لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور ترکیبی چین مرداد 94 با پرواز ایران ایر

کشور مقصد

چین چین

شهر مقصد

پکن شانگهای هانگزو

: Air Line