لوگو شاهین پرواز
 • خانه
 • تورهای فاقد اعتبار
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
10350000 تومان
116250000 تومان

9565000 تومان
10840000 تومان
12605000 تومان
10645000 تومان
9710000 تومان
11230000 تومان
13385000 تومان
10985000 تومان
9860000 تومان
11425000 تومان
13780000 تومان

9910000 تومان
11520000 تومان
13975000 تومان
11280000 تومان
9955000 تومان
11525000 تومان
13975000 تومان
11280000 تومان
9995000 تومان
11720000 تومان
14365000 تومان
11475000 تومان
1055000 تومان
11720000 تومان
14365000 تومان

10000000 تومان
12065000 تومان
15055000 تومان
11720000 تومان
10105000 تومان
12160000 تومان
15250000 تومان
11820000 تومان
10155000 تومان
12360000 تومان
15640000 تومان
12015000 تومان
10200000 تومان
12360000 تومان
15640000 تومان
12015000 تومان
10200000 تومان
12555000 تومان
160350000 تومان
12160000 تومان
10300000 تومان
13680000 تومان
18285000 تومان
13190000 تومان
10690000 تومان
14170000 تومان
19265000 تومان
13680000 تومان
10840000 تومان
14170000 تومان
19265000 تومان
13680000 تومان
10840000 تومان
14365000 تومان
19660000 تومان
13875000 تومان
10935000 تومان
15690000 تومان
22305000 تومان
15050000 تومان
11380000 تومان
17210000 تومان
25340000 تومان
16425000 تومان
11915000 تومان
18285000 تومان
27500000 تومان
17355000 تومان
12310000 تومان
19170000 تومان
29265000 تومان
18190000 تومان
12605000 تومان
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10350000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

116250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9565000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

10840000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12605000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9710000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11230000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13385000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10985000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9860000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11425000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9910000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11520000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13975000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9955000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11525000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13975000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14365000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11475000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1055000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

11720000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14365000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12065000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15055000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10105000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10155000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12360000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12015000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

12555000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

160350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

13680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

18285000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19265000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19265000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

14365000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10935000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

15690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22305000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11380000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17210000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

25340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

16425000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11915000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18285000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

27500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17355000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12310000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

19170000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29265000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

12605000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

نام تور برنامه ریزی شده

تور پوکت (پرواز مستقیم) نوروز 99

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب 8 روز

تاریخ اعتبار

28 اسفند

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان متخصصان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

10350000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پوکت

خط هوایی

Mahan Air


1 قطعه عکس تمام رخ رنگی 3*4 زمینه سفید و جدید، اصل و کپی پاسپورت با 7 ماه اعتبار، مشخصات فردی کپی کارت ملی و شناسنامه، پرینت حساب بانکی 1 ماه آخر موجودی به ازای هر نفر 15/000/000 تومان

نرخ کودک زیر دوسال 1545000 تومان می باشد.


پرواز با هواپیمایی MAHAN AIR اقامت هتل با صبحانه، ترانسفر فرودگاهی، ویزای تایلند، سیم کارت، بیمه مسافرتی و راهنمای فارسی زبان

: Air Line

Mahan Air
 • تور تایلند 4 شب پوکت و 3 شب بانکوک

  ,7 شب و 8 روز

  18 آبان

  قیمت : ,2750000تومان

  Qatar Airways