09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ایرسا درجه هتل B.B

310000 تومان

350000 تومان

270000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
نخل زرین درجه هتل B.B

310000 تومان

350000 تومان

270000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
آرمان درگهان درجه هتل B.B

320000 تومان

360000 تومان

280000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
بهشت درجه هتل B.B

320000 تومان

360000 تومان

280000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
ساحلی ایران زمین درجه هتل B.B

320000 تومان

360000 تومان

280000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
سینگو درجه هتل B.B

340000 تومان

380000 تومان

300000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
شمس درجه هتل B.B

360000 تومان

400000 تومان

315000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
سما 1 درجه هتل B.B

380000 تومان

420000 تومان

340000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
کیمیا درجه هتل B.B

385000 تومان

425000 تومان

345000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
خلیج فارس درجه هتل B.B

420000 تومان

460000 تومان

380000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
ارم درجه هتل B.B

435000 تومان

475000 تومان

395000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
ایرسا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

350000 تومان

کودک با تخت

270000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
نخل زرین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

350000 تومان

کودک با تخت

270000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
آرمان درگهان
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

360000 تومان

کودک با تخت

280000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
بهشت
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

360000 تومان

کودک با تخت

280000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
ساحلی ایران زمین
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

360000 تومان

کودک با تخت

280000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
سینگو
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

380000 تومان

کودک با تخت

300000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
شمس
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

400000 تومان

کودک با تخت

315000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
سما 1
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

420000 تومان

کودک با تخت

340000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
کیمیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

385000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

425000 تومان

کودک با تخت

345000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
خلیج فارس
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

460000 تومان

کودک با تخت

380000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات
ارم
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

475000 تومان

کودک با تخت

395000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور قشم زمینی فروردین 96

نوع تور

ساحل شهر و خرید

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

تاریخ اعتبار

فروردین 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

قطار

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

خط زمینی

قطار

شروع قیمت ها از

310000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

قشم


خدمات تور:

یلیت رفت و برگشت قطار، 2 شب و 3 روز اقامت با صبحانه، 2 گشت نیمروزی، ترانسفر رفت و برگشت

گشت ها شامل: دره ستاره ها، جزایر ناز، روستای برکه خلف، غارهای خوربس و جنگل حرا 2، بازار درگهان

@value

: Air Line

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved