09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
ارم - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل H.B
1160000 1070000 1160000 530000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 28 اسفند الی 2 فروردین درجه هتل H.B
1340000 1250000 1340000 580000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 29 اسفند الی 2 فروردین درجه هتل H.B
1190000 1120000 1190000 630000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 29 اسفند الی 3 فروردین درجه هتل H.B
1270000 1290000 1270000 630000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 1 الی 4 فروردین درجه هتل H.B
1540000 1650000 1540000 630000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 2 الی 6 فروردین درجه هتل H.B
1740000 1650000 1740000 630000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 2 الی 5 فروردین درجه هتل H.B
1540000 1470000 1540000 630000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 3 الی 7 فروردین درجه هتل H.B
1740000 1650000 1740000 630000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 5 الی 8 فروردین درجه هتل H.B
1090000 1019000 1090000 480000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 7 الی 11 فروردین درجه هتل H.B
1290000 1200000 1290000 480000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 11 الی 14 فروردین درجه هتل H.B
1050000 970000 1050000 430000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 14 الی 17 فروردین درجه هتل H.B
860000 860000 860000 430000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
ارم - 14 الی 18 فروردین درجه هتل H.B
1010000 910000 1010000 430000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1160000
نرخ اتاق 1 تخته
1070000
کودک با تخت
1160000
کودک بدون تخت
530000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1340000
نرخ اتاق 1 تخته
1250000
کودک با تخت
1340000
کودک بدون تخت
580000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1190000
نرخ اتاق 1 تخته
1120000
کودک با تخت
1190000
کودک بدون تخت
630000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1270000
نرخ اتاق 1 تخته
1290000
کودک با تخت
1270000
کودک بدون تخت
630000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1540000
نرخ اتاق 1 تخته
1650000
کودک با تخت
1540000
کودک بدون تخت
630000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1740000
نرخ اتاق 1 تخته
1650000
کودک با تخت
1740000
کودک بدون تخت
630000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1540000
نرخ اتاق 1 تخته
1470000
کودک با تخت
1540000
کودک بدون تخت
630000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1740000
نرخ اتاق 1 تخته
1650000
کودک با تخت
1740000
کودک بدون تخت
630000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1090000
نرخ اتاق 1 تخته
1019000
کودک با تخت
1090000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1290000
نرخ اتاق 1 تخته
1200000
کودک با تخت
1290000
کودک بدون تخت
480000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1050000
نرخ اتاق 1 تخته
970000
کودک با تخت
1050000
کودک بدون تخت
430000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
860000
نرخ اتاق 1 تخته
860000
کودک با تخت
860000
کودک بدون تخت
430000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

H.B

نرخ اتاق 2 تخته
1010000
نرخ اتاق 1 تخته
910000
کودک با تخت
1010000
کودک بدون تخت
430000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته رو به جزیره و ستون دوم نرخ اتاق سه تخته رو به جزیره می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور قشم ویژه نوروز 96، هتل ارم

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند الی 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

840000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

قشم

خط هوایی

Zagros airlines Caspian airlines


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 170.000 تومان می باشد.

خدمات: بلیط رفت و برگشت، اقامت، صبحانه بوفه، نهار.

خدمات مازاد: ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 55 هزار تومان.

گشت: جنگل حرا، غارهای خوربس، دره ستاره ها، جزایر ناز و روستای برکه خلف نفری 45 هزار تومان.

برای اطلاع از نرخ اتاق های روز به دریا با کانتر مربوطه تماس بگیرید **کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می شود * * تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد **

: Air Line

Zagros airlines
Caspian airlines
  • تور قشم ویژه نوروز 96، هتل خلیج فارس

    ,3 شب و 4 روز

    28 اسفند الی 14 فروردین

    قیمت : ,650000تومان

    Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved