229000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8889000 تومان

کودک با تخت

5229000 تومان

کودک بدون تخت

1909000 تومان

موقعیت
توضیحات
دی پالاس
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5349000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9129000 تومان

کودک با تخت

5349000 تومان

کودک بدون تخت

1909000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا بیچ
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5449000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9329000 تومان

کودک با تخت

3989000 تومان

کودک بدون تخت

2049000 تومان

موقعیت
توضیحات
سنت ریجس
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5469000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9379000 تومان

کودک با تخت

5469000 تومان

کودک بدون تخت

2049000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا زعبیل سرای
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5929000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10299000 تومان

کودک با تخت

5929000 تومان

کودک بدون تخت

2049000 تومان

موقعیت
توضیحات
آرمانی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

7339000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13109000 تومان

کودک با تخت

7339000 تومان

کودک بدون تخت

2049000 تومان

موقعیت
توضیحات
جمیرا برج العرب
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14299000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27029000 تومان

کودک با تخت

11269000 تومان

کودک بدون تخت

3509000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه یکشنبه

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

2 الی 13 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3125000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Iran Air


تاریخ تور:2، 3، و 8 فروردین.

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر، ویزای عادی، 5 شب اقامت، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، گشت طبق برنامه سفر.

@value

: Air Line

Iran Air
 • تور دبی نوروز 96

  ,5 شب و 6 روز

  2 الی 13 فروردین

  قیمت : ,3125000تومان

  Iran Air