09904548723 : پشتیبانی

021-88507575

نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق
(2 تخته)
نرخ اتاق
(1 تخته)
نرخ کودک
(با تخت)
نرخ کودک
(بدون تخت)
موقعیت مکانی توضیحات
رازی درجه هتل B.B

320000 تومان

320000 تومان

320000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
رازی درجه هتل F.B

355000 تومان

355000 تومان

355000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
ارم درجه هتل F.B

350000 تومان

350000 تومان

350000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
زیتون درجه هتل F.B

350000 تومان

350000 تومان

350000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سعدی درجه هتل F.B

365000 تومان

365000 تومان

365000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
ایساتیس درجه هتل F.B

375000 تومان

375000 تومان

375000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
مقدم درجه هتل F.B

390000 تومان

390000 تومان

390000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
اولیا درجه هتل F.B

410000 تومان

410000 تومان

410000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
کوثر درجه هتل F.B

415000 تومان

415000 تومان

415000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
نیما درجه هتل F.B

425000 تومان

425000 تومان

425000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
عرش درجه هتل F.B

425000 تومان

425000 تومان

425000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
هلیا درجه هتل F.B

455000 تومان

455000 تومان

455000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
پارمیدا درجه هتل F.B

500000 تومان

500000 تومان

500000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سی نور درجه هتل B.B

545000 تومان

545000 تومان

545000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
سهند درجه هتل F.B

555000 تومان

555000 تومان

555000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
تارا درجه هتل F.B

605000 تومان

605000 تومان

605000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
رضویه درجه هتل F.B

605000 تومان

605000 تومان

605000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
بین المللی قصر طلایی درجه هتل B.B

815000 تومان

800000 تومان

815000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
درویشی درجه هتل B.B

960000 تومان

825000 تومان

960000 تومان

270000 تومان

ستون دوم نرخ اتاق سه تخته می باشد.
رازی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

320000 تومان

کودک با تخت

320000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
رازی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

355000 تومان

کودک با تخت

355000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
ارم
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

350000 تومان

کودک با تخت

350000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
زیتون
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

350000 تومان

کودک با تخت

350000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
سعدی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

365000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

365000 تومان

کودک با تخت

365000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
ایساتیس
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

375000 تومان

کودک با تخت

375000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
مقدم
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

390000 تومان

کودک با تخت

390000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
اولیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

410000 تومان

کودک با تخت

410000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
کوثر
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

415000 تومان

کودک با تخت

415000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
نیما
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

425000 تومان

کودک با تخت

425000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
عرش
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

425000 تومان

کودک با تخت

425000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
هلیا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

455000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

455000 تومان

کودک با تخت

455000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
پارمیدا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

500000 تومان

کودک با تخت

500000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
سی نور
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

545000 تومان

کودک با تخت

545000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
سهند
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

555000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

555000 تومان

کودک با تخت

555000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
تارا
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

605000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

605000 تومان

کودک با تخت

605000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
رضویه
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

F.B

نرخ اتاق 2 تخته

605000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

605000 تومان

کودک با تخت

605000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
بین المللی قصر طلایی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

815000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

800000 تومان

کودک با تخت

815000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات
درویشی
درجه هتلدرجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

825000 تومان

کودک با تخت

960000 تومان

کودک بدون تخت

270000 تومان

موقعیت
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور مشهد ویژه زمستان 95

نوع تور

شهر و خرید زیارتی

روزهای رفت

جمعه

روزهای برگشت

دوشنبه

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

22 بهمن الی 25 بهمن

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه نهار شام

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

320000تومان

شهر مقصد

مشهد

خط هوایی

Zagros airlines Ata air


3 شب و 4 روز

رفت: 22 بهمن ماه ساعت 16:50 با پرواز آتا.

برگشت: 25 بهمن ماه ساعت 11:30 با پرواز زاگرس.

پرواز و هتل و تور چارتر است و درصورت استرداد سوخت کامل میشود.

نرخ تور برای نوزاد 110.000 تومان می باشد.

خدمات: صبحانه و نهار و شام + بلیط رفت و برگشت

@value

: Air Line

Zagros airlines
Ata air
 • تور کیش زمستان 95

  ,3 شب و 4 روز

  5 بهمن الی 8 بهمن

  قیمت : ,680000تومان

  Zagros airlines
 • تور قشم ویژه زمستان 95

  ,3 شب و 4 روز

  22 بهمن الی 25 بهمن

  قیمت : ,570000تومان

  Caspian airlines

Copyright © 2015 . shahinparvaz.com . All Rights Reserved