09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
خلیج فارس - 28 اسفند الی 1 فروردین درجه هتل B.B
1030000 1160000 1030000 680000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 28 اسفند الی 2 فروردین درجه هتل B.B
1220000 1350000 1220000 780000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 29 اسفند الی 2 فروردین درجه هتل B.B
1120000 1210000 1120000 780000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 29 اسفند الی 3 فروردین درجه هتل B.B
1270000 1400000 1270000 830000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 1 الی 4 فروردین درجه هتل B.B
1420000 1510000 1420000 780000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 2 الی 6 فروردین درجه هتل B.B
1570000 1700000 1570000 830000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 2 الی 5 فروردین درجه هتل B.B
1410000 1510000 1410000 780000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 3 الی 7 فروردین درجه هتل B.B
1570000 1700000 1570000 830000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 5 الی 8 فروردین درجه هتل B.B
970000 1070000 970000 630000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 7 الی 11 فروردین درجه هتل B.B
1120000 1250000 1120000 680000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 11 الی 14 فروردین درجه هتل B.B
920000 1010000 920000 580000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 14 الی 17 فروردین درجه هتل B.B
670000 740000 670000 580000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
خلیج فارس - 14 الی 18 فروردین درجه هتل B.B
770000 830000 770000 630000 ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1030000
نرخ اتاق 1 تخته
1160000
کودک با تخت
1030000
کودک بدون تخت
680000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1220000
نرخ اتاق 1 تخته
1350000
کودک با تخت
1220000
کودک بدون تخت
780000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1120000
نرخ اتاق 1 تخته
1210000
کودک با تخت
1120000
کودک بدون تخت
780000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
نرخ اتاق 2 تخته
1270000
نرخ اتاق 1 تخته
1400000
کودک با تخت
1270000
کودک بدون تخت
830000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1420000
نرخ اتاق 1 تخته
1510000
کودک با تخت
1420000
کودک بدون تخت
780000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1570000
نرخ اتاق 1 تخته
1700000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
830000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1410000
نرخ اتاق 1 تخته
1510000
کودک با تخت
1410000
کودک بدون تخت
780000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1570000
نرخ اتاق 1 تخته
1700000
کودک با تخت
1570000
کودک بدون تخت
830000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
970000
نرخ اتاق 1 تخته
1070000
کودک با تخت
970000
کودک بدون تخت
630000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1120000
نرخ اتاق 1 تخته
1250000
کودک با تخت
1120000
کودک بدون تخت
680000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
920000
نرخ اتاق 1 تخته
1010000
کودک با تخت
920000
کودک بدون تخت
580000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
670000
نرخ اتاق 1 تخته
740000
کودک با تخت
670000
کودک بدون تخت
580000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
770000
نرخ اتاق 1 تخته
830000
کودک با تخت
770000
کودک بدون تخت
630000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون اول نرخ اتاق 2 تخته استاندارد، ستون دوم نرخ سوئیت 1 خوایه 2 نفره می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور قشم ویژه نوروز 96، هتل خلیج فارس

نوع تور

ساحل شهر و خرید

روزهای رفت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

روزهای برگشت

دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند الی 14 فروردین

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

650000تومان

کشور مقصد

ایران

شهر مقصد

قشم

خط هوایی

Caspian airlines Zagros airlines


نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 170.000 تومان می باشد.

خدمات: بلیط رفت و برگشت، اقامت، صبحانه بوفه.

خدمات مازاد: ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی نفری 55 هزار تومان.

گشت: جنگل حرا، غارهای خوربس، دره ستاره ها، جزایر ناز و روستای برکه خلف نفری 45 هزار تومان.

برای اطلاع از نرخ سوئیت 1 خوابه، 2 خوابه و 3 خوابه با کانتر مربوطه تماس بگیرید **کودک بالای 5 سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می شود * * تحویل اتاق ساعت 14:00 و تخلیه اتاق ساعت 12:00 می باشد **

: Air Line

Caspian airlines
Zagros airlines
  • تور قشم ویژه نوروز 96، هتل ارم

    ,3 شب و 4 روز

    28 اسفند الی 14 فروردین

    قیمت : ,840000تومان

    Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved