09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
رافی درجه هتل H.B
1899000 2359000 1899000 1649000
کلاریج /کالیفرنیا درجه هتل H.B
2239000 2919000 2239000 1649000
آبیس رقه / آیبیس سیتی درجه هتل B.B
2259000 2949000 1649000
فرچون دیره درجه هتل H.B
2259000 2949000 2259000 1649000
دبی پالم /سان اند سند درجه هتل H.B
2289000 3019000 2289000 1649000
آبیس وان سنترال درجه هتل H.B
2319000 3069000 1649000
کامفورتین درجه هتل B.B
2379000 3189000 2379000 1649000
فرست سنترال درجه هتل B.B
2379000 3189000 2379000 1649000
ابجار گرند/مناکو درجه هتل B.B
2449000 3339000 2449000 1649000
هیلتون بردبی/هیلتون دیره درجه هتل B.B
2489000 3409000 2489000 1649000
جوهره گاردن درجه هتل H.B
2489000 3409000 2489000 1649000
مارگوپولو/آتانا درجه هتل B.B
2509000 2459000 2509000 1649000
فرچون بوتیک /گلدن تولیپ درجه هتل B.B
2509000 2459000 2509000 1649000
نووتل سیتی سنتر درجه هتل H.B
2589000 3599000 2589000 1649000
دلمون/کارلتن تاور درجه هتل H.B
2619000 3679000 2619000 1649000
لند مارک گرند درجه هتل H.B
2659000 3749000 2659000 1649000
سامیت /مونپیک دیره درجه هتل H.B
2779000 3989000 2779000 1649000
فلورا گرند درجه هتل H.B
2829000 4089000 2829000 1649000
آئوریس پلارا/کراون پلازا درجه هتل B.B
2849000 4139000 2849000 1649000
سان اند اسکای/استار مترو درجه هتل B.B
2899000 4229000 2899000 1649000
ویندام درجه هتل H.B
2899000 4229000 1649000
رادیسون رویال درجه هتل H.B
2899000 4229000 2899000 1649000
اشتایگن درجه هتل B.B
2899000 4229000 1649000
سیتی سیزن درجه هتل H.B
2949000 4329000 2949000 1649000
سیتی سیزن/کاپتورن درجه هتل B.B
3069000 4569000 3069000 1649000
الغریر روتانا/تاور روتانا درجه هتل B.B
3169000 4769000 3169000 1649000
رز روتانا درجه هتل H.B
3259000 4959000 3259000 1649000
جمیرا کریک ساید درجه هتل B.B
3509000 5449000 2779000 1909000
حیات ریجنسی کریک درجه هتل B.B
3559000 5529000 3559000 1909000
کمپینسکی امارات مال درجه هتل B.B
3719000 5879000 1909000
کمپینسکی امارات مال درجه هتل B.B
3959000 6359000 3479000 1909000
جمیرا امارات تاور درجه هتل B.B
3989000 6419000 2539000 1909000
گرند حیاط درجه هتل B.B
4299000 7029000 4299000 1909000
هپتور گرند درجه هتل B.B
5229000 8889000 5229000 1909000
دی پالاس درجه هتل B.B
5349000 9129000 5349000 1909000
جمیرا بیچ درجه هتل B.B
5449000 9329000 3989000 2049000
سنت ریجس درجه هتل B.B
5469000 9379000 5469000 2049000
جمیرا زعبیل سرای درجه هتل B.B
5929000 10299000 5929000 2049000
آرمانی درجه هتل B.B
7339000 13109000 7339000 2049000
جمیرا برج العرب درجه هتل B.B
14299000 27029000 11269000 3509000
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1899000
نرخ اتاق 1 تخته
2359000
کودک با تخت
1899000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2239000
نرخ اتاق 1 تخته
2919000
کودک با تخت
2239000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2259000
نرخ اتاق 1 تخته
2949000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2259000
نرخ اتاق 1 تخته
2949000
کودک با تخت
2259000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2289000
نرخ اتاق 1 تخته
3019000
کودک با تخت
2289000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2319000
نرخ اتاق 1 تخته
3069000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2379000
نرخ اتاق 1 تخته
3189000
کودک با تخت
2379000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2379000
نرخ اتاق 1 تخته
3189000
کودک با تخت
2379000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2449000
نرخ اتاق 1 تخته
3339000
کودک با تخت
2449000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2489000
نرخ اتاق 1 تخته
3409000
کودک با تخت
2489000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2489000
نرخ اتاق 1 تخته
3409000
کودک با تخت
2489000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2509000
نرخ اتاق 1 تخته
2459000
کودک با تخت
2509000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2509000
نرخ اتاق 1 تخته
2459000
کودک با تخت
2509000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2589000
نرخ اتاق 1 تخته
3599000
کودک با تخت
2589000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2619000
نرخ اتاق 1 تخته
3679000
کودک با تخت
2619000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2659000
نرخ اتاق 1 تخته
3749000
کودک با تخت
2659000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2779000
نرخ اتاق 1 تخته
3989000
کودک با تخت
2779000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2829000
نرخ اتاق 1 تخته
4089000
کودک با تخت
2829000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2849000
نرخ اتاق 1 تخته
4139000
کودک با تخت
2849000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2899000
نرخ اتاق 1 تخته
4229000
کودک با تخت
2899000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2899000
نرخ اتاق 1 تخته
4229000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2899000
نرخ اتاق 1 تخته
4229000
کودک با تخت
2899000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2899000
نرخ اتاق 1 تخته
4229000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
2949000
نرخ اتاق 1 تخته
4329000
کودک با تخت
2949000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3069000
نرخ اتاق 1 تخته
4569000
کودک با تخت
3069000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3169000
نرخ اتاق 1 تخته
4769000
کودک با تخت
3169000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
3259000
نرخ اتاق 1 تخته
4959000
کودک با تخت
3259000
کودک بدون تخت
1649000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3509000
نرخ اتاق 1 تخته
5449000
کودک با تخت
2779000
کودک بدون تخت
1909000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3559000
نرخ اتاق 1 تخته
5529000
کودک با تخت
3559000
کودک بدون تخت
1909000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3719000
نرخ اتاق 1 تخته
5879000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
1909000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3959000
نرخ اتاق 1 تخته
6359000
کودک با تخت
3479000
کودک بدون تخت
1909000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3989000
نرخ اتاق 1 تخته
6419000
کودک با تخت
2539000
کودک بدون تخت
1909000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4299000
نرخ اتاق 1 تخته
7029000
کودک با تخت
4299000
کودک بدون تخت
1909000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5229000
نرخ اتاق 1 تخته
8889000
کودک با تخت
5229000
کودک بدون تخت
1909000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5349000
نرخ اتاق 1 تخته
9129000
کودک با تخت
5349000
کودک بدون تخت
1909000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5449000
نرخ اتاق 1 تخته
9329000
کودک با تخت
3989000
کودک بدون تخت
2049000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5469000
نرخ اتاق 1 تخته
9379000
کودک با تخت
5469000
کودک بدون تخت
2049000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5929000
نرخ اتاق 1 تخته
10299000
کودک با تخت
5929000
کودک بدون تخت
2049000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7339000
نرخ اتاق 1 تخته
13109000
کودک با تخت
7339000
کودک بدون تخت
2049000
موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
14299000
نرخ اتاق 1 تخته
27029000
کودک با تخت
11269000
کودک بدون تخت
3509000
موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی نوروز 96

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

روزهای رفت

سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه یکشنبه

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

2 الی 13 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

3125000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Iran Air


تاریخ تور:2، 3، و 8 فروردین.

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر، ویزای عادی، 5 شب اقامت، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی، گشت طبق برنامه سفر.

نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 690.000 تومان (به همراه ویزا) می باشد.

بلیط چارتر و هتل تحت گارانتی می باشد و هرگونه کنسلی، تغییر تاریخ و تغییر اسم کل مبلغ تور سوخت می گردد.

مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

پرداخت 50% مبلغ کل تور جهت عقد قرارداد الزامی است.

: Air Line

Iran Air
  • تور دبی نوروز 96

    ,5 شب و 6 روز

    2 الی 13 فروردین

    قیمت : ,3125000تومان

    Iran Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved