لوگو شاهین پرواز
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
2195000 تومان
2895000 تومان
1695000 تومان
1395000 تومان
2295000 تومان
3095000 تومان
1745000 تومان
1395000 تومان
2395000 تومان
3195000 تومان
1795000 تومان
1395000 تومان
2495000 تومان
3795000 تومان
1895000 تومان
1395000 تومان
2595000 تومان
3495000 تومان
1995000 تومان
1395000 تومان
2695000 تومان
3595000 تومان
1995000 تومان
1395000 تومان
2795000 تومان
3795000 تومان
2095000 تومان
1395000 تومان
2895000 تومان
3995000 تومان
2095000 تومان
1395000 تومان
2995000 تومان
4495000 تومان
2095000 تومان
1395000 تومان
3045000 تومان
4595000 تومان
2095000 تومان
1395000 تومان
3095000 تومان
4695000 تومان
2145000 تومان
1395000 تومان
3195000 تومان
4795000 تومان
2145000 تومان
1395000 تومان
Hard Rock
5
ALL
3295000 تومان
4995000 تومان
2145000 تومان
1395000 تومان
3395000 تومان
5495000 تومان
2195000 تومان
1395000 تومان
3495000 تومان
5595000 تومان
2295000 تومان
1395000 تومان
3795000 تومان
5795000 تومان
2395000 تومان
1395000 تومان
3995000 تومان
6495000 تومان
2495000 تومان
1395000 تومان
4795000 تومان
7595000 تومان
2795000 تومان
1395000 تومان
4995000 تومان
7995000 تومان
2995000 تومان
1395000 تومان
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2595000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
ALL
نرخ اتاق دو تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1395000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور گوا ویژه 16 دی الی 15 بهمن

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

16 دی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گشت طبیعی گشت شهری ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2.195.000تومان

کشور مقصد

هندوستان

شهر مقصد

گوا

خط هوایی

Mahan Air

: Air Line

Mahan Air
  •  تور ترکیبی هند دهلی+آکرا+جیپور

    ,7 شب

    14 مهر

    قیمت : ,2315000تومان

    Mahan Air