لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
310000 تومان
350000 تومان
270000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
310000 تومان
350000 تومان
270000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
320000 تومان
360000 تومان
280000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
بهشت
3
B.B
320000 تومان
360000 تومان
280000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
320000 تومان
360000 تومان
280000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
340000 تومان
380000 تومان
300000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
شمس
3
B.B
360000 تومان
400000 تومان
315000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
سما 1
3
B.B
380000 تومان
420000 تومان
340000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
385000 تومان
425000 تومان
345000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
420000 تومان
460000 تومان
380000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
ارم
4
B.B
435000 تومان
475000 تومان
395000 تومان

ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
2
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

310000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

320000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

340000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

315000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

380000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

385000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

425000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

420000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

435000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ قطار 6 تخته و ستون دوم نرخ قطار 4 تخته می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور قشم زمینی فروردین 96

نوع تور

ساحل شهر و خرید

مدت اقامت

2 شب و 3 روز

تاریخ اعتبار

فروردین 96

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

قطار

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

خط زمینی

قطار

شروع قیمت ها از

310000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

قشم


خدمات تور:

یلیت رفت و برگشت قطار، 2 شب و 3 روز اقامت با صبحانه، 2 گشت نیمروزی، ترانسفر رفت و برگشت

گشت ها شامل: دره ستاره ها، جزایر ناز، روستای برکه خلف، غارهای خوربس و جنگل حرا 2، بازار درگهان


هزینه بلیت خردسال بدون تخت 4 تخته 100.000 تومان می باشد.

: Air Line