09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
رازی درجه هتل B.B
320000 320000 320000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
رازی درجه هتل F.B
355000 355000 355000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
ارم درجه هتل F.B
350000 350000 350000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
زیتون درجه هتل F.B
350000 350000 350000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سعدی درجه هتل F.B
365000 365000 365000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
ایساتیس درجه هتل F.B
375000 375000 375000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
مقدم درجه هتل F.B
390000 390000 390000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
اولیا درجه هتل F.B
410000 410000 410000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کوثر درجه هتل F.B
415000 415000 415000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نیما درجه هتل F.B
425000 425000 425000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
عرش درجه هتل F.B
425000 425000 425000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا درجه هتل F.B
455000 455000 455000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا درجه هتل F.B
500000 500000 500000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سی نور درجه هتل B.B
545000 545000 545000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سهند درجه هتل F.B
555000 555000 555000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
تارا درجه هتل F.B
605000 605000 605000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
رضویه درجه هتل F.B
605000 605000 605000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
بین المللی قصر طلایی درجه هتل B.B
815000 800000 815000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درویشی درجه هتل B.B
960000 825000 960000 270000 ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
320000
نرخ اتاق 1 تخته
320000
کودک با تخت
320000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
355000
نرخ اتاق 1 تخته
355000
کودک با تخت
355000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
350000
نرخ اتاق 1 تخته
350000
کودک با تخت
350000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
350000
نرخ اتاق 1 تخته
350000
کودک با تخت
350000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
365000
نرخ اتاق 1 تخته
365000
کودک با تخت
365000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
375000
نرخ اتاق 1 تخته
375000
کودک با تخت
375000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
390000
نرخ اتاق 1 تخته
390000
کودک با تخت
390000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
410000
نرخ اتاق 1 تخته
410000
کودک با تخت
410000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
415000
نرخ اتاق 1 تخته
415000
کودک با تخت
415000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
425000
نرخ اتاق 1 تخته
425000
کودک با تخت
425000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
425000
نرخ اتاق 1 تخته
425000
کودک با تخت
425000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
455000
نرخ اتاق 1 تخته
455000
کودک با تخت
455000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
500000
نرخ اتاق 1 تخته
500000
کودک با تخت
500000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
545000
نرخ اتاق 1 تخته
545000
کودک با تخت
545000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
555000
نرخ اتاق 1 تخته
555000
کودک با تخت
555000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
605000
نرخ اتاق 1 تخته
605000
کودک با تخت
605000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته
605000
نرخ اتاق 1 تخته
605000
کودک با تخت
605000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
815000
نرخ اتاق 1 تخته
800000
کودک با تخت
815000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
960000
نرخ اتاق 1 تخته
825000
کودک با تخت
960000
کودک بدون تخت
270000
موقعیت مکانی
توضیحات
ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.

نام تور برنامه ریزی شده

تور مشهد ویژه زمستان 95

نوع تور

شهر و خرید زیارتی

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

دوشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

22 بهمن الی 25 بهمن

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

320000تومان

شهر مقصد

مشهد

خط هوایی

Zagros airlines Ata air


3 شب و 4 روز

رفت: 22 بهمن ماه ساعت 16:50 با پرواز آتا.

برگشت: 25 بهمن ماه ساعت 11:30 با پرواز زاگرس.

پرواز و هتل و تور چارتر است و درصورت استرداد سوخت کامل میشود.

نرخ تور برای نوزاد 110.000 تومان می باشد.

خدمات: صبحانه و نهار و شام + بلیط رفت و برگشت

مدارک : شناسنامه و کارت ملی

: Air Line

Zagros airlines
Ata air
 • تور کیش زمستان 95

  ,3 شب و 4 روز

  5 بهمن الی 8 بهمن

  قیمت : ,680000تومان

  Zagros airlines
 • تور قشم ویژه زمستان 95

  ,3 شب و 4 روز

  22 بهمن الی 25 بهمن

  قیمت : ,570000تومان

  Zagros airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved