لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
1579000 تومان
1879000 تومان
1579000 تومان
1269000 تومان
1579000 تومان
1879000 تومان
1579000 تومان
1269000 تومان
1689000 تومان
2059000 تومان
1619000 تومان
1269000 تومان
1749000 تومان
2159000 تومان
1669000 تومان
1269000 تومان
1749000 تومان
2159000 تومان
1669000 تومان
12169000 تومان
1749000 تومان
2159000 تومان
1669000 تومان
1269000 تومان
1749000 تومان
2159000 تومان
1669000 تومان
1269000 تومان
Orchid
3
H.B
1799000 تومان
2279000 تومان
1729000 تومان
1269000 تومان
Delmon
4
H.B
1799000 تومان
2279000 تومان
1729000 تومان
1269000 تومان
1799000 تومان
2279000 تومان
1729000 تومان
1269000 تومان
1899000 تومان
2379000 تومان
1819000 تومان
1269000 تومان
1899000 تومان
2379000 تومان
1819000 تومان
1269000 تومان
1969000 تومان
2609000 تومان
1889000 تومان
1269000 تومان
1999000 تومان
2659000 تومان
1909000 تومان
1269000 تومان
1999000 تومان
2659000 تومان
1909000 تومان
1269000 تومان
2059000 تومان
2759000 تومان
1989000 تومان
1269000 تومان
2059000 تومان
2759000 تومان
1989000 تومان
1269000 تومان
2059000 تومان
2759000 تومان
1989000 تومان
1269000 تومان
2169000 تومان
2969000 تومان
2069000 تومان
1269000 تومان
2169000 تومان
2969000 تومان
2069000 تومان
1269000 تومان
2249000 تومان
3139000 تومان
2149000 تومان
1269000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1579000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1879000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1579000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1579000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1879000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1579000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1689000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2059000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1619000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2159000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1669000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2159000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1669000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12169000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2159000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1669000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1749000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2159000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1669000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1799000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2279000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1729000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1799000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2279000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1729000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1799000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2279000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1729000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2379000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1819000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1899000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2379000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1819000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1969000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2609000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1889000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

1999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2659000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1909000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
H.B
نرخ اتاق دو تخته

1999000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2659000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1909000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2059000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2759000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1989000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2059000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2759000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1989000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2059000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2759000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1989000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2169000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2969000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2069000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2169000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2969000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2069000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2249000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3139000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2149000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1269000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور دبی ویژه اسفند 95

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

1 اسفند تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار گشت شهری ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1.579.000تومان

کشور مقصد

امارات متحده عربی

شهر مقصد

دبی

خط هوایی

Emirates Airlines


تور دبی

3 شب و 4 روز

تاریخ اولین رفت: 1 اسفند تا اطلاع ثانوی

ساعت رفت 07:00

ساعت برگشت 20:45

اقامت- ویزای توریستی- بلیط رفت و برگشت - لیدر فارسی زبان – بیمه مسافرتی

کلیه هتل ها شامل ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی با ون می باشند ( ترمینال 3)

*** نرخ های هتل ها به جز تاریخ های نمایشگاه و ایام تعطیلات می باشد .**

-نرخ کودک زیر 2 سال 490/000 تومان می باشد.

-تمامی افراد باید پاسپورت جداگانه داشته باشد.

-مدت اعتبار ویزا از زمان ورود به دبی 14 روز می باشد.

-با توجه به قوانین کشور امارات در خصوص مالیات ، پرداخت هرشب هراتاق در هتل های 2 و 3 ستاره (10 درهم) هتل های 4 ستاره (15 درهم) و هتل های 5 ستاره (20 درهم) الزامی می باشد و باید توسط شخص مسافر و در بدو ورود به هتل پرداخت گردد.

-پرداخت ودیعه (دیپوزیت) در بدو ورود در تمامی هتل ها الزامی و بعهده شخص مسافر می باشد.

-هزینه بیمه مسافرتی برای هر نفر مبلغ 20 هزار تومان و برای افراد بالای 50 سال 50 هزار تومان می باشد که مبلغ کل پکیج اضافه می گردد.


پرواز چارتر و غیر قابل استرداد است

: Air Line

Emirates Airlines
 • تور باکو آبان و آذر 98

  ,3 شب و 4 روز

  آبان و آذر98

  قیمت : ,2,795,000تومان

  Iran Air
 • تور ارمنستان ویژه سال نو میلادی 2017

  ,6 روز

  08 دی

  قیمت : ,1.585.000تومان

  Armenia Aircompany