09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
TTERLING درجه هتل B.B

4270000 تومان

4790000 تومان

4070000 تومان

3290000 تومان

4 شب
TTERLING درجه هتل B.B

3970000 تومان

4620000 تومان

3770000 تومان

2700000 تومان

5شب
BELGRAD CITY درجه هتل B.B

4280000 تومان

5050000 تومان

4080000 تومان

3290000 تومان

4شب
BELGRAD CITY درجه هتل B.B

3980000 تومان

4620000 تومان

3780000 تومان

2700000 تومان

5شب
ZIRA درجه هتل B.B

4500000 تومان

5260000 تومان

4300000 تومان

3290000 تومان

4شب
ZIRA درجه هتل B.B

4260000 تومان

5200000 تومان

4060000 تومان

2700000 تومان

5شب
MERCURE درجه هتل B.B

4620000 تومان

5610000 تومان

4420000 تومان

3290000 تومان

4شب
MERCURE درجه هتل B.B

4400000 تومان

5640000 تومان

4200000 تومان

2700000 تومان

5شب
MOSKOVA درجه هتل B.B

4780000 تومان

6050000 تومان

4580000 تومان

3290000 تومان

4شب
MOSKOVA درجه هتل B.B

4610000 تومان

6190000 تومان

4410000 تومان

2700000 تومان

5شب
CROWN PLAZA درجه هتل B.B

4790000 تومان

5840000 تومان

4590000 تومان

3290000 تومان

4شب
CROWN PLAZA درجه هتل B.B

4620000 تومان

5930000 تومان

4420000 تومان

2700000 تومان

5شب
SAINT TEN درجه هتل B.B

5250000 تومان

6280000 تومان

5050000 تومان

3290000 تومان

4شب
SAINT TEN درجه هتل B.B

5190000 تومان

6480000 تومان

4990000 تومان

2700000 تومان

5شب
METROPOL PALACE درجه هتل B.B

5260000 تومان

7000000 تومان

5060000 تومان

3290000 تومان

4شب
METROPOL PALACE درجه هتل B.B

5200000 تومان

7380000 تومان

5000000 تومان

2700000 تومان

5 شب
TTERLING
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4270000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4790000 تومان

کودک با تخت

4070000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
TTERLING
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4620000 تومان

کودک با تخت

3770000 تومان

کودک بدون تخت

2700000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELGRAD CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5050000 تومان

کودک با تخت

4080000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
BELGRAD CITY
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

3980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4620000 تومان

کودک با تخت

3780000 تومان

کودک بدون تخت

2700000 تومان

موقعیت
توضیحات
ZIRA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5260000 تومان

کودک با تخت

4300000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
ZIRA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5200000 تومان

کودک با تخت

4060000 تومان

کودک بدون تخت

2700000 تومان

موقعیت
توضیحات
MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5610000 تومان

کودک با تخت

4420000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
MERCURE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5640000 تومان

کودک با تخت

4200000 تومان

کودک بدون تخت

2700000 تومان

موقعیت
توضیحات
MOSKOVA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6050000 تومان

کودک با تخت

4580000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
MOSKOVA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

کودک با تخت

4410000 تومان

کودک بدون تخت

2700000 تومان

موقعیت
توضیحات
CROWN PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5840000 تومان

کودک با تخت

4590000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
CROWN PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

4620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5930000 تومان

کودک با تخت

4420000 تومان

کودک بدون تخت

2700000 تومان

موقعیت
توضیحات
SAINT TEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6280000 تومان

کودک با تخت

5050000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
SAINT TEN
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6480000 تومان

کودک با تخت

4990000 تومان

کودک بدون تخت

2700000 تومان

موقعیت
توضیحات
METROPOL PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7000000 تومان

کودک با تخت

5060000 تومان

کودک بدون تخت

3290000 تومان

موقعیت
توضیحات
METROPOL PALACE
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

5200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7380000 تومان

کودک با تخت

5000000 تومان

کودک بدون تخت

2700000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور صربستان نوروز 97

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

4 شب و 5 شب

تاریخ اعتبار

29 اسفند و 4و9 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

4270000تومان

کشور مقصد

صربستان

خط هوایی

Mahan Air


4 شب 5 روز، , 5 شب و 6 روز

پرواز مستقیم ماهان

1 گشت شهری با نهار با تور لیدر محلی

صبحانه

،ترانسفر فرودگاهی،

بیمه با سقف 10.000 یورو

سیم کارت اعتباری

@value

: Air Line

Mahan Air

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved